ODŠKRINUTA VRATA ZA IZBOR ČELNIH LJUDI U PRAVOSUDNOM TIJELU

Bitka za Sudski savjet u jeku najveće afere u crnogorskom pravosuđu

Za 10. jun zakazana Konferencija sudija, na kojoj bi trebalo da se izabere petoro sudija u novi Sudski savjet, a za pet dana kasnije sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Traži se najširi konsenzus za odabir četvoro uglednih pravnika

32212 pregleda 6 komentar(a)
Sud (Ilustracija), Foto: Shutterstock
Sud (Ilustracija), Foto: Shutterstock

Crna Gora mora dobiti istinski nezavisan Sudski savjet, jer su raniji sazivi Skupštine, birali takve sastave koji su kreirali i omogućili ambijent u kojem pravosuđem vedre i oblače Vesna Medenica i Blažo Jovanić, odgovorni za organizovanje kriminalnih grupa u sudstvu, što je do sad najveća kompromitacija institucija naše države”, ocijenio je za “Vijesti” predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Momo Koprivica.

On je juče za 15. jun zakazao sjednicu tog skupštinskog tijela sa jednom tačkom dnevnog reda - utvrđivanje teksta javnog poziva za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, a vrlo je vjerovatno, da će tog dana biti i raspisan poziv.

I vršiteljka dužnosti Vrhovnog suda Vesna Vučković je za 10. jun, tačno 30 dana prije isteka mandata aktuelnih članova, zakazala Konferenciju sudija na kojoj će se birati članovi Sudskog savjeta iz reda sudija, a već je i utvrđena lista kandidata za koje će sve sudije i predsjednici sudova, tajnim glasanjem birati četvoro predstavnika.

Time su napravljeni početni pravni koraci, kojima su odškrinuta vrata da se nakon četiri godine neustavnog rada aktuelnog sastava Sudskog savjeta, konačno izabere novi saziv najvažnijeg tijela unutar sudske grane vlasti, koje je nadležno da obezbijedi nezavisnost i samostalnost sudova i sudija ali i da se bavi svim izborima, napredovanjem, disciplinskim i etičkim postupcima, ali i razrješenjem sudija...

Detalj sa Sudskog savjeta (ilustracija)
Detalj sa Sudskog savjeta (ilustracija)foto: Luka Zeković

U aktuelnom sazivu Sudskog savjeta sjede ugledni pravnici, koji su izabrani još 2. jula 2014. godine i kojima je gotovo prije četiri pune godine istekao mandat, dok članovima tijela iz pravosuđa 10. jula ističe četvorogodišnji mandat.

Osim toga Sudski savjet, samo tokom ove godine, mjesecima nije imao potreban kvorum sve dok, 28. aprila ove godine, nije izabrana nova Vlada i ministar pravde Marko Kovač, tako da u trenutnom tijelu do 2. jula imaju kvalifikovanu većinu za održavanje sjednica, rad i odlučivanje.

Vrijeme za dijalog

Bitka za Sudski savjet počinje u jeku najveće afere u crnogorskom pravosuđu nakon što je Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo istrage i uhapsilo dugogodišnju predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu, koja je na toj poziciji provela 12 godina, ali i predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, zbog sumnje da su organizovali ili bili dio organizovanih kriminalnih grupa.

U trenutku kada je nakon ovih afera povjerenje u sudsku granu vlasti i pravni poredak u Crnoj Gori na istorijskom minimumu, upućeni tvrde, da je potrebno pronaći najširi javni, ali i politički konsenzus kako bi se izabrali najbolji kandidati za ugledne pravnike, koji bi trebalo da uđu u saziv novog Sudskog savjeta.

Predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Momo Koprivica pojasnio je “Vijestima” da je tek za mjesec zakazao sjednicu tog skupštinskog tijela, kako bi “omogućio adekvatno vrijeme i prostor da se pripremi javni poziv, ali i potencijalni kandidati”...

Koprivica
Koprivica foto: Boris Pejović

”Od velikog značaja je da se prijave istinski nezavisne i kompetentne ličnosti. Imajući u vidu da smo nastavili skupštinski rad, smatram da je Odbor, koji se pokazao najboljim mjestom dijaloga, najbolje mjesto da se započne dijalog oko Sudskog savjeta i stoga sam i sazvao sjednicu na kojoj će se definisati javni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika”, kazao je Koprivica.

Koprivica je ocijenio da očekuje “smjenu aktuelnog rukovodstva Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu”.

