IMA LI DUPLIH ARŠINA U ODLUKAMA ASK

Sutkinju ne pitaju, Mitroviću mora otkaz

Agenciji nije dostavljena prijava u vezi sa tom situacijom, odgovor je na pitanje o mogućem sukobu interesa Lopičić
152 pregleda 2 komentar(a)
Desanka Lopičić, Sreten Radonjić
Desanka Lopičić, Sreten Radonjić
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Agencija za sprečavanje korupcije čeka da Javni servis  da otkaz Milošu Mitroviću, sinu bivšeg člana Savjeta RTCG Ivana Mitrovića koji je podnio ostavku zbog sukoba interesa.

Ona, međutim, neće razmatrati da li je sutkinja Ustavnog suda Desanka Lopičić bila u konfliktu interesa kada je bila sudija izvjestilac u predmetu ocjene ustavnosti Pravilnika o opštim uslovima pružanja usluga Radio difiznog centra, čiji je izvršni direktor njen brat Slobodan Stanišić. 

To je odgovor “Vijestima” iz ASK, na čijem je čelu direktor Sreten Radonjić.

“Agenciji za sprečavanje korupcije u dosadašnjem periodu nije dostavljena prijava u vezi sa situacijom koja je opisana u vašem pitanju te ovaj slučaj iz navedenog razloga nije bio predmet odlučivanja pred Agencijom”, piše u odgovoru.

“Vijesti” su pitale da li će ASK istraživati sukob interesa sutkinje Ustavnog suda. Odluka o kojoj je ona vijećala objavljena je u “Službenom listu”,  a Zakon o sprečavanju korupcije  ne propisuje da  ASK mora da postupa samo po prijavama.

Ustavni sud je ranije, na pitanja upućena Lopičić, odgovorio da je ona odluku  donijela po zakonu i Ustavu.

NVO sektor i Evropska komisija kritikovali su nedostatak rezultata i proaktivnog postupanja ASK.

U Zakonu o sprečavanju korupcije piše da je javni funkcioner dužan da u instituciji u kojoj radi, obavijesti  ostale učesnike u raspravi kada se odlučuje o licu sa kojim je povezan, odnosno ima privatni interes. 

ASK je taj član Zakona primijenila kada je utvrdila da je Ivan Mitrović u sukobu interesa jer nije obavijestio Savjet RTCG da se njegov sin zaposlio u Javnom servisu.

Kada je sutkinja Lopičić bila izvjestilac u predmetu gdje je direktor njen brat, ona o tome nije obavijestila kolege u Ustavnom sudu, niti je tražila mišljenje Agenciju.

Nije ni  Ivan Mitrović, koji je kasnije ASK objasnio da nije znao za tu obavezu,  ali  je Agencija ipak utvrdila da je prekršio zakon i naložila RTCG da raskine ugovor sa njegovim sinom.

“Agencija je odluku kojom se utvrđuje kršenje odredbi Zakona o sprečavanju korupcije od strane javnog funkcionera Ivana Mitrovića dostavila ovom javnom funkcioneru, Administrativnom odboru Skupštine i Javnom servisu  ... U izreci navedene odluke Agencije se između ostalog navodi da je Odluka o zasnivanju radnog odnosa sina člana Savjeta RTCG u istom javnom preduzeću donijeta u sukobu interesa jer nije zatraženo mišljenje Agencije o postojanju sukoba interesa i istu će nadležni organ staviti van snage u roku od 8 dana od dana prijema odluke Agencije”, odgovor je iz ASK.

Oni tvrde da imaju pravo da traže otkaz za osobu koja nije funkcioner. 

”Agencija ne daje otkaze zaposlenima u bilo kojem državnom organu i javnoj ustanovi, već upućuje na obaveze da je nadležni organ vlasti dužan da spriječi izvršenje odluke donijete suprotno  zakonu i stavi je van snage.... To se u konkretnom slučaju odnosi na stavljanje van snage odluke o zapošljavanju člana porodice u istom javnom preduzeću za koju je Agencija  utvrdila da je donesena u sukobu interesa javnog funkcionera Ivana Mitrovića”.

ASK je po anonimnoj prijavi utvrdila da je Mitrović u sukobu interesa, a da je drugi član Savjeta RTCG Goran Đurović prekršio zakon jer nije prijavio funkciju u privrednom društvu.

Zakon je prekršio, smatra ASK, i treći član Savjeta RTCG režiser Nikola Vukčević jer je od te medijske kuće dobio honorar za film koji je snimio.  ASK sada ispituje sukob interesa i četvrtog člana Savjeta Mima Draškovića, koji nije prijavljivao imovinu Agenciji. Prijava protiv njega je Administrativnom odboru stigla naknadno.