DRI: Tužilaštvo nije u većem broju realizovalo preporuke, veliko odstupanje između statusa preporuka i ocjene revizora

"Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020. godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je dato 38 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti"

1823 pregleda 0 komentar(a)
DRI, Foto: DRI
DRI, Foto: DRI

Tužilaštvo nije u većem broju realizovalo preporuke Državne revizororske institucije (DRI), odnosno državni revizori se nijesu mogli uvjeriti u status preporuka na osnovu izjašnjenja subjekata revizije, pri čemu postoji i veliko odstupanje između statusa preporuka koji je odredio subjekat revizije i ocjene državnih revizora, saopšteno je danas iz DRI.

Iz DRI je saopšteno da je ta institucija objavila Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Tužilaštva za 2020. godinu koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

U saopštenju se dodaje da je DRI izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o realizaciji preporuka Tužilaštva.

"Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020. godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji u kojem je dato 38 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Tužilaštvo je dostavilo Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o realizaciji preporuka sa pratećom dokumentacijom. Tužilaštvo je u dostavljenom Izvještaju o realizaciji preporuka izvjestilo da je od ukupno 38 datih preporuka realizovalo 27 (dvadeset sedam), dok je u fazi realizacije 11 (jedanaest) preporuka", ističe se u saopštenju.

Iz DRI su kazali da je nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata Milan Dabović - član Kolegijuma, na osnovu dostavljenog Izvještaja i dokumentacije subjekta revizije i ocjene državnih revizora, zaključio sljedeće: 11 (jedanaest) preporuka je realizovano, 2 (dvije) preporuke su djelimično realizovane, 8 (osam) preporuka je u fazi realizacije, 2 (dvije) preporuke nijesu realizovane i za 15 (petnaest) preporuka se ne može uvjeriti u status realizacije.

"Shodno navedenom, a imajući u vidu da postoji veliko odstupanje između statusa preporuka koji je odredio subjekat revizije i ocjene državnog revizora (19 preporuka), kao i veći broj preporuka za koje državni revizor "nije mogao utvrditi status preporuke", potrebno je, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu preporuka DRI, sprovesti terensku kontrolu od strane državnih revizora u cilju utvrđivanja statusa preporuka. Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da Tužilaštvo u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI nije u većem broju realizovalo preporuke DRI, odnosno državni revizori se nijesu mogli uvjeriti u status preporuka na osnovu izjašnjenja subjekata revizije, pri čemu postoji i veliko odstupanje između statusa preporuka koji je odredio subjekat revizije i ocjene državnih revizora", piše u saopštenju.

Iz DRI su naveli da s tim u vezi, a u skladu sa odredbama Uputstva o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti i Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI, zaključak Kolegijuma je da: državni revizori izvrše dodatnu kontrolu za preporuke kod kojih postoji odstupanje između statusa preporuka koji je odredio subjekat revizije i ocjene državnog revizora, kao i preporuka za koje se nije mogao utvrditi status, sačine zapisnik i izvijeste nadležni Kolegijum, u roku od 100 dana.

"Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će se dostaviti i skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu", zaključuje se u saopštenju DRI.