Krapović ljulja temelje kula

Bivši gradonačelnik Budve i poslanik Demokrata od policije i tužilaštva traži da se pozabave ulogom Mila Đukanovića, Branimira Gvozdenovića i Marka Carevića u milionski vrijednom “kontroverznom projektu”

64894 pregleda 65 komentar(a)
Projektovani izgled solitera (animacija), Foto: -
Projektovani izgled solitera (animacija), Foto: -

Bivši gradonačelnik Budve i poslanik Demokrata Dragan Krapović zatražio je od v.d. vrhovne državne tužiteljke Maje Jovanović, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i direktora Uprave policije Zorana Brđanina da ispitaju sve kontroverze oko projekta izgradnje solitera turske kompanie “Mia investments” u centru grada.

U dopisu u koji su “Vijesti” imale uvid, Krapović traži da se ispitaju porijeklo novca za gradnju kula ispred hala Jadranskog sajma, ali i veze političara u ovom projektu - od Mila Đukanovića i Branimira Gvozdenovića, koje je pomenuo odbjegli biznismen Duško Knežević, sve hipoteke koje su bile upisane na zemljište od Pireus banke, pa sve do nedavne - kompanije “Carinvest RS” porodice predsjednika Opštine Budva Marka Carevića.

”Obraćam vam se da svako iz svoje nadležnosti ispitate sve kontroverze koje prate projekat izgradnje dva solitera na Jadranskom sajmu, poznatom u javnosti kao projekat ‘Mia investments’ (Safiro beach resort). Na prvom mjestu tražim da se ispitaju sve hipoteke na zemljištu koje su uspostvaljene u korist Pireus banke u nevjerovatnom iznosu od 36 miliona eura. Zemljište u okviru planskog dokumenta DUP ‘Budva centar’ izmjene i dopune obuhvata urbanističke parcele 24 i 26. To zemljište je eksproprisano rješenjem predsjedništva Vlade NR Crne Gore 23. novembra 1948. u korist države Crne Gore, a rješenjem Sreske eksproprijacione komisije u Kotoru 10. maja 1951. određeno je da će se naknade isplatiti u državnim obveznicama, što do danas nije urađeno. Naknada nije isplaćena, niti su obveznice date. Zemljište je u postupku restitucije, deeksproprijacije i u postupku utvrđivanja prava svojine u korist ranijih vlasnika”, napisao je Krapović.

Dragan Krapović
foto: Savo Prelević

Kako je naglasio, do danas ni po jednom od tih postupaka nije odlučeno, niti je utvrđeno da li će zemljište biti vraćeno u naturi ili će ranijim vlasnicima biti isplaćeno obeštećenje.

”Jadranski sajam AD Budva je na zemljštu upisan kao korisnik, rješenjem Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera, katastarskog klasiranja zemljišta i utvrđivanja stvarnih prava na nepokretnostima za KO Budva od 27. septrembra 1989. godine, na osnovu Ugovora o kupoprodaji od 16. juna 1975. zaključenim između Opštine Budva, kao prodavca i OUR-a za priređivanje sajmova u Budvi kao kupca. Dok je zemljište bilo u režimu korišćenja AD Jadranskog sajma, Skupština opštine Budva je donijela odluku o pristupanje Opštine osnivanja preduzeća EXPO Budva. Navedenom odlukom, Opština je na ime osnivačkog udjela u preduzeću EXPO Budva, Jadranskom sajmu ustupila zemljište označeno kao katastarska parcela 1442 /17 KO Budva radi formiranja urbanističke parcele 24.1 i dio katastarske parcele 1442/19 KO Budva radi formiranje urbanističke parcele 26.1 sve u skladu sa DUP “Budva centar”. To preduzeće je formirano radi izgradnje kongresnog centra u Budvi i do danas nije počela realizacija tog projekta. U vrijeme formiranja preduzeća nije bilo moguće graditi na dijelu urbanističke parcele”, naveo je Krapović.

Naglašava da je Jadranski sajam DOO Budva svoje i zemljište na kome je steklo korišćenje unijelo u pravno lice EXPO hotels group. Kako je dodao, Jadranski sajam je prenio više prava na zemljištu nego što je sam imao u korist pravnog lica EXPO hotel partners, te naveo kako je išlo osnivanja inostranih kompanija, koje su povezane sa ovim zemljištem.

”Ovo posebno kod činjenice da je Jadranski sajam AD Budva mogao postati vlasnik predmetnih nekretnina tek nakon mišljenja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte od 21. septembra 2015. godine. Sve hipoteke uspostavljene su prije upisa prava svojine u korist Jadranskog sajma”, naglasio je Krapović.

On je citirao izjavu biznismena Duška Kneževića u vezi sa transakcijama na zemljištu koju je dao “Vijestima” u oktobru 2020.

”To je parcela koju sada kontrolišu Milo Đukanović, Brano Gvozdenović i njegov sin, i drago mi je što će jedan epilog reketiranja stranih investitora doći na dnevni red. Trebalo je da se gradi kompleks, ali su Đukanović i Gvozdenović to prebacili na lažne firme u inostranstvu”, citirao je Krapović i podsjetio da je u toku krivični postupak u kom je rješenjem od 9. septembra 2019. stavljena privremena mjera zabrane raspolaganja, otuđenja i opterećenja, ali samo na nepokretnostima EXPO Budva, ali ne i pravnih lica Safiro beach i EXPO hotels group.

Krapović je naglasio da je nakon izmjene Zakona o planiranju prostor i izgradnji objekata “Safiro beach” podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju.

”U cilju zaštite svojih interesa, Opština se protivi izgradnji na dijelu urbanističke parcele bez rješevanja pitanja oko gradnje kongresnog centra i privođenja zemljišta namjeni. Bez znanja i učešća Sekretarijata za zaštitu imovine predsjednika Opštine Budva Marko Carević sa poslovnim partnerima ‘Safiro beach’ - ‘Mia investment’ zaključuje protokol o donaciji 4. aprila 2019. Pod pritiskom javnosti, odborničkih klubova Carević je kasnije raskinuo protokol”, naglasio je on.

Kako je kazao, posebno je potrebno ispitati porijeklo novca koji će biti uložen u izgradnju projekta, te veze svih političara sa postupcima odobravanja izgradnje na zemljištu.

”Na kraju, pravno lice ‘Carinvest’ DOO Novi Sad čiji je osnivač pravno lice ‘Carinvest’ DOO Kotor sa osnivačkim ulogom od hiljadu dinara preuzima hipoteku i dio duga na predmetnom zemljištu u iznosu od šest miliona eura”, naveo je Krapović u dopisu.

Carević: Dostavite dokaze ako nešto nije po zakonu

Na pitanje TV Vijesti o projektu gradnje kula na Slovenskoj plaži turskih investitora, gdje je kompanija “Carinvest” preuzela kreditna potraživanja za parcelu na kojoj će nići soliteri, Carević je nedavno kazao da su manipulacije da je riječ o konfliktu interesa.

”Dobro znate da od 2018. nisam u ‘Carinvestu’ već moj sin. Ustav garantuje svima da rade po zakonu. Ako imate nešto da je tu suprotno zakonu, slobodno dostavite dokaze, puno je dušebrižnika…”, kazao je nakon objave da neće predvoditi listu Demokratskog fronta na predstojećim lokalnim izborima,

Bonus video: