DIREKTOR PLJEVALJSKE “ČISTOĆE” OPTUŽUJE ŠEFA LOKALNE UPRAVE PRIHODA I CARINA DA IM SE SVETI I TRAŽI POMOĆ IZ PODGORICE

Račun blokiran zbog loma noge ili zakona

Saša Ječmenica tvrdi da su u blokadi iako spadaju među manje poreske dužnike, jer im se Dino Katana, zloupotrebljavajući službu, sveti zbog povrede koju je doživio tokom zime na javnoj površini. Katana to demantuje i ističe da sve radi po zakonu...

33057 pregleda 8 komentar(a)
Radnici u problemu: zgrada preduzeća “Čistoća”, Foto: Goran Malidžan
Radnici u problemu: zgrada preduzeća “Čistoća”, Foto: Goran Malidžan

Već dvadeset pet dana Poreska uprava drži u blokadi račun pljevaljskog preduzeća “Čistoća” zbog zaostalog poreskog duga, što ozbiljno ugrožava obavljanje svakodnevnih aktivnosti opštinskog preduzeća od javnog interesa.

Izvršni direktor “Čistoće” Saša Ječmenica za “Vijesti” tvrdi da direktor Područne jedinice Uprave prihoda i carina u Pljevljima Dino Katana drži u blokadi preduzeće, iako spada među manje poreske dužnike.

I dok Ječmenica tvrdi da im se Katana, zloupotrebljavajući službu, sveti zbog povrede koju je doživio tokom zime na javnoj površini, direktor pljevaljske jedinice Uprave prihoda i carina to demantuje i ističe da sve radi po zakonu...

Račun “Čistoće” blokiran je na iznos od 415.000 eura, a do sada je Uprava prihoda i carina sa računa skinula iznos od 190.000 eura.

”Trenutno dugujemo 225.000 eura i odgovorno tvrdim da smo među manjim poreskim dužnicima među preduzećima u Crnoj Gori i nijesu mi jasni motivi zbog čega je samo nama blokiran račun”, rekao je Ječmenica.

Zbog blokade računa, ističe on nijesu u mogućnosti da se prijave za reprogram poreskog duga, jer ne mogu da dobiju uvjerenje o poreskom dugu.

Za posljednjih godinu i po “Čistoća” je uspjela da smanji poreski dug za oko 1,3 miliona eura.

Ječemenica je kazao da su uputili žalbu Upravi prihoda i carina i da očekuju da će uskoro bit suspendovano rješenje Područne jedinice u Pljevljima.

”Ono što je najčudnije u svoj ovoj priči je da su naša potraživanja od javnog sektora među kojima su Termoelektrana ‘Pljevlja’ i Sportski centar ‘Ada’ u kojima je država najveći vlasnik duplo veća nego naša poreska dugovanja”, rekao je Ječmenica

On je nedavno optužio Katanu za pristrasnost prilikom donošenja rješenja o prinudnoj naplati poreskih potraživanja od tog preduzeća.

Od odgovornih u Upravi prihoda i carina zatražio je da Katanu izuzmu iz svih predmeta koje se vode protiv “Čistoće”, jer “postoje okolnosti koje nesumnjivo ukazuju da nije obezbijeđena nepristrasnost Katane u slučajevima koje pokreće”.

U dopisu upućenoj Upravi prihoda i carina Ječmenica je naveo da je Katana pokrenuo spor protiv “Čistoće” zbog pada i povrede na javnoj površini a da je dan kasnije blokirao račun preduzeća.

Tvrdi da je nakon što nije prihvatio vansudsko poravnanje, Katana pokrenuo spor za naknadu štete kod Osnovnog suda u Pljevljima 17. juna 2021. godine, a već sljedećeg dana blokirao račun preduzeća.

