projekat "IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori"

Crna Gora ima najveću stopu obolijevanja i umiranja od raka grlića materice, godišnje oko 300 oboljelih od kancera dojke

Kroz projekat će biti organizovani preventivni pregledi, unaprijeđeni tehnički i kadrovski kapaciteti zdravstvenih ustanova u prekograničnoj regiji, a skoro 50 odsto sredstava planirano je za nabavku medicinske opreme i vozila

6113 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Na osnovu procjena Internacionalne agencije za istraživanje raka (IARC) u Crnoj Gori je od raka grlića materice u 2020. godini oboljelo 113 žena, dok su procjene Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) da Crna Gora ima najveću stopu obolijevanja i umiranja od invazivne forme raka grlića materice u Evropi za pomenutu godinu.

Kada je u pitanju kancer dojke, u Crnoj Gori se godišnje registruje oko 300 oboljelih. Da bi se situacija promijenila potrebno je podići svijest žena o potrebi preventivnih pregleda. Posebno je potrebno to uraditi kod socijalno ranjivih kategorija.

Upravo to je i cilj dvogodišnjeg projekta „IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori” koji sprovodi NVO FORS Montenegro u saradnji sa Domom zdravlja Novi Pazar.

Kako je kazao Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS-a, projekat ima za cilj unapređivanje kvaliteta i dostupnosti usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i nivoa svijesti stanovništva o značaju zdravih stilova života i prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, posebno za socijalno ranjive kategorije stanovništva.

Kroz projekat će biti organizovani preventivni pregledi, unaprijeđeni tehnički i kadrovski kapaciteti zdravstvenih ustanova u prekograničnoj regiji, a skoro 50 odsto sredstava planirano je za nabavku medicinske opreme i vozila.

Biće sprovedena kampanja o povećanju preventivnih preglada žena, predavanja za žene i omladinu na temu reproduktivnog zdravlja, sprovođenje istraživanja o znanju i navikama vezanim za reproduktivno zdravlje, izrada publikacija o značaju zdravih stilova života, preventivnih pregleda dojki i ginekoloških pregleda, prekogranična konferencija na temu unapređenja reproduktivnog zdravlja, kao i obuka zdravstvenog osoblja u domovima zdravlja u 14 opština u Crnoj Gori i osam u Srbiji.

Šturanović je istakao da je glavni cilj projekta, kao i svih projekata koje su realizovali tokom 15 godina, da rezultati budu vidljivi jer samo ukoliko neki projekat donese rezultat može se smatrati da je isti uspio.

„Već danas se sve žene u reproduktivnoj dobi mogu prijaviti za skrining u domovima zdravlja Nikšić i Pljevlja. Koliko su preventivni pregledi bitni najbolje govori podatak da je u razvijenim zemljama smrtnost od raka grlića materice i dojke mala, ako se otkrije na vrijeme“, kazao je izvršni direktor FORS-a.

Podsjetio je da su za više od 15 godina realizovali projekte koji se tiču zdravlja građana ukupne vrijednosti preko milion eura, a da je od toga oko pola miliona eura utrošeno za nabavku opreme za zdravstvene ustanove. Od projekta „IMPORTANT“ za nabavku opreme i vozila biće opredijeljeno oko 110 hiljada eura.

Dr Marko Mitrović, direktor Opšte bolnice Nikšić, kazao je da je Fors pokretačka snaga projekta, a da im je cilj da svi zajedno doprinesu prevenciji reproduktivnog zdravlja. Kako je istakao, pomenuti projekat može biti dobar putokaz svima kako se udruženim snagama može dosta toga uraditi.

Dr Saša Grbović, direktor Opšte bolnice Pljevlja, kazao je da je projekat od velikog značaja kako za žensku populaciju, tako i za društvo u cjelosti i da se nada da će uspjeti da podignu svijest građana o značaju preventivnih pregleda. Istakao je da je Crna Gora po broju smrtnosti od karcinoma grlića materice i dojke crna tačka u Evropi. Podsjetio je da u razvijenim zemljama postoji vakcinacija protiv humanog papiloma virusa (HPV) za dječake i djevojčice uzrasta od 11 do 15 godina i da će Australija, gdje je vakcinacija počela još prije 15 godina, biti prva država u svijetu koja će iskorijeniti karcinom grlića materice.

Direktorica Doma zdravlja Nikšić, dr Vera Bulatović, istakla je važnost preventivnih pregleda, a njena koleginica, dr Branka Stanković, direktorica Doma zdravlja Pljevlja, nadu da će i u budućnosti ovakvi i slični projekti i saradnja biti nastavljeni.

Ukupna vrijednost projekta je preko 352.000 eura, od čega Evropska unija finansira skoro 250.000 eura. Vrijednost projekta za Crnu Goru iznosi preko 227.000 eura, od čega je doprinos EU preko 144.000 eura. Projekat „IMPORTANT“ u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, dok je ugovorno tijelo za projeka Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Ovaj dvogodišnji projekat, koji se završava 30. novembra 2023, se sprovodi u Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Gusinju, Žabljaku, Kolašinu, Mojkovcu, Nikšiću, Petnjici, Plavu, Pljevljima, Plužinama, Rožajama i Šavniku u Crnoj Gori, i u Novom Pazaru, Novoj Varoši, Prijepolju, Raški, Sjenici, Priboju, Vrnjačkoj Banji i Tutinu u Srbiji.