iz ask-a kazali da je postupak u toku

Iz partije se novac slivao u firmu predsjednika

Agencija za sprečavanje korupcije istražuje spornu isplatu kompaniji u vlasništvu predsjednika Opštine Tuzi i Albanske alternative Nika Đeljošaja

65029 pregleda 42 komentar(a)
Đeljošaj, Foto: BORIS PEJOVIC
Đeljošaj, Foto: BORIS PEJOVIC

Albanska alternativa (AA) platila je u posljednje dvije godine više hiljada eura za usluge interneta kompaniji čiji je vlasnik predsjednik te partije Nik Đeljošaj.

Predsjednik partije i Opštine Tuzi jedini je vlasnik kompanije “MDS Networks”.

U godišnjem finansijskom izvještaju Albanske alternative za 2020. godinu navodi se da je “MDS Network” isplaćeno nepunih 1.800 eura. Iz posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu vidi se da je toj kompaniji isplaćeno prošle godine više od 400 eura za usluge interneta.

Sada se time bavi Agencija za sprečavanje korupcije, u čijoj nadležnosti su dva zakona iz oblasti borbe protiv korupcije - Zakon o sprečavanju korupcije i Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

”Postupak je u toku”, rečeno je “Vijestima” iz institucije na čijem je čelu Jelena Perović.

Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da privatni interes podrazumijeva vlasnički i drugi materijalni ili nematerijalni interes javnog funkcionera ili sa njim povezanog lica. Istim Zakonom propisano je da je javni funkcioner dužan da svoju funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisano je da politička partija završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi, između ostalog, Agenciji i Državnoj revizorskoj instituciji najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu. Politička partija je dužna da u izvještaju navede tačne i potpune podatke.

”Ugovor imeđu Albanske alternative i ‘MDS networka’ je potpisan kada ja nijesam bio predsjednik AA, o čemu sam obavjestio i Agenciju za sprečavanje korupcije. Takođe ja sam, kako zakon nalaže, sva upravljačka prava prenio na drugo lice u firmi čiji sam vlasnik. U pitanju su mali iznosi od po 30-tak eura mjesečno, ali sam isti ugovor ja lično raskinuo od aprila 2021. godine kao predsjednik AA, jer ne želim da bilo ko pomisli da imam neku korist od toga, više je bila usluga partiji”, kazao je Đeljošaj “Vijestima”.

Prema godišnjim finansijskim izvještajima, vidi se da je Đeljošaj barem posljednje četiri godine bio odgovorno lice u partiji, odnosno i u peridu kada su isplaćivane sume njegovoj kompaniji. Takođe, novinska agencija Mina a i više drugih medija objavilo je na jesen 2018. godine da je Đeljošaj izabran za predsjednika partije. Da je bio predsjednik partije u tom periodu navodi se i u saopštenju Skupštine.

Revizori su krajem oktobra objavili nalaz za partiju, u kojem su izrazili pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju za 2020. godinu, a negativno mišljenje na reviziju pravilnosti. Predsjednik se vodi kao odgovorno lice u partiji.

”Troškovi evidentirani u poslovnim knjigama partije u iznosu od 1.789,92 eura odnose se na troškove internet usluga, isti su plaćeni po fakturama dobavljača sa žiro računa partije. Navedeni troškovi se odnose na troškove redovnog poslovanja partije”, navodi se u izvještaju DRI.

U njemu se ne navodi da je kompanija kojoj je isplaćen novac u vlasništvu njenog predsjednika.

Iz DRI su “Vijestima” kazali da su za 2020. godinu izdate tri fakture za usluge intereta u iznosima od 639,92, 150 i 1.000 eura.

”DRI nije vršila provjere u vezi privrednog društva koje je pružilo navedene usluge, s obzirom na to da je predmet revizije bio Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj i pravilnost poslovanja AA za 2020. godinu”, navodi se u odgovoru.

Preduzećem “MDS Network” sada upravlja Ardit Đeljošaj, ali broj koji je upisan u Centralnom registru privrednih subjekata u vezi kompanije je i dalje onaj predsjednika partije i Opštine.

Prema podacima, ova kompanija je prošle godine ostvarila preko oko 75.000 prihoda, a godinu završila u plusu od oko 10.000 eura. Prošle godine imala je dva zaposlena.

Partija AA je na posljednjim parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine nastupila u okviru koalicije Albanska lista sa Forcom.

