"odbor direktora jedinstven u stavu da treba da bude smijenjen"

Lakušić: Đurašković nastavlja da zapošljava radnike suprotno odlukama Odbora direktora

Odbor direktora će u sporu sa izvršnim direktorom nastaviti da preduzima korake u skladu sa ovlašćenjima, a sve naše aktivnosti biće dostupne javnosti

11383 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Predsjednik Odbora direktora državne kompanije regionalni vodovod Crnogorsko primorje Zoran Lakušić kazao je da je Odbor direktora tog državnog preduzeća "jedinstven u stavu da izvršni direktor Josip Đurašković bude smijenjen".

On je reagovao na tekst "Lakušić smjenuje Đuraškovića sa mjesta direktora Regionalnog vodovoda".

Reagovanje prenosimo integralno

"Netačni su navodi da je Odbor direktora donosio odluke koje su, shodno Statutu preduzeća i Zakona o privrednim društvima, izlazile iz okvira nadležnosti Odbora i zalazile u nadležnost izvršnog rukovodstva, i/ili su bile direktno finasijski štetne za Društvo i da su sporne odluke stavljene van snage. U dopisu generalnog direktora Direktorijata za ekologiju Dušan Bugarin je istakao da se izvršavanje svih spornih odluka i zaključaka Odbora direktora koje se odnose na sporna pitanja između Odbora direktora i izvršnog direktora odlože do okončanja rada komisije.

Takođe, tvrdnje vezane za izmjenu nove sistematizacije nijesu tačne i formiranje Kabineta Odbora direktora, koji je bio u predlogu Nacrta sistematizacije prethodnog Odbora direktora, ne bi ugrozilo poslovanje preduzeća. Izvršni direktor Josip Đurašković nije izvršio Odluku Odbora direktora, a kao razlog naveo da bi ona proizvela finansijsku štetu Društvu povećanjem broja izvršilaca, što je u suprotnosti sa postupanjima izvršnog direktora. U isto vrijeme on je zaposlio tri radnika i dalje prima radnike suprotno zakonskim propisima i aktima Društva ne mareći da upravo takvim postupanjem čini finansijsku štetu Društvu, a i sebi, jer su nezakonita postupanja, kao i neizvršavanje Odluka Odbora direktora jasni razlozi za pokretanje pitanja utvrđivanja odgovornosti izvršnog direktora.

Takođe, nastavlja da zapošljava radnike suprotno odlukama Odbora direktora. I to po uslovima koje je Odbor direktora ocijenio da su u suprotnosti sa zakonom, čime pokazuje nepoštovanje i svjesno kršenje propisa zbog zapošljavanja novih lica. Važno je istaći da postojeći zaposleni nijesu raspoređeni po usvojenom aktu o sistematizaciji, osim 15 zaposlenih lica.

Dakle, postupak izdvojenog raspoređivanja i zapošljavanja prije raspoređivanja već zaposlenih lica, sa namjerom zapošljavanja i novih lica, a bez utvrđenih koeficijenata, a protivno odredbama novousvojenog akta o sistematizaciji, zatim zapošljavanje ugovorom o djelu, predstavlja direktno kršenje unutrašnjih akata i zakona.

Iz navedenog, zaključuje se da je postupanje izvršnog direktora protivrječno njegovom stavu u pogledu izmjena i dopuna Akta o sistematizaciji radnih mjesta u pogledu formiranja Kabineta Odbora direktora.

Želim na kraju da istaknem da je Odbor direktora jedinstven u stavu da izvršni direktor Josip Đurašković bude smijenjen.

Odbor direktora će u sporu sa izvršnim direktorom nastaviti da preduzima korake u skladu sa ovlašćenjima, a sve naše aktivnosti biće dostupne javnosti. Smatramo da su navodi u pomenutom tekstu tendeciozni i da vjerno ne prikazuju pravo stanje stvari. Ko zapravo iza svega tog stoji ostavljamo čitaocima da sami zaključe", zaključio je Lakušić u reagovanju.