Ban: Pomorski saobraćaj radi zakonito

Direktor i jedan od vlasnika Pomorskog saobraćaja reagovao na tekst “Za Pomorski i inspekciju ne važe zakoni”

5831 pregleda 6 komentar(a)
Trajekt Kamenari Lepetani, Foto: Siniša Luković
Trajekt Kamenari Lepetani, Foto: Siniša Luković

Direktor i jedan od vlasnika Pomorskog saobraćaja Dejan Ban reagovao je na tekst “Za Pomorski i inspekciju ne važe zakoni”.

Povezani članci

17. Mart 2022.

Za Pomorski saobraćaj i inspekciju ne važe zakoni

”Kada je u pitanju ‘Pomorski saobraćaj’, ‘Vijesti’ dokazano u javnosti šire neprovjerene informacije. Nažalost, djelujući na taj način, nepovratno se svrstavaju u kategoriju žute stampe. Vjerujemo da nikada više ‘Vijesti’ neće pisati o ‘mrvicama državi’ i ‘o privatizaciji bez tendera’.

Znaju ‘Vijesti’ da su širili neistine, ali, nažalost, za njh je to uspješna priča, bez obzira što je neistina. Ovim jučerasnjim tekstom, ‘Vijesti’ osavremenjavaju alate u širenju neistina. Plasiraju se poluistine, kao najgrublji i najmanipulativniji vid neistina. I to sve inspirisano niskim ličnim pobudama kreatora teksta.

Pravilnikom o kategorijama plovidbe brodova, plovidba Bokokotorskim zalivom je razvrstana u ‘plovidbu u zaštićenim morskim područijima’ (član 3, tačka 6 Pravilnika). Dakle, plovidba u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore nije isto sto i plovidba u zaštićenim morskim područjima

A u stvarnosti, evo kao stoje stvari.

Čuveni, i u posljednje vrijeme, za autora teksta, neizostavni AIS - Automatski identifikacioni sistem. Radi se o sistemu koji identifikuje IMO broj (identifikacioni broj broda) i poziciju broda na svakih šest sati, i to po pravilu sistemom velikog dometa (stav 1 član 48 Zakona o sigurnosti pom. plovidbe). I sada se nameće pitanje, kakavog smisla ima priča oko AIS-a kod plovidbe u tjesnacu Verigama? Svrha bi bila da sistem locira trajekte ‘Pomorskog saobraćaja’, na svakih šest sati da li su u Kamenarima ili Lepetanima?. Naravno da se radi o besmislici i providnoj želji da se iskonstruiše navodno neka neregularnost.

Nadalje, da se ne propusti pojasniti kako stvari stoje sa Zakonom. Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe (član 48 stav 4) kaže da je posjedovanje AIS-a obavezno za plovne objekte, registrovane za privrednu djelatnost-prevoz putnika, za brodove preko 300 BRT-a, koji plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore.

Pravilnikom o kategorijama plovidbe brodova, plovidba Bokokotorskim zalivom je razvrstana u ‘plovidbu u zaštićenim morskim područijima’ (član 3, tačka 6 Pravilnika).

Dakle, plovidba u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore nije isto sto i plovidba u zastićenim morskim područjima. Eto dokaza da ‘Vijesti’ još jednom plaćaju cijenu negativnog naboja prema ‘Pomorskom saobraćaju’, poduprijetog sa umišljenim znanjem.

Nadalje, zanimljivo je kako stoje stvari po ovom pitanju u Hrvatskoj, a znamo da su te stvari usaglašene sa EU direktivama. Hrvatsko zakonodavstvo propisuje da sistem za automacku indetifikaciju (AIS), moraju imati putnički brodovi bruto tonaže 150 i više na međunarodnim putovanjima (Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutrasnjim morskim vodama NN 79/2013, čl. 52 tač. 1 prilog 1, tačka A). U prilog ocjeni da se radi o besmislici ide i činjenica da naši trejekti, bez zapreka, plove Hrvatskim teritorijanim morem prilikom godišnjih redovnih pregleda u Hravatskim brodogradilištima i sve kontrole prolazimo bez primjedbi.

