"Briga o higijeni je u rukama svih nas"

IJZCG: Pravilno pranje ruku je najjeftinija i najefikasnija mjera u sprečavanju širenja zaraznih bolesti

"Svake godine kampanja "Sačuvajte živote-operite svoje ruke" ima za cilj da unaprijedi svijest, na globalnom nivou, o važnosti higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti i da se zajedničkim djelovanjem da podrška globalnom poboljšanju higijene ruku", kazali su iz IJZCG

4683 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Pravilno pranje ruku je najjeftinija i najefikasnija mjera u sprečavanju širenja svih zaraznih bolesti, saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) povodom 5. maja Svjetskog dana čistih ruku.

"Briga o higijeni je u rukama svih nas. Svjetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama je dio Globalne kampanje higijene ruku SZO (Svjetska zdravstvena organizacija). Svake godine kampanja "Sačuvajte živote-operite svoje ruke" ima za cilj da unaprijedi svijest, na globalnom nivou, o važnosti higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti i da se zajedničkim djelovanjem da podrška globalnom poboljšanju higijene ruku. Prevencija i kontrola infekcija, uključujući higijenu ruku, jedan je od najvažnijih elemenata inicijative SZO "Zdravlje za sve", jer je to praktičan i na dokazima zasnovan pristup sa pozitivnim uticajem na kvalitet njege i bezbjednost pacijenata na svim nivoima zdravstvenog sistema. Higijenom ruku sprečava se prenošenje mikroorganizama, uzročnika pojave bolničkih infekcija, od kojih poseban značaj imaju bakterije koje su otporne na antibiotike", ističe se u saopštenju IJZCG.

Svjetski dan čistih ruku
foto: IJZCG

Oni su dodali da su bolničke infekcije veliki problem za sigurnost pacijenata i njegov nadzor, te da prevencija mora biti prioritet kako bi zdravstvenu zaštitu učinila bezbjednijom.

"Bolničke infekcije dovode do produženog boravaka u bolnici, dugotrajnog invaliditeta, povećavaju otpornost mikroorganizama na antimikrobna sredstva, veliko dodatno finansijsko opterećenje, visoke troškove za pacijente i njihove porodice i pojavu prijevremene smrti. Pravilnom higijenom ruku se doprinosi smanjenju broja bolničkih infekcija i upotrebe antibiotika, a ujedno i povećanju bezbjednosti pacijenata. Pristup Mojih 5 momenata za higijenu ruku definiše ključne trenutke kada zdravstveni radnici treba da vode računa o higijeni ruku. Ovaj pristup zasnovan na dokazima, testiran na terenu i usmjeren na korisnika, dizajniran je da bude lak za učenje, logičan i primjenjiv u praksi", piše u saopštenju.

Iz IJZCG su naveli da ovaj pristup preporučuje zdravstvenim radnicima da peru ruke:

1 . prije dodirivanja pacijenta,

2. prije čistih/aseptičkih postupaka,

3. nakon izloženosti tjelesnim tečnostima/rizika,

4. nakon dodirivanja pacijenta, i

5. nakon dodirivanja okoline pacijenta

Iz IJZCG su naveli i da ruke imaju važnu ulogu u prenošenju COVID-19:

• Virus COVID-19 prvenstveno se širi kapljičnim i kontaktnim putem, dodirivanjem zaraženih ljudi i/ili kontaminiranih predmeta ili površina. Kontaminirane ruke mogu širiti virus na druge površine i/ili na usta, nos ili oči ako ih dodirnete.

• Medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici su heroji na prvoj liniji koji spašavaju živote od COVID-19 i prepoznata je njihova ključna uloga u prevenciji infekcija.

• Higijena ruku je jedna od najefikasnijih mjera koje možete preduzeti kako bi se smanjilo širenje patogena i spriječile infekcije, uključujući virus COVID-19.

• Pored zdravstvenih radnika i svi ostali članovi društvene zajednice imaju značajnu ulogu u borbi protiv COVID-19 usvajanjem česte higijene ruku kao dijela njihove svakodnevne prakse.

Iz IJZCG su kazal da je za redovnu i pravilnu higijenu ruku neophodno blagovremeno planirati i obezbijediti dovolju količinu sredstava za održavanje higijene ruku.

"Pravilna i redovna higijena, odnosno pravilno i redovno pranje ruku je najbolji , najjednostavniji i najjeftiniji način sprečavanja širenja mnogih zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti nečistim rukama kao što su obična prehlada, grip, zarazna žutica, alimentarne infekcije (unošenje izazivača infekcije – bolesti hranom ili vodom). Uloga prljavih ruku u širenju crijevnih zaraznih bolesti je toliko važna i očigledna da se crijevne zarazne bolesti (tifus, paratifus, dizenterija i dr.) nazivaju "bolesti prljavih ruku". Takođe, značajna je i uloga ruku u širenju crijevnih parazita-glista. Od svih organa našeg tijela ruke su, s obzirom na svoju funkciju, najviše izložene prljanju. Naviku redovnog pranja ruku treba prenijeti djeci u ranom djetinjstvu", zaključuje se saopštenju IJZCG.