"Protesti mještana Rečina dešavali su se na javnoj površini, nije uznemiravano pravo svojine investitora"

"Tuženi su protestovali i ispoljavali zakonom dozvoljena prava na protest i javno okupljanje, koje im je zagarantovano Članom 11. Evropske konvecije o ljudskim pravima. Nijesu bili na parcelama tužioca, pa se, u konkentom slučaju, ne može radi o uznerimiravanja prava svojine", tvrdi Jović

4671 pregleda 81 reakcija 2 komentar(a)
Sa jednog od protesta mještana Rečina, Foto: Dragana Šćepanović
Sa jednog od protesta mještana Rečina, Foto: Dragana Šćepanović

Protesti mještana Rečina zbog gradnje mini hidroelektrane mHE Skrbuša dešavali su se na javnoj površini-putu, pa protestanti nijesu uznemiravali prava svojine investitora firme Hydro Logistics.

To je pred kolašinskim Osnovnim sudom kazao Miljan Jović, punomoćnik tuženih Vasilija Ivanovića, Zorana Medenice, Predraga Šćepanovića i Mojsija Bulatovića.

Hydro Logistics je tužila Kolašince zbog uzmemravanja prava svojine, nakon što je Sud donio donio rješenje o privremenoj mjrei, "kojom je zabranjeno sprečavanje investitora da pristupi svojim parcelama".

Jović je kazao da tuženi nijesi bili na parcelama tužioca.

"Tuženi su protestovali i ispoljavali zakonom dozvoljena prava na protest i javno okupljanje, koje im je zagarantovano Članom 11. Evropske konvecije o ljudskim pravima. Nijesu bili na parcelama tužioca, pa se, u konkentom slučaju, ne može radi o uznerimiravanja prava svojine", tvrdi Jović.

On je sutkinji Mirjani Čepić dostavio informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju mHE na dijelu vodotoka Skrbuša, prema kojoj je, podsjetio je, "zdanji rok za izgradnju II faze mHE bio 27.decembar 2019.godine".

"Takođe, neosporno se može utvrditi da je Vlada Crne Gore tužiocu dala rok od 90 dana, kako bi završio predmetne radove. Taj rok je istekao 31. marta 2022.godine. Iz svega navedenog jasno se može utvrditi da tužioci nisu ispoštovali rok koji im je naložen, pa je tužba u ovom trenutku pravno neodrživa", rekao je Jović.

Prema njegovim riječima, nejasno je kako se može tražiti zaštita od uzmemiravanja prava svojine na "na nepokretnosti na kojoj se ne može bilo šta graditi".

Punomoćnica preduzeća Hydro Logistics, Vesna Novakoivć, pak, tvrdi da "informacija ne može biti dokaz, jer ne može se zaključiti ni čija je informacija ni ko je potpisao".

Ona je rekla da "samo informacije ne mogu služiti kao dokazi u postupku".

Novaković je podsjetila da je predmet spora uznemiravanje prava svojine, "a ne zaključeni ugovor o koncesiji i zvršavanje obaveza koncesionara".

Nastavak ročišta je zakazan za 13. maj.

Protesti dijela vlasnika imanja i mještana Rečina, zbog gradnje mHE na vodotoku Skrbuša, kojim je zaustavljeni radovi na relizaciji tog projekta, počeli su u oktobru 2020. godine i trajali su su mjesecima.

Mještani su više puta privođeni i pisane im prekršajne prijave, zbog sprječavanja predstavnika koncesionara i izvođača radova da prođu ka gradilištu mHE.

Bonus video: