četiri decenije"privremene deponije"

Smeće na obali Tare do daljeg

Direktor Komunalnog preduzeća Milivoje Bulatović kazao je da od planova za reciklažno dvorište “sada ništa nema”. Objašnjava da je Uprava javnih radova “svojevremeno izdvojila 200.000 eura za tu namjenu, ali je to stopirano”.

11082 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Portal Kolašin
Foto: Portal Kolašin

Nije izvjesno kada će u Kolašinu početi selektivno sakupljanje otpada, odnosno izgradnja reciklažnog dvorišta, iako je taj cilj definisan još lokalnim Planom upravljanja otpadom do 2020.

Gradska deponija u Bakovićima zvanično je privremeni prostor za odlaganje smeća, iako postoji već četiri decenije. Za sve to vrijeme, njeno izmještanje, uređenje, unapređenje... - postoji samo “na papiru”.

Nalazi se na obali Tare, na rubu industrijske zone, u blizini nekoliko naselja.

Direktor Komunalnog preduzeća Milivoje Bulatović kazao je da od planova za reciklažno dvorište “sada ništa nema”.

Objašnjava da je Uprava javnih radova “svojevremeno izdvojila 200.000 eura za tu namjenu, ali je to stopirano”.

Bulatović kaže da čine sve da na “nedjeljnom nivou, koliko mogu, saniraju depononiju”.

”Planovi koje smo pisali su vam poznati. Međutim, jasno je i da je malo urađeno. Ne znam zbog čega je stopiran projekat reciklažnog dvorišta, jer je Uprava javnih radova izdvojila novac za to. Sanacija deponije, u okviru naših mogućnosti, obavlja se svakodnevno. Na primjer, komunalni otpad zagrćemo zemljom, gume odvajamo... Prema posljednjim planovima, trebalo je da izgradimo reciklažno dvorište, da korisimo transfer stanicu u Mojkovcu, jer je to jeftinije. Naravno, sve to bi funkcionisalo da je izgrađena regionalna deponija u Bijelom Polju”, objašnjava Bulatović.

U Izvještaju o realizaciji programa Komunalnog preduzeća piše da su lani na privremenom skadištu komunalnog otpada na Bakovićima deponovali 4.360 tone. To je značajno veća količina nego godinu prije.

U Izvještaju je konstatovano da poseban problem predstavljaju građevinski i ostali kabasti (čvrsti) otpad, kao i autogume. Zbog toga, konstatuju u Komunalnom, nijesu mogli spriječiti narastanje deponovanih količina te vrste otpada oko lokacije za kontejnere.

Neregulisana pitanja lokacije i zbrinjavanje otpada, koji ne spada u komunalni, rednicima tog preduzeća, objašnjavaju, pričinjava veliki problem.

”U toku 2021. godine nije obavljanja selekcija komunalnog otpada i izdvajanje reciklabila. To je uslovljeno nerealizacijom projekta reciklažnog dvorišta sa postrojenjem za mehaničku obradu otpada. Da bi sistem separatnog odlaganja otpada (mokra-suva frakcija) bio realizovan, potrebno je sagledati ubrzanu realizaciju finansiranja tog projekta. Na taj način bi bili ispoštovani zakonski propisi, ali i lokalni plan upravljanja otpadom. Komunalno preduzeće taj projekat ne može finansirati iz sopstvenih sredstva”, piše u izvještaju tog preduzeća za prošlu godinu.

Lokalnim Planom upravljanja otpadom bilo je predviđeno “da će se privremena deponija u Bakovićima koristiti do 2020. godine, uz modernizaciju i adaptaciju prema međunarodnim standardima”.

U Planu je opisano i stanje tog prostora. Izračunali su da će će modernizacija i adaptacija “privremenog” odlagališta otpada koštati 230.000 eura.

U planu je bilo da se na istoj lokaciji izgradi centar za reciklažu i pretovarna stanica. Takođe, Opština je obećala da će kontinuirano raditi “na podizanju nivoa savjesti građana o odlaganju otpada i edukaciji zaposlenih u Komunalnom preduzeću”.

Krupna obećanja o rješavanju problema deponije u Bakovićima stizala su iz lokalne vlasti i ranije. Darko Brajušković, tadašnji predsjednik Opštine, prije devet godina je najavio “da je, u okviru DUP-a industrijske zone, tretiran i prostor gdje se nalazi sadašnja deponija”.

Obećao je da će lokacija na kojoj je odlagalište otpada “uskoro biti rekultivisana”.

”Dok se ne napravi rješenje deponija za nekoliko opština, naša deponija će biti na jednom drugom lokalitetu, siguran sam mnogo pogodnijem nego što je ovaj, koji će biti dalje od magistrale i od rijeke. Otpad će se odlagati na tom novom lokalitetu, već do kraja ove godine. Nadam se da ćete napisati činjenicu i da se tim rješenjem trudimo da priđemo rekultivaciji postojeće deponije, koja bi trebalo kroz nasipanje zemlje i ostale načine veoma brzo da bude zazelenjena”, obećao je tada Brajušković.