"Potpuno je jasno da se radi o nemaru ili namjeri"

Ozon: Pozivamo nadležne da utvrde odgovornost za požar koji je izbio na neuređenom gradskom smetlištu Mislov do

,,Ozon“ je prošle godine kod Agencije za zaštitu životne sredine inicirao postupak utvrđivanja odgovornosti za štetu učinjenu životnoj sredini nekontrolisanim odlaganjem otpada na Mislovom dolu

1614 pregleda 57 reakcija 2 komentar(a)
Foto: Screenshot/ Ozon
Foto: Screenshot/ Ozon

Ekološki pokret ,,Ozon“ pozvao je nadležne da utvrde odgovornost za požar koji je izbio na neuređenom gradskom smetlištu, Mislov do.

"Potpuno je jasno da se radi o nemaru ili namjeri. Po nama postoje dva realna scenarija, prvi da je požar prouzrokovan nekontrolisanim odlaganje otpada, u kom značajan udio u ovo doba godine ima pepeo iz ložišta ili je namjerno podmetnut, što se i ranije dešavalo. Veoma je bitno utvrditi odgovornost kako bi se adekvatno sankcionisali počinioci, jer su izazvali opasnost po javno zdravlje i životnu sredinu, čime su uzrokovali i ekološku u i ekonomsku štetu u lokalnoj zajednici, koju će kao i svih ovih godina najviše podnijeti građani", kazao je direktor "Ozona", Aleksandar Perović.

Kako je istakao, ,,Ozon“ je prošle godine kod Agencije za zaštitu životne sredine inicirao postupak utvrđivanja odgovornosti za štetu učinjenu životnoj sredini nekontrolisanim odlaganjem otpada na ,Mislovom dolu.

"To je još u toku, a uvidom u analize koje je uradio Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore (CETI) dobili smo potvrdu naših sumnji da zemljište ne odgovara uslovima Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovo ispitivanje, zbog povećanog sadržaja kadmijuma, olova, hroma, bakra, cinka, bora, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i PCB kongenera u odnosu na propisane vrijednosti", istakao je Perović.

Prema njegovim riječima, po informacijama koje imaju, CETI nije radio analizu kvaliteta vazduha na Mislovom dolu, što je potrebno uraditi tokom kriznih situacija kakvi su požari, kako bi se utvrdilo činjenično stanje.

"Pozvali smo Vladu da u budžetu za 2022. godinu obezbjedi sredstva za remedijaciju zemljišta na neuređenom gradskom smetlištu Mislov do, na kojem je deponovano, po projenama, oko 450.000 tona različitih vrsta otpada, ali nažalost bezuspješno. Smatramo da je potrebno sanirati u najkraćem mogućem roku prostor koji se gotovo 20 godina koristi za nekontrolisano odlaganje, na kom je pojava požara nažalost veoma česta, sprovesti mjere remedijacije , takođe po hitnom postupku, jer je to javni interes, te trajno zabraniti za tu namjenu", kazao je "Vijestima", direktor "Ozona".

Do pronalaženja odgovarajućeg rješenja, kako Perović ističe, mora se obezbjediti lokacija za privremenu deponiju koja će ispuniti zakonske uslove, biti obezbjeđena, fizički i sa video nadzorom, imati na raspolaganju dovoljne količine vode, odgovarajuću protivpožarnu zaštitu, opremljena kolskom vagom za praćenje količina otpada i sa odgovarajućim posudama za selekciju otpada, kako bi se, prema njegovim riječima, izdvajale sirovine koje imaju mogućnost ponovne upotrebe otpada i one vrste otpada koje se ne smiju miješati sa komunalnim, kakav je opasni.

"Nedopustivo je da građani Nikšića budu taoci proceduralnih i administrativnih komplikacija, koje po nepisanom pravilu prate riješavanje svih ekoloških kriznih situacija", zaključio je Perović