utvrdili da nije ispunjavao jedan od uslova za imenovanje

Vuković nije mogao na čelo AEM-a

Agencija utvrdila da postoji ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije

14538 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Antikorupcija.me
Foto: Antikorupcija.me

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u postupku imenovanja Gorana Vukovića za direktora Agencije za elektronske medije (AEM).

Institucija na čijem je čelu Jelena Perović utvrdila je da Vuković nije ispunjavao jedan od uslova za imenovanje. Propisano je da za direktora ne može, između ostalog, biti izabrano lice čiji je bračni drug imenovan od strane Vlade, Skupštine ili institucije Predsjednika Crne Gore.

”Supruga je citiranim rješenjem Vlade imenovana za članicu Disciplinske komisije, što je svrstava u kategoriju lica koja su bračni drugovi lica koja bira, imenuje ili postavlja predsjednik, Skupština ili Vlada, te je postojala smetnja za imenovanje Vukovića za direktora AEM-a..., a što je, u tom trenutku kandidat za direktora, Vuković morao znati”, navodi se u dokumentu Agencije.

Iz Agencije dodaju da dostavljanje potpisane izjave Vukovića da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje predstavlja ugrožavanje javnog interesa u smislu Zakona o sprečavanju korupcije.

Iz Agencije ističu da je Savjet AEM-a, u čijoj nadležnosti je da bira i razrješava direktora, cijeneći, između ostalog, i formalnu ispunjenost zakonskih uslova za svakog prijavljenog kandidata ponaosob, nije i formalno provjerio.

”Na taj način, narušen je integritet AEM-a, jer se nameće pitanje na koji način će direktor sprovoditi svoje obaveze predviđene Zakonom, odnosno Statutom, u kojem se, između ostalog, navodi da je direktor odgovoran za zakonitost rada AEM-a, kada je prilikom njegovog imenovanja postojalo jasno zakonsko ograničenje”, navodi se u mišljenju na sajtu Agencije.