Nadalje, u vezi angažovanja trajekata ‘Pomorskog saobraćaja’ u svrhu prevoza teretnih vozila, do uvale Trašte, natovarenih kamenjem, a za šta, navodno, nije registrovan. Potpuna je neistina da ‘Pomorski saobraćaj’ nije registrovan za prevoz tereta, ma koje vrste teret bio. Iznova ‘Vijesti’ plaćaju cijenu negativnog naboja, poduprijetog sa umišljenim znanjem.

Pomorski saobraćaj je upravo registrovan za prevoz i putnika i tereta. To što Pomorski saobraćaj u CRPS-u ima upisanu pretežnu djelatnost ‘Pomorski i priobalni prevoz putnika’ (šifra 5010), ne znači da nije registrovan i za druge vrste djelatnosti.

Naime, Zakonom o privrednim društvima (član 16. tačka 1) predviđeno je da se u CRPS registar upisuje pretežna djelatnost privrednog društva, a privredno društvo može da obavlja i druge djelatnosti koje su u skladu sa zakonom i predviđene njegovim statutom (član 16, tač 2), što je upravo i slučaj sa našom kompanijom. Uostalom, mi prevozimo teret svakodnevno.

Kao redovan posao mi prevozimo raznovrsne terete, razna teretna vozila, pa i kamione, bez obzira o vrsti utovara. Tako da nema govora da nismo registrovani za prevoz tereta, i tvrdnja da ‘Pomorski saobraćaj’ nije registrovan za prevoz tereta je krajnje netačna, besmislena i zlonamjerna konstrukcija.

Nadalje, u vezi tvrdnji ‘Vijesti’ da demontiranja i montiranja rampe podliježu obaveznom vanrednom teh. pregledu, radi se o neistinitoj tvrdnji, napisanoj, kao i mnoge, bez argumentacije, pa ako prođe - prođe.

U Zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe, u članu 56, navedeni su slučajevi kada se obavezno zahtijeva vanredni pregled, pa je izmedju ostalog navedeno da su to slučajevi kada se mijenjaju konstrukcione osobine broda (tač. 10). Montaža i demontaža rampi, uostalom kao i svih mobilnih sustava na brodu, kao i sve druge radnje sa kojima se ne ugrožavaju konstruktivne osobine broda, ne podliježu obavezi vanrednog pregleda, pa samim tim niti obavezi bilo koje vrste odobrenja. Nećete vjerovati, ali brodar ima pravo na takav način postupanja.

Za kraj, još jedna poluistina koju ‘Vijesti’ plasiraju. Radi se o tvrdnjama da Pomorski saobraćaj izbjegava ili ne vrši redovno protivpožarne vježbe i vježbe spašavanja u moru. Ovakvu tvrdnju ‘Vijesti’ zasnivaju na činjenici da su inspektori sigurnosti plovidbe prisustvovali vježbama 21.03.2021., pa se valjda treba zaključiti da od tada pa do danas Pomorski soabraćaj nije te vježbe ni radio. Poluistina, koja je gora od bilo koje neistine.

Stvarno stanje stvari je da je brodar obavezan da uvježbava posadu za ekscesne situacije (protipožarne vježbe, spasavanje u moru ...) i da inspektori pomorske sigurnosti nijesu ni dužni da tim vježbama prisustvuju.

To što inspektori, po svom nahodjenju i svojoj procjeni, nisu prisustvovali vježbama od marta 2011. god., nikako ne znači i nije istina da te vježbe, od tog datuma, nijesu rađene. Ali da ne bismo ubuduće ulazili u greške, naljubaznije molimo autora teksta i redakciju ‘Vijesti’ da nam dostave spisak vježbi kojima bi htjeli da prisustvuju, pa ćemo preuzeti obavezu da ih obavještavamo i pozivamo da prisustvuju”, piše u reagovanju.

Odgovor novinara u sjutrašnjem broju Vijesti