CEDIS: Apelujemo na građane da se suzdrže od paljenja livada, pogotovo u blizini energetskih objekata

Usljed požara na područjima nikšićke i plužinske opštine, zaključno sa 24. martom, iz CEDIS-a navode da je izgorjelo 17 drvenih stubova na dalekovodu Trubjela i NN mrežama: Vilusi 3, Crni Kuk, Donja Somina i Savino Brdo, ali i ormar sa usponskim vodovima STS 10/0.4 kV Manastir Ostrog.

4539 pregleda 1 komentar(a)
Foto: CEDIS
Foto: CEDIS

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) poručio je da danonoćno rade na saniranju nastale štete ali i na zaštiti naših energetskih objekata od vatrene stihije i apelovali na stanovništvo da se suzdrže od paljenja livada i rastinja radi pripreme podloge za sadnju, "što se često otrgne kontroli pa izazove nove požare koji neminovno ugrožavaju distributivnu mrežu."

U saopštenju navode da pomenute radnje građana, potpomognute jakim vjetrom, u seoskim područjima ugrožavaju dalekovode i niskonaponsku mrežu i dovode do dugih beznaponskih stanja stanovništva ruralnog područja.

"Vazdušni vodovi 10 kV i niskonaponske mreže CEDIS-a koji su izgrađeni na drvenim stubovima ugroženi su, pa smo zbog havarija izazvanih pomenutim požarima imali ispade i isključenja na dalekovodu 10 kV Povija, djelovima dalekovoda 10 kV Trubjela kao i DV 10 kV Grahovo. Trenutno su i dalje aktivni požari koji ugrožavaju DV 10 kV Povija, DV 10 kV Grahovo, NNM Zaslap, Nudo, Grahovac. Takođe, velikih problema zbog ugroženosti dalekovoda imamo i u Kolašinu gdje je neposredno ugrožen dalekovod DV 10 kV Rovca. Na području nikšićke opštine stradale su i dvije niskonaponske mreže Somina i Osječenica a zapaljena je i stubna trafostanica STS 10/0,4 kV Manastir Ostrog. Problema imamo i na energetskim objektima Ivanje i Zaton u Bijelom Polju", piše u saopštenju.

Usljed požara na područjima nikšićke i plužinske opštine, zaključno sa 24. martom, iz CEDIS-a navode da je izgorjelo 17 drvenih stubova na dalekovodu Trubjela i NN mrežama: Vilusi 3, Crni Kuk, Donja Somina i Savino Brdo, "ali i ormar sa usponskim vodovima STS 10/0.4 kV Manastir Ostrog."

"Kada je u pitanju šteta na energetskim objektima u Bijelom Polju i Kolašinu, bilježimo 7 izgorjelih drvenih stubova i dva portalna na dalekovodima za Rovca i Ivanje kao i na niskonaponskim mrežama Zaton, Cerovica i Zakrlije", piše u saopštenju.