čeka se Plan generalne regulacije

Carević bi da legalizuje dio višespratnice

Na spisku onih koji su nelegalno gradili u Budvi, a koji su podnijeli zahtjeve za legalizaciju, nalaze se brojni političari, hotelijeri i ugostitelji…

7954 pregleda 25 reakcija 25 komentar(a)
Marko Carević, Foto: Vuk Lajović
Marko Carević, Foto: Vuk Lajović

Gradonačelnik Budve Marko Carević predao je zahtjev Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj za legalizaciju dijela svoje petospratne porodične kuće u Budvi.

Kako piše u zahtjevu u koji su “Vijesti” imale uvid, Carević je naznačio da ima građevinsku dozvolu za dio stambene zgrade, te da za to plaća i porez.

Uvidom u list nepokretnosti na petospratnicu je upisan teret da su podrum, te treći, četvrti sprat i potkrovlje građeni bez odobrenja, što je ukupno 380 kvadrata.

Kako piše u katastarskoj evidenciji Uprave za katastar i imovinu, u podrumu se nalazi poslovni prostor od 120 kvadrata, a na trećem i četvrtom spratu stambeni prostori od po 68 i 42 kvadrata, kao i nestambeni prostori od po 13 kvadrata. U potkrovlju, za kog takođe nema dozvolu, je stambeni prostor od 56 kvadrata.

Na nekretnini Carević nema drugih tereta, za razliku od ostale imovine, koja je uglavnom opterećena kreditnim zaduženjima.

Na spisku onih koji su nelegalno gradili u Budvi, a koji su podnijeli zahtjeve za legalizaciju, nalaze se brojni političari, hotelijeri i ugostitelji…. Legalizacija čeka na donošenje Plana generalne regulacije, tako da su za gro zahtjeva, kojih ima više od tri hiljade postupci prekinuti do donošenja tog dokumenta.

I dok čeka kakvu će opštinski sekretarijat donijeti odluku, Carević je na drugoj strani podnio Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zahtjev da mu odobre rušenje jednospratne porodične kuće koju posjeduje u naselju uz gradski bulevar naspram Turističkog naselja “Slovenska plaža”, kako bi na njenom mjestu izgradio manju četvorospratnu zgradu sa četiri luksuzna stana.

Carević je uz zahtjev dostavio dokaz o vlasništvu nad objektom, elaborat uklanjanja objekta, kao i reviziju elaborata ako način uklanjanja objekta utiče na ugrožavanje života i zdravlja ljudi, susjednih objekata i bezbjednosti saobraćaja.

Glavni gradski arhiteka je u oktobru prošle godine, nakon što je prethodno odbio, usvojio zahtjev Carevića i dao saglasnost na idejno rješenje stambenog objekta spratnosti prizemlje i četiri sprata, bruto građevinske površine 562 kvadrata na katastarskoj parceli površine 128 kvadrata u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Rozino II”.

Glavni gradski arhitekta je u junu prošle godine prvo odbio zahtjev Carevića da gradi manju stambenu zgradu, jer je zahtjev, kako je tada obrazloženo, bio nepotpun, a prvi čovjek Budve nije u roku koji mu je dostavljen kompletirao dokumentaciju.

Nakon što je kompletirao dokumentaciju, Carević je ponovo podnio zahtjeve, te dobio zeleno svjetlo na projekat buduće četvorospratnice.

”Planirano idejno rješenje predviđa, u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima, izgradnju objekta stanovanja spratnosti P+4 (prizemlje i četiri sprata). U okviru objekta planiraju se četiri stambene jedinice, po jedna na etažama iznad prizemlja, dok se u prizemlju planiraju zajedničke prostorije za skupštinu stanara, portira i prostor za vertikalnu komunikaciju. Stambene jedinice su po zahtjevu investitora projektovane kao jednosobni komforni luks stanovi. S obzirom na dimenzije parcele i mogućnosti organizovanja parkiranja, planirana su tri parking mjesta u prizemlju objekta uz glavno stepenište. U objektu se planira i jedan lift”, piše u idejnom rješenju na koje je data saglasnost.

Uvidom u list nepokretnosti, prvi čovjek metropole turizma vlasnik je jednospratne porodične kuće u Budva polju, koja u osnovi ima 88 kvadrata i dvorišta od 43 kvadrata, odnosno parcela ima ukupno 132 kvadrata. Kuća, koja će biti porušena u prizemlju i prvom spratu ima stambene prostore od po 67 kvadrata, a u potkrovlju stambeni prostor od 47 kvadrata.

Carević je prethodno dobio od Sekretarijata za urbanizam urbanističko-tehničke uslove, na osnovu kojih je izrađeno idejno rješenje buduće manje stambene zgrade.

Carević je kuću, koju planira da poruši već založio za kreditnu liniju od 800 hiljada eura, što je kao teret upisan u katastarsku evidenciju Uprave za katastar i državnu imovinu.