”Dobro je poznata činjenica da se sa sastavom Tužilačkog savjeta danas ponosi svaka društvena grupa u Crnoj Gori jer je ovaj Odbor uspio da otrgne TS iz zagrljaja onih političkih subjekata, koji su željeli politizaciju i privatizaciju tužilačke funkcije. Vjerujem da će odmah nakon sazivanja ove sjednice, a možda i prije nje, isti ti politički subjekti koji su željeli politički Tužilački savjet smijeniti rukovodstvo Odbora, koje je glavna prepreka tim naumima i predati ga u ruke baš onima koji su željeli privatizaciju i politizaciju u pravosuđu, a koji su politički i omogućili da Medenica i Jovanić podrede pravosuđe profitnim i kriminalnim centrima moći. Do posljednjeg atoma političke snage ćemo se boriti protiv tog poduhvata, ali prije svega nam je prioritet da se sprovedu takve procedure i izbori, na osnovu kojih će napokon prodisati crnogorsko pravosuđe”, poručio je Koprivica.

Gotova radna verzija

Radna verzija teksta sa predviđenim izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama poslata je juče spoljnim ekspertima u Savjetu Evrope, koje je angažovalo Ministarstvo pravde, a koji bi trebalo da daju konačnu ocjenu na predložene članove, ali i moguće izmjene postojećeg zakonskog teksta, koji je posljednji put mijenjan 2018. godine.

Upućeni tvrde, da eksperti Savjeta Evrope teško da će do okončanja postupka izbora uglednih pravnika u novi saziv Sudskog savjeta, okončati rad na čitanju i izmjenama radne verzije zakona, ali i sprovesti javna rasprava o zakonskim izmjenama.

Prema podacima “Vijesti”, Radna grupa za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama, tražila je od eksperata da im dostave preciznu definiciju sintagme “ugledni pravnik”, sa detaljnim pojašnjenjem, kako bi se zakonski uobličilo ko i pod kojim uslovima može imati takvo zvanje.

Osim toga, Radna grupa je i tražila da se po ugledu kako je to urađeno lani tokom izmjena Zakona o državnom tužilaštvu, predloži i posebna odredba o sprječavanju sukoba interesa članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, kako bi se dodatno obezbijedila njihova nezavisnost od mogućeg političkog uticaja.

”To znači da oni budu osobe od integriteta, politički neutralne, koje nijesu u bliskim porodičnim vezama sa sadašnjim ili bivšim visokim partijskim funkcionerima ili funkcionerima izvršne vlasti, kao što je to bio slučaj”, kazao je sagovornik “Vijesti” iz Ministarstva pravde.

Za člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika može biti birano lice koje ima najmanje petnaest godina radnog iskustva na pravnim poslovima i uživa lični i profesionalni ugled, da nije osuđivan za krivična djela koja čine sudije nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije.

Nadležno radno tijelo Skupštine raspisuje javni poziv za izbor člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika i to u Službenom listu i u najmanje jednom od štampanih medija, a javni poziv se objavljuje i na internet stranici Skupštine. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

Nadležno radno tijelo Skupštine objavljuje i listu prijavljenih kandidata, koja mora biti dostupna javnosti, najmanje deset dana od dana objavljivanja. Predlog za izbor člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika Skupštini podnosi nadležno radno tijelo, a po pravilu, ta lista sadrži onoliko kandidata koliko se bira članova Sudskog savjeta.

Ukoliko predlog za izbor člana Sudskog savjeta sadrži manje kandidata od broja koji se bira, postupak izbora se ponavlja za onaj broj članova, koji nije predložen od strane nadležnog radnog tijela Skupštine.

Ako Skupština ne izabere sva četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, nadležno radno tijelo raspisuje javni poziv, po isteku roka od dva mjeseca od prethodnog glasanja, sve do izbora članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika u punom sastavu.

Ukoliko Skupština izabere manje od četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, koji će biti zamijenjeni novim članovima Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, određuju se žrijebom i to prema Poslovniku Sudskog savjeta.

Neka imena već u igri

U političkim, ali i pravosudnim krugovima, već se pominju nekoliko imena - paravnika, koji imaju namjeru da se kandiduju kada nadležno skupštinsko tijelo raspiše javni poziv za izbor četvoro uglednih pravnika.

Sagovornici “Vijesti”, naveli su da namjeru da se kandiduje za Sudski savjet ima jedan sadašnji advokat i bivši ministar pravde.

Na spisku mogućih imena je i profesor prava i bivši sudija suda u Strazburu.

U pravosudnim krugovima pominje se i advokat, čije je ime često u protekloj godini dovođeno u vezu sa brojnim izborima u bezbjednosnim i pravosudnim funkcijama.

Namjeru da se kandiduje, navodno, ima i redovni profesor Pravnog fakulteta u Podgorici