propisi nisu prekršeni

Bjelica bez funkcije dekana jer su članovi Upravnog odbora bili protiv

Podgorički Viši sud potvrdio je presudu Osnovnog suda u slučaju redovnog profesora Fakulteta za sport protiv Univerziteta Crne Gore

9289 pregleda 8 komentar(a)
Rektorat UCG, Foto: BORIS PEJOVIC
Rektorat UCG, Foto: BORIS PEJOVIC

Podgorički Viši sud potvrdio je presudu Osnovnog i utvrdio da propisi nijesu prekršeni time što je Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UO UCG) odlučio da za dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje ne izabere redovnog profesora te ustanove Duška Bjelicu.

”Odbija se žalba kao neosnovana i potvrđuje presuda Osnovnog suda u Podgorici P.br.2586/21 od 17.12. 2021. Svaka stranka snosi svoje troškove drugostepenog postupka”, stoji u presudi podgoričkog Višeg suda u koju su “Vijesti” imale uvid.

UO UCG sredinom juna prošle godine nije prihvatio predlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje da na čelu te ustanove u naredne tri godine bude profesor Bjelica.

Profesor Fakulteta za sport je nakon toga tužio UCG, tvrdeći da je sve učinjeno nezakonito, te da je odluka donesena na osnovu tadašnjeg mišljenja vršioca funkcije (v.f.) rektora Vladimira Božovića.

Bjelica
Bjelicafoto: Luka Zeković

U obrazloženju presude Višeg suda navodi se i da je Bjelica izjavio žalbu protiv prvostepene presude, kojom je utvrđeno da propisi nijesu povrijeđeni time što nije izabran za dekana.

”U žalbi se u bitnom navodi da prvostepeni sud utvrđuje da se tužilac blagovremeno javio na konkurs, da ispunjava uslove za izbor u zvanje dekana, da je takav bio predlog Vijeća fakulteta, da je v. d., rektora dao negativno mišljenje povodom obraćanja UO UCG za izbor tužioca, te da je nakon toga većinom glasova UO UCG odlučio da neće vršiti izbor tužioca za dekana. Protivurječni su razlozi prvostepenog suda, kada presudu donosi na osnovu negativnog mišljenja v. f. rektora, jer to ne može biti razlog da se tužilac ne izabere”, navodi se u presudi Višeg suda, a što je sadržano u žalbi Bjelice.

On, navodi se u obrazloženju višeg suda, dalje u žalbi navodi da su “radnje koje su prethodile donošenju odluke koja se osporava sprovedene zakonito, pa sud ne daje valjane razloge da je tuženi (UCG) donio zakonitu odluku”.

”…Pri činjenici da je prilikom donošenja iste uzeo u obzir samo mišljenje v. f. rektora. Sud nije imao u vidu član 75, stav 1 Statuta UCG kojim je predviđeno da dekana bira i razrješava UO UCG, na predlog vijeća organizacione jedinici, kao i da u pobijanoj presude navede razlog zbog kojeg je tuženi imao pravu da dodnese osporavanu odluku suprotnu navedenom članu Statuta…”, stoji u obrazloženju.

Viši sud je, međutim, stava da je ispoštovana procedura - Vijeće fakulteta za sport utvrdilo je predlog i dostavilo ga UO UCG, a v. f. rektora dao mišljenje.

”Ne stoje navodi žalbe da je odluka UO UCG donijeta na osnovu negativnog mišljenja v. f. rektora, već i iz obrazloženja odluke proizlazi da je većinom glasova ukupnog broja članova donijeta odluka da se ne vrši izbor tužioca (Bjelice) za dekana. Dakle, odluka je donijeta shodno članu 30, stav 3 Statuta - većinom glasova od ukupnog broja članova UO…, te da je okolnost koju nije potrebno posebno obrazlagati dovoljna za neizbor tužioca u zvanje dekana, kod Statutom datog ovlašćenja UO da vrši izbor, a što znači da može i da ne izabere predloženog kandidata ukoliko za takav predlog ne postoji dovoljan broj glasova”, navodi se u presudi Višeg suda.