konstatovano na jučerašnjoj sjednici Vlade

Opštine Bijelo Polje, Budva, Mojkovac, Nikšić, Plav, Šavnik, Ulcinj i Žabljak nisu usvojile strateške planove razvoja

Vlada je zadužila Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija i Ministarstvo ekonomskog razvoja da preduzmu mjere upravnog nadzora nad primjenom propisa

6582 pregleda 2 komentar(a)
Sa jučerašnje sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa jučerašnje sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

Opština Bijelo Polje, Budva, Mojkovac, Nikšić, Plav, Šavnik, Ulcinj i Žabljak nisu usvojile strateške planove razvoja, konstatovano je na jučerašnjoj sjednici Vlade.

U saopštenju se navodi da je Vlada usvojila Informaciju o statusu strateških planova razvoja u jedinicama lokalne samouprave, a da je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija vršilo redovni upravni nadzor nad primjenom Zakona o lokalnoj samoupravi u svim jedinicama lokalne samouprave u vezi sa primjenom odredbe člana kojim je propisano da Skupština opštine donosi strateški plan razvoja opštine.

Iz Vlade su kazali da strateško planiranje na lokalnom nivou predstavlja osnovni razvojni mehanizam, zahvaljujući kojem se stvaraju uslovi da opštine svrsishodno i planski valorizuju svoje potencijale.

"Posredstvom primjene mehanizma strateškog plana razvoja konkretno i objektivno se mogu utvrditi izazovi sa kojima se susrijeću lokalne uprave, na osnovu čega se pristupa njihovom rješavanju, a ujedno može se pratiti efikasnost i efektivnost rada lokalnih uprava", navodi se u saopštenju.

Vlada je zadužila Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija i Ministarstvo ekonomskog razvoja da preduzmu mjere upravnog nadzora nad primjenom propisa koji utvrđuju obavezu donošenja strateškog plana razvoja i da do 31. decembra 2022. godine o tome informišu Vladu, kao i da u skladu sa dinamikom postupanja opštine u ovom dijelu preduzmu dalje zakonske mjere.

To je urađeno, kako su pojasnili, u cilju sprečavanja postojanja negativnih pojava neizvršavanja zakonskih obaveza na lokalnom nivou u dužem vremenskom trajanju.