JEDINI KANDIDAT ZA SARADNIKA U NASTAVI NA FARMACIJI

Premijerov sin predavaće na Medicinskom fakultetu?

Upitani zašto je konkurs raspisan za studijsku godinu koja je pri kraju, iz MF i UCG kažu da je radno mjesto sistematizovano i upražnjeno i da je zahtjev podnesen prije početka ljetnjeg semestra

102120 pregleda 930 reakcija 169 komentar(a)
Krivokapić ranije bio zaposlen u CinMED-u, Foto: Privatna arhiva
Krivokapić ranije bio zaposlen u CinMED-u, Foto: Privatna arhiva

Sin premijera Zdravka Krivokapića, Miloš Krivokapić, jedini je kandidat za saradnika u nastavi iz oblasti farmacije na Medicinskom fakultetu, na konkursu koji je raspisan nedavno i to za ovu studijsku godinu.

”Vijesti” nezvanično saznaju da je Krivokapić, koji je prošle godine doktorirao, jedini kandidat čija je prijava do sada zavedena u arhivi fakulteta, ali ustanova čeka i prijave putem pošte.

Njegove reference procijeniće komisija fakulteta, nakon čega će, ukoliko dokumentacija i profesionalni kvaliteti budu zadovoljavajuči, prijem u kolektiv potvrditi Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta.

Medicinski fakultet (MF) i Univerzitet Crne Gore (UCG) u odgovorima “Vijestima” kažu da nije sporno što je konkurs za saradnika u nastavi u oblasti farmacije za ovu studijsku godinu raspisan u martu, jer je ovo radno mjesto sistematizovano i upražnjeno.

Dekan Miodrag Radunović kazao je “Vijestima” da je stručne predmete na farmaciji do skoro držala samo jedna profesorica sa njihovog fakulteta, koja je i rukovoditeljka programa.

”Na zadovoljstvo svih nas, prije godinu naša studentica, doktor farmacije koja je bila zaposlena kao saradnik u nastavi je doktorirala. Po doktoriranju, nakon godinu držanja nastave uz mentorstvo starije koleginice izabrana je u zvanje docentkinje. U ovoj godini je još jedna nastavnica u zvanje docenta iz nastavne baze Medicinskog fakulteta. Takođe, trenutno je u fazi izbora mladi kolega sa impresivnom biografijom i bibliografijom iz baze Medicinskog fakulteta, tako da je studijski program Farmacija kadrovski ojačan sopstvenim snagama i time smo smanjili eksterna angažovanja”, piše u odgovoru.

Radunović je kazao da se, po izboru saradnice u nastavno zvanje docent, na sistematizovano radno mjesto, ukazao prostor za daljim angažmanom mladih doktora nauka koji će, uz prisustvo mentora, imati šansu da steknu pedagoško iskustvo i vremenom biti izabrani u nastavna zvanja, a sve u cilju jačanja kadrovskih kapaciteta ovog studijskog programa.

”Dana 25.01.2022. godine Upravi Medicinskog fakulteta obratila se rukovoditeljka programa Farmacija za angažovanje saradnice/ka na upražnjeno mjesto saradnika sa doktoratom nakon izbora koleginice u nastavno zvanje. Procjena dekanskog kolegijuma je da postoji opravdanost zahtjeva i da će realizacijom to doprinijeti višem kvalitetu nastave i boljoj organizaciji studijskog programa”, piše u odgovoru dekana MF.

Radunović je pojasnio da su se 3.02.2022. obratili rektoru UCG i njegovom timu i da su dobili saglasnost za raspisivanje konkursa. U odgovorima od 30. marta piše i da do tada nije pristigla niti jedna prijava na konkurs, ali da vjeruju da će biti zainteresovanih kandidata... Pojašnjeno je i da će saradnik da bude izabran na period od pet godina.

Mlađi Krivokapić trenutno radi u privatnom farmaceutskom sektoru, a prema tvrdnjama izvora “Vijesti” doktorirao je prošle godine.

On je ranije bio zaposlen u crnogorskom Institutu za ljekove i medicinska sredstva (CInMED), a dio stručne javnosti i opozicionih partija u proteklom periodu tvrdio je da je njegov otac, premijer Zdravko Krivokapić, navodno bio zainteresovan za kadriranja u ovoj ustanovi i da je bivša v. d. direktorica Mira Kontić bila lično njegov izbor.

U konkursu koji je 23. marta ove godine objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje navodi se da je rok prijave osam dana, da je dužina zaposlenja određeno vrijeme, te da je radna mjesečna zarada 800 eura.

Zahtjev podnesen prije početka ljetnjeg semestra

Iz UCG su “Vijestima” odgovorili da se Medicinski fakultet, u skladu sa potrebama na Studijskom programu za farmaciju, obratio sa zahtjevom za odobrenje raspisivanja konkursa za saradnika u nastavi i da su dali saglasnost, budući da je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Medicinskom fakultetu predviđeno to radno mjesto.

”Zahtjev je podnesen 3. februara 2022. godine (broj 177), što je potpuno opravdano jer je u vremenskoj odrednici prije početka ljetnjeg semestra u studijskoj 2021/2022. godini”, piše u odgovoru UCG.

Pojasnili su i da se saradnici biraju na jednu, tri ili pet godina, zavisno od njihovog statusa (da li je student magistarskih, doktorskih studija ili je saradnik sa doktoratom).