ekolozi prijavili još jedno u nizu zagađenja

Lož ulje kanalizacijom dospjelo u Lim

Iz firme "Put Gross" kažu da se radi o maloj količina i da su angažovali detaljno čišćenje prostora i Vodovodaradi ispiranja kompletnog sistema

12105 pregleda 2 komentar(a)
Zagađenje Lima lož uljem, Foto: Mreža NVO Sjevera
Zagađenje Lima lož uljem, Foto: Mreža NVO Sjevera

Prije osam dana iz poslovne zgrade preduzeća "Put Gross" u Bijelom Polju došlo je do ekološkog incidenta tako što je ispušteno lož-ulje u sistem kanalizacije i dalje u vodotok Lima", tvrde iz Mreže NVO Sjevera.

Iz te firme su "Vijestima" kazali da je iscurjela manja količina lož ulja i da su organizovali detaljno čišćenje prostora i angažovali Vodovod radi ispiranja kompletnog kanalizacionog sistema.

Aktivisti Mreže, kako je saopštio Milorad Mitrović, tokom vikenda su po prijavi građana obišli teren i trasu kanalizacionih cijevi i šahtova, koji od zgrade preduzeća "Put Gros" vode pored Mljekare i dalje prema Limu.

"Konstatovali smo da se cijelim područjem širi nesnosan smrad nafte, a da se na ispustu kanalizacione cijevi nalaze mrlje naftnih derivata koje se bez ikakvog tretmana, direktno ulivaju u vodotok. Ovo je samo jedan u nizu učestalih incidenata koji izazivaju privredni subjekti, a koji na žalost imaju poguban uticaj na kvalitet vode rijeke Lim. Prema našim saznanjima, juče su na licu mjesta bili inspektori koji istražuju na koji način je došlo do incidenta i kako je moguće da je navodno lož ulje dospjelo u kanalizaciju, a kasnije u vodotok", kazao je Mitrović. Prema povratnim informacijama, kazao je Mitrović, inspektori rade na utvrđivanju uzroka i razloga za ispuštanje veće količine naftnih derivata u vodotok Lima iz zgrade u kojoj se nalazi ovo preduzeće. "Voda Lima i njegovih pritoka je inače vrlo lošeg kvaliteta jer se sva gradska kanalizacija i otpadne vode i industrije i drugih zagađivača, ispuštaju u pritoke ili direktno u Lim. Brojni individualni stambeni i poslovni objekti, ilegalne autopraonice kojih ima preko 200, su svoje otpadne vode "izveli" direktno u vodotok jer nemaju septičke jame. Svakodnevno se možemo nagledati kako fekalije iz toaleta, štala i drugih objekata teku Lješnicom ili drugim pritokama a da se niko zbog toga ne uzbuđuje. Nadležne službe, prvenstveno Komunalna inspekcija i policija ne reaguju i ne kažnjavaju ili nalažu vlasnicima takvih objekata da svoje zagađenje tretiraju na zakonom propisan način izgradnjom individualnih septičkih jama", rekao je on.

"Doo "Put Gross" koja se bavi prodajom i proizvodnjom robe široke potrošnje u sklopu firme ima i sistem grijanja, koje je zasnovano na potrošnji lož ulja. S obzirom na to da je postrojenje smješteno u podrumskoj prostoriji prilikom punjenja rezervoara došlo je do curenja manje količine lož ulja. To lož ulje je došlo u kontakt sa atmosferskom vodom koja je uključenja u kolektorsku cijev. Ispostavilo se da se ta cijev se pruža trasom do recipijenta vodotoka Lima, sa čime nijesmo bili upoznati. Nakon saznanja da je ispušteno lož ulje otišlo prema vodotoku Lima odmah smo angažovali detaljno čišćenje tog prostora kao i angažovali Vodovoda 'Bistrica' radi ispiranja kompletnog kanalizacionog sistema", kazao je zamjenik izvršnog direktora Edin Ramović.

Inspektor za vode Dragan Šekularac potvrdio je da je obavio vanredni inspekcijski nadzor.

"Tom prilikom je konstatovano da je od strane privrednog drustva Doo 'Put Gross' iz Bijelog Polja Ispuštena određena suspendovana količina lož ulja i vode u kolektorsku cijev, čiji je sadržaj dospio u vodotok Lima. Prema tvrđenju odgovornog lica u subjektu nadzora, akcident se desio 5. 3.2022. Sobzirom na utvrđeno činjenično stanje, inspektor za vode, Uprave za inspekcijske poslove, će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti", kazao je Šekularac.

Voda Lima, napominje Mitrović, kao međunarodnog vodotoka je izuzetno lošeg kvaliteta nizvodno od gradova Andrijevice, Berana, Bijelog Polja, gdje samo u Beranama postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali da to ne pomaže mnogo jer se sva fekalna i druga kanalizacija iz Bijelog Polja bez ikakvog tretmana i prerade uliva u Lim.

Mitrović upozorava i da još nema nikakvih naznaka o tome kada i da li će Opština Bijelo Polje gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

"Ovo će u narednom periodu predstavljati ozbiljan problem Grnoj Gori u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i zatvaranju poglavlja 27, koje je i najzahtjevjije, najkomplilovanije i najskuplje", kazao je Mitrović.