Bratić potpisala dozvole za rad za dvije privatne vjerske gimnazije

Radi se o privatnoj ustanovi Srednja vjerska škola – Gimnazija "Sveti Sava" iz Podgorice i Srednja vjerska škola – Gimnazija "Mitropolit hadži Sava Kosanović" iz Nikšića

41978 pregleda 132 komentar(a)
Bratić, Foto: Luka Zeković
Bratić, Foto: Luka Zeković

Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, pred sam istek mandata, potpisala je dozvole za rad dvijema privatnim vjerskim srednjim školama, u Podgorici u Nikšiću.

Radi se o privatnoj ustanovi Srednja vjerska škola – Gimnazija "Sveti Sava" iz Podgorice, a u njoj će se izvoditi nastava po obrazovnom programu koji važi za opšte gimnazije.

U Nikšiću je dozvola za rad data privatnoj ustanovi Srednja vjerska škola – Gimnazija "Mitropolit hadži Sava Kosanović" u kojoj će se takođe izvoditi nastava po obrazovnom programu koji važi za opšte gimnazije.

Rješenja o izdavanju licenci dvijema privatnim ustanovama objavljena su u Službenom listu.

"Vijesti" za sada ne mogu da potvrde informacije o osnivaču ili osnivačima privatnih vjerskih gimnazija.

Prema Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju ustanova može biti osnovana ako ima dovoljan broj učenika, odobren obrazovni program u skaldu sa propisima, obezbijeđen vaspitni, odnosno nastavni i drugi stručni kadar, obezbijeđen odgovarajući odgovarajući prostor, nastavna sredstva i opremu, obezbijeđen novac za osnivanje i rad, ispunjava higijensko-tehničke uslovie u skladu sa posebnim propisima.

To stoji u članu 46 ovog zakona.

Član 46a propisuje da je osnivač privatne ustanove dužan da, pored dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 46, podnese i dokaz o uplaćenom osnivačkom ulogu oročenom na tri godine na račun poslovne banke ili garanciju poslovne banke da su obezbijeđena finansijska sredstva u visini potrebnih sredstava za realizaciju obrazovnog programa.

Da bi ustanova dobila dozvolu za rad, odnosno licencu, Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju u članu 49 propisuje da je osnivač ustanove dužan da prije početka rada podnese Ministarstvu zahtjev za licenciranje ustanove.

"Uz zahtjev za licenciranje ustanove, osnivač podnosi akt o osnivanju i dokaze o ispunjenosti uslova iz čl. 46 i 46a ovog zakona. Zahtjev za licenciranje podnosi se i kada ustanova vrši statusne promjene, mijenja sjedište, odnosno objekat, organizuje područnu ustanovu ili uvodi nove obrazovne programe", stoji u Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju.

Bonus video: