Zamjenica zaštitnika Mirjana Radović dala više preporuka upravi spuškog zatvora

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda: UIKS da izradi smjernice za prevenciju suicida

Preporuka je donijeta nakon što je jedna osoba prilikom boravka u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) izvršila samoubistvo skočivši sa zgrade, navodi se u utvrđenim činjenicama

3686 pregleda 0 komentar(a)
Vozilo UIKS-a ispred Urgentnog centra, Foto: BORIS PEJOVIC
Vozilo UIKS-a ispred Urgentnog centra, Foto: BORIS PEJOVIC

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda preporučila je Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) da izradi smjernice za prevenciju suicida.

Preporuka je donijeta nakon što je jedna osoba prilikom boravka u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) izvršila samoubistvo skočivši sa zgrade, navodi se u utvrđenim činjenicama.

Ponosilac pritužbe smatra da njegov brat u zatvoru nije imao adekvatnu zdravstvenu zaštitu i da po njegovim i navodima zatvorenika sa takvim zdravstvenim stanjem nije mogao da gurne komandira, otvori prozor i skoči sa četvrtog sprata KCCG.

”Zaštitnik konstatuje da je propustom UIKS-a da nakon izvršenog suicida sprovede ispitivanje u cilju rekonstrukcije događaja koji su doveli do samoubistva, utvrđivanja činilaca koji su doprinijeli smrti zatvorenika, a bili su zanemareni, ili neodgovarajuće obrađeni, kao i disciplinskog postupka u cilju utvđivanja da su predmetnom prilikom postupajući službenici povrijedili službenu dužnost i član 2 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u svom procesnom aspektu”, navodi se u mišljenju zamjenice zaštitnika Mirjane Radović.

U odnosu na materijalne uslove boravka, Radovićeva primjećuje da je UIKS izašao u susret molbama tog zatvorenika na način što je dio boravka u zatvoru shodno svojoj volji bio smješten u samici, a dio sa drugim zatvorenikom u prizemlju.

Imajući u vidu činjenicu da je pritvorenik sam izrazio u kojim sobama želi da boravi, a ne u onoj u koju je smješten po dolasku u Istražni zatvor, Radovićeva nije mogla da utvrdi povredu prava u odnosu na materijalne uslove smještaja.

U utvrđenim činjenicama se navodi da je, između ostalog, zatvorenik bio na više psihijatrijskih pregledima. Tom prilikom zabilježena je anksioznost, “suicidalni rizik”, zatim da je “smiren” i da “negira suicid”.

U utvrđenim činjenicama se navodi da su postupajući službenici UIKS-a naveli da je on tog dana zloupotrijebio činjenicu da su mu uklonili lisice kojima je bio vezan za krevet kako bi otišao do toaleta i malo se prošetao po bolničkoj sobi na način što se iznenada “trčećim korakom uputio u pravcu vrata od terase koja su bila odškrinuta” i tom prilikom sa obje ruke odgurnuo jednog službenika, otvorio vrata u potpunosti, izašao na terasu sobe i skočio sa terase, dok se drugi službenik u tom periodu nalazio kod ulaznih vrata sobe.

Dva tužilaštva su utvrdila da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kojeg lica, za bilo koje krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Preporuka Radovićeve je da se sprovede temeljan i objektivan disciplinski postupak u odnosu na postupajuće službenike, kao i da se u svakom slučaju suicida sprovede ispitivanje u cilju utvrđivanja činilaca koji su doprinijeli smrti zatvorenika, a bili su zanemareni, ili neodgovarajuće obrađeni.