PITANJE ELEMENTARNIH NEPOGODA IZVRŠNA VLAST IGNORIŠE GODINAMA

Spasiocima ne gori da počnu da rade

Državna revizija još 2019. dala više preporuka za Vladin tim za zaštitu i spasavanje - Koordinacioni tim prvu sjednicu održao prije 15 dana. Zbog rizika niske realizacije izdatih preporuka, u priremi je i kontrolna revizija, koja će biti objavljena tokom aprila

11458 pregleda 1 komentar(a)
Požari su danima aktivni u opštinama Kolašin, Nikšić... -, Foto: Služba zaštite i spašavanja Kolašin
Požari su danima aktivni u opštinama Kolašin, Nikšić... -, Foto: Služba zaštite i spašavanja Kolašin

Vladin Koordinacioni tim za zaštitu i spasavanje nikad se nije izjasnio, niti odgovorio na više urgencija koje je tom tijelu državna revizija uputila nakon što je 2019. objavljena revizija uspjeha o zaštiti od šumskih požara.

To je “Vijestima” juče rekao rukovodilac kolegijuma Državne revizorske institucije (DRI) senator Branislav Radulović.

Koordinacioni tim prvu, konstitutivnu, sjednicu održao je tek prije nekoliko dana - 9. marta. Tada je razmatrana i informacija DRI i preporuke koje je Vlada dobila u odnosu na izvještaj “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori - zaštita od šumskih požara” iz oktobra 2019. Jedna od preporuka odnosila se na mogućnost da se uspostavi centralizovani sistem, što je bilo mišljenje većine u službama zaštite i spasavanja.

”U takvom sistemu rukovođenje, koordinacija i upotreba cjelokupnih resursa bili bi centralizovani, što bi omogućilo brzinu i efikasnost odgovora, kao i uravnoteženost u razvoju opreme i sistema”, piše u toj preporuci.

Iz Vlade su “Vijestima” juče kazali da, u odnosu na svih osam preporuka, “Koordinacioni tim... sprovodi aktivnosti, na koordinisan način, kako bi preporuke DRI bile ispunjene”.

Koordinacioni tim za zaštitu i spasavanje trebalo je juče da održi i drugu sjednicu, na kojoj je trebalo da budu razmatrani materijali vezani za unaprjeđenje stanja u avio-helikopterskoj jedinici i materijal koji se tiče nabavke višenamjenskog helikoptera.

”Ali je zbog ranije preuzetih obaveza predstavnika MUP-a, zakazana za ponedeljak 28. marta 2022, sa početkom u 10.00 sati”, kazali su iz Vlade.

Obaveza onih koji su obuhvaćeni revizijama uspjeha DRI je da u roku od 45 dana po dostavljanju konačnog izvještaja izrade i državnoj reviziji dostave plan aktivnosti za realizaciju preporuka, te i da u roku od šest mjeseci izvijeste DRI o tome šta su preduzeli u tom smislu. Osim vladinog Koordinacionog tima za zaštitu i spasavanje, revizijom o šumskim požarima iz 2019. obuhvaćeni su i tadašnji resori - Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), odnosno Direktorat za vanredne situacije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Uprava za šume, Nacionalni parkovi i službe zaštite i spašavanja Podgorice, Nikšića, Berana i Pljevalja. Ukupno su date 42 preporuke, a kako su ljetos kazali iz Instituta alternativa, za gotovo dvije godine sprovedena je šestina.

Marko Sošić iz IA u avgustu je “Vijestima” rekao da “ukoliko nova Vlada bude vlada kontinuiteta u pogledu odnosa prema radu DRI, iznevjeriće očekivanja onih koji očekuju reformsku agendu”.

Iz državne revizije “Vijestima” su juče kazali da, zbog rizika niske realizacije izdatih preporuka na Izvještaj o reviziji uspjeha “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori - zaštita od šumskih požara” iz 2019, DRI priprema kontrolnu reviziju, koja će biti objavljena tokom aprila.

Obrazovanje Koordinacionog tima za zaštitu i spasavanje obaveza je propisana Zakonom o zaštiti i spasavanju. Koordinacioni tim čine predsjednik Vlade, koji je rukovodilac tima, ministar nadležan za poslove zaštite i spašavanja, koji je zamjenik rukovodioca tima i članovi. Konstitutivnom sjednicom prije dvije sedmice predsjedavala je ministarka odbrane Olivera Injac.

Pitanje upravljanja požarima aktuelizovano je ponovo ovih dana, nakon višednevnih požara u kolašinskoj opštini, te šumskih požara u nikšićkim selima Banjani-Tupan, Osječenica, Trsa-Duga, Zavrh, Bogetići, Župa-Oblatno, Smrduša, Studenca, Trepča, Orah...

Iz kolašinske Službe zaštite i spašavanja kazali su juče agenciji Mina da je više od 20 kilometara kvadratnih terena u opštini Kolašin zahvaćeno požarima i da su požari aktivni u Cerovici, Jasenovoj, Osredcima i Ockoj gori. Kazali su i da se požar primiče i naselju Manastir Morača, ali da sam manastir nije ugrožen. U požarima u toj opštini, kako su rekli, izgorjelo je šest, uglavnom nenastanjenih, zapuštenih objekata.

Komandir kolašinske SZS Željko Darmanović ranije je rekao da su u nedjelju zatražili pomoć od Direktorata za vanredne situacije, ali su iz MUP-a tek u srijedu odgovorili da gašenje požara iz vazduha avionima tog resora nije trenutno moguće, jer “nijedan vazduhoplov nije operativan”.

”Nije izvršeno produženje osiguranja vazduhoplovima, to jest, tenderska procedura za osiguranje je u toku, a pokrenuta je od strane Uprave za katastar i državnu imovinu. Po završetku tenderske procedure, odnosno dobijanja osiguranja za vazduhoplove, Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a će svim raspoloživim sredstvima pružiti podršku iz vazduha vatrogascima ne samo u Kolašinu, nego i u svim ostalim opštinama gdje bude potrebno angažovanje vazduhoplova”, saopštili su iz tog Direktorata.

Dodali su i da su kolašinsku Službu zaštite pomogli određenim brojem naprtnjača iz svojih rezervi, te da su na ugroženom području, na zahtjev Direktorata za zaštitu i spašavanje, anagažovana i dva helikoptera Vojske Crne Gore.

Iz resora unutrašnjih poslova juče su saopštili i da su Vladi 4. oktobra 2021. uputili na razmatranje Informaciju o potrebi unaprjeđenja stanja u Avio-helikopterskoj jedinici (AHJ) MUP-a i da se u Informaciji konstatuje zatečeno zapušteno stanje.

”Detaljna analiza naslijeđenog stanja, kao i predložene mjere i aktivnosti koje treba preduzeti radi unapređenja stanja. U Informaciji je naznačeno da je budžetom za 2022. neophodno obezbijediti 7,3 miliona eura, kako bi AHJ elementarno funkcionisala i mogla da pristupi proceduri javnih nabavki, između ostalog u cilju obezbjeđivanja održavanja i osiguranja vazduhoplova”, saopštili su iz MUP-a i dodali da je budžetom za 2022. za cijeli program zaštita i spašavanje, u okviru kojeg je i AHJ, opredijeljeno ukupno oko 3,98 miliona eura.

”Takođe, istaknuto je da osiguranje vazduhoplova ističe 1. 12. 2021, te da su opredijeljena sredstva u iznosu od 245.000 eura nedovoljna za kasko osiguranje tri protivpožarna aviona i dva velika helikoptera, pa usljed kompleksnog reosiguranja na kraći rok, hitno su potrebna dodatna sredstva u iznosu od 200.000 eura”, kazali su iz MUP-a.

Vlada je, kako su saopštili, zaključkom od 7. 10. 2021. sa sjednice održane istog dana, odgodila odlučivanje o Informaciji o potrebi unapređenja stanja u AHJ.

Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica najavili su juče da će podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u institucijama koje su nadležne za osiguranje aviona.

”Ne može proći nekažnjeno to što je dozvoljeno da kašnjenje tenderske procedure spriječi efikasnije gašenje požara, izazove nemjerljivu štetu za šumski ekosistem, ali i napravi materijalnu štetu ljudima koji na tom području imaju kuće i imanja, dovede u opasnost čovjekov život i egzistenciju”, kazali su iz te NVO.