Agencija za sprečavanje korupcije tokom kontrole utvrdila je da nisu prijavljeni bili “troškovi oglašavanja na društvenim mrežama Fejsbuk (Facebook) i Instagram”.

Po ovlašćenju političkog subjekta, izvještaj je dopunjen za troškove oglašavanja na Fejsbuku, u iznosu od 224,15 eura, kazali su iz Agencije.

Među spornim djelovima je, međutim, ugovor vrijedan 10.000 eura koji su potpisali Albanska lista i Đ. D. za istraživanje javnog mnjenja za parlamentarne izbore. Đ.D. je, prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, ranije bio na izbornoj listi AA. On nije odgovarao na broj poznat redakciji.

Đeljošaj je “Vijestima” kazao da istraživanja rade redovno, “za sve ugovore za istraživanja plaćamo poreze i doprinose, uglavnom radimo sa ljudima od povjerenja i sve u skladu sa zakonima Crne Gore”. “Radili smo u 2019, 2020 i 2021. godine sa različitim našim saradnicima i, naravno, ponavljam na osnovu ugovora i na sve to plaćali sve poreze državi. Sve ovo vidim kao konstrukcije pojedinaca kako bi pokušali bez dokaza i paušalno da postave dileme tamo gdje nema, jer im smetam politički. Svakako ću nastaviti raditi po zakonu i skladu sa pozitivnim propisima države”, tvrdi on.

”Agencija je kontrolisala ugovor o djelu koji je koalicija ‘Albanska lista’ potpisala sa fizičkim licem o istraživanju javnog mnjenja za parlamentarne izbore, i utvrdila da je fizičkom licu plaćena naknada za izvršene usluge, te da je pravilno obračunat iznos poreza i prireza koji nije plaćen do dana podnošenja Izvještaja o porijeklu, iznosu i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora u izbornoj kampanji. Na osnovu Vašeg pitanja, Agencija će pokrenuti postupak dodatne provjere ugovora”, kazali su iz Agencije.

Partija, ali i njen predsjednik, dijelili su na društvenim mrežama rezultate različitih istraživanja javnih mnjenja, od kojih se na mnogima ne navodi ko ih je uradio, dok za one za koje se navodi potpisane su renomirane organizacije koje se bave tim pitanjem.

Sagovornici koji imaju višegodišnje iskustvo u vršenju reprezentativnih istraživanja javnog mnjenja kazali su da nije praksa da se ugovara istraživanje javnog mnjenja preko trećih lica, nego se to direktno radi sa partijama ili ovlašćenim licima.

Đeljošaj mjesečno zarađuje preko 5.000 eura

Prema redovnom godišnjem imovinskom kartonu za 2021. godinu Nika Đeljošaja, njemu su se više isplatili konsultantski poslovi nego upravljanje najmlađom crnogorskom opštinom.

Njegova prosječna predsjednička plata prošle godine iznosila je 1.176, a u decembru je prijavio i drugi prihod od 250 eura.

Đeljošaj je, međutim, prijavio da je svakog mjeseca prošle godine na ime konsultantnih usluga primao 3.850 eura, odnosno 46.200 eura za godinu.

On je prijavio vlasnički udio u kompaniji, ali nije jasno da li je imao prihoda od nje.

Supruga Ana Savićević radi u Kliničkom centru, gdje je prošle godine mjesečno zarađivala uglavnom malo više od 1.000 eura, a uključivali su troškove odvojenog života zbog specijalizacije u Beogradu.

Prema kartonu, Đeljošaj je vlasnik dva stana od po 23, stana od 44 i kuće od 239 metara kvadratnih, kao i oko 15.000 metara kvadratnih zemljišta. Svu imovinu je stekao kupovinom, osim kuće, koju je stekao gradnjom.

Supruga je vlasnica automobila iz 2016. godine.

Na kraju prošle godine imao je 12.000 eura gotovine, a preko 63.000 eura na računima. Supruga ima 14.000 gotovine, a na računima 53.700 eura.

On od oktobra godine vraća 50.000 eura gotovinskog kredita u ratama od 921 euro.

Đeljošaj nije dao Agenciji saglasnost za uvid u bankarske račune.

Javni funkcioner dužan je po Zakonu da u imovinskom kartonu dostavlja tačne i potpune podatke, u suprotnom će biti kažnjen sa do 2.000 eura.