”Na pristrasnost i postojanje motiva i ciljeva suprotnih zakonu ukazuju: učestalost rješenja o prinudnoj naplati, iznosi na koje su glasila rješenja o prinudnoj naplati, diskriminatorski odnos u odnosu na poreskog obveznika i neujednačen poreski tretman u odnosu na ostale poreske obveznika a naročito imajući u vidu dobrovoljne uplate poreskog duga, srazmjeru u smanjenju poreskog duga i ubrzanu dinamiku otplate duga. Odnosno, što se poreski dug više smanjivao, blokade su postajale češće i u većim iznosima, za razliku od ostalih preduzeća u lokalnoj samoupravi kod kojih je dinamika smanjenja poreskog duga značajno sporija”, tvrdi Ječmenica.

Navodi da je 18. aprila 2022. godine, dva dana pred objavljivanje oglasa Ministarstva finansija za reprogram poreskih obaveza u skladu sa Zakonom o reprogramu iz januara 2022. - Katana, bez najave, blokirao račun “Čistoće”.

”Na ovaj način svjesno postupa suprotno navedenom Zakonu i obesmišljava ga i izaziva sukob zakona u domaćem pravnom poretku, ne uvažavajući karakter lex specialisa zakona donijetog u januaru. Smatramo da je na taj način poreski službenik izvršio zloupotrebu povjerenih mu ovlašćenja radi dovođenja poreskog subjekta u situaciju da pristane na ponuđenje uslove za poravnanje, odnosno da je riječ i o bezobzirnom revanšizmu kojim je ozbiljno narušen ugled državnog organa poreske uprave. lz ovog razloga predlažemo utvrđivanje odgovornosti imenovanog poreskog sružbenika”, navodi se u zahtjevu koji je Ječmenica uputio Upravi prihoda i carina.

Katana je potvrdio “Vijestima” da on vodi sudski spor sa “Čistoćom” oko naknade štete, zbog loma noge na javnoj površini koju to preduzeće, kako tvrdi, nije adekvatno održavala tokom zimskih mjeseci, ali da to nema nikakvog uticaja na njegovu nepristrasnost i profesionalno postupanje prilikom naplate poreskih potraživanja.

”Ja sam pao i polomio nogu na javnoj površini jer ‘Čistoća nije adekvatno održavala javne površine. Imao sam operaciju i još uvijek nosim šinu u nozi. Kao i svaki građanin pokrenuo sam spor protiv ‘Čistoće’ koju sam tužio za nadoknadu štete, jer nisu prihvatili poravnjanje koju im je ponudio moj advokat. Sve to ne utiče na moj rad i postupanje prilikom prinudne naplate poreskih dugovanja. Tvrdim da svoj posao radim odgovorno i nepristrasno bez obzira na postupak koji vodim protiv ‘Čistoće’. Neosnovane su optužbe da sam nakon podnošenja tužbe počeo sa blokadom računa preduzeća. To sam radio i ranije za šta postoje čvrsti dokazi”, rekao je Katana.

Radnici još bez aprilske plate, ne isključuju ni protest

Zbog blokade računa oko 160 zaposlenih u “Čistoći” još nijesu primili aprilsku zaradu.

Radnici optužuju rukovodstvo područne jedinice za selektivne blokade, koje su, kako tvrde, najagresivnije u Pljevljima, za razliku od drugih crnogorskih gradova gdje se preduzećima omogućava da dug isplate na rate.

Ne isključuju mogućnost ni protesta, ukoliko se nastavi sa blokadama.

Radnici sa kojima smo razgovarali kažu da je položaj radnika veoma težak, i da oni ne snose krivicu za nastalu situaciju.

Ječmenica kaže da imaju goriva do sljedeće nedelje.

”Obavili smo i razgovor sa odgovornim sekretarom u Opštini i upoznali ga sa stanjem. Ipak očekujem da će više sluha za nas imati u Podgorici i da će ukinuti nezakonito rješenje Područne jedinice u Pljevljima”, rekao je on.