održana konferencija na temu "pristupačan turizam kao ljudsko pravo i razvojna šansa"

Važno da Crna Gora prepozna značaj kreiranja pristupačne turističke ponude za turiste sa invaliditetom

"Projekat između ostalog predviđa i kupovinu određenog seta opreme asistivnih tehnologija koja će biti korištena kroz pilot projekat pristupačnog turizma za osobe sa invaliditetom ističući da se oprema odnosi na obezbjeđivanje pristupačnosti pješčanih plaža i urbanih turističkih naselja osobama koje se otežano kreću"

1350 pregleda 0 komentar(a)
Foto: NVO Ekvivalent
Foto: NVO Ekvivalent

Važno je da Crna Gora kao jedna od vodećih turističkih destinacija prepozna značaj kreiranja pristupačne turističke ponude za turiste sa invaliditetom, kako u dijelu poštovanja njihovih ljudskih prava, tako i u dijelu ekonomske koristi za Crnu Goru, posebno ako se uzme u obzir činjenica da učešće prihoda od turizma u ukupnom bruto društvenom proizvodu Crne Gore iznosi više od 20 odsto.

To je kazala izvršna direktorica Svetlana Cicvarić NVO “Ekvivalent” u čijoj je organizaciji održana konferenciju u okviru realizacije projekta “Pristupačan turizam kao ljudsko pravo i razvojna šansa Crne Gore!” koji se sprovodi zahvaljujući podršci Američke ambasade u Podgorici.

Koordinator projekta Milorad Hajrović osvrnuo se na konkretne dosadašnje rezultate projekta ističući značaj i prednosti pristupačnog turizma u dijelu primjene i poštovanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom i ekonomskog razvoja naše države.

Hajrović je istakao da je održan veći broj sastanaka sa relevantnim državnim i lokalnim institucijama i organizacijama iz oblasti zaštite ljudskih prava lica sa invaliditetom, kao i iz oblasti turizma.

"Projekat između ostalog predviđa i kupovinu određenog seta opreme asistivnih tehnologija koja će biti korištena kroz pilot projekat pristupačnog turizma za osobe sa invaliditetom ističući da se oprema odnosi na obezbjeđivanje pristupačnosti pješčanih plaža I urbanih turističkih naselja osobama koje se otežano kreću i informacija o turističkim sadržajima određenih lokaliteta za osobe oštećenog vida ili sluha", rekao je Hajrović, navodi se u saopštenju.

Na konferenciji je predstavljen izvještaj o pristupačnosti turističke ponude za lica sa invaliditetom od strane saradnika na projektu diplomiranih pravnika gospodina Luke Stijepovića i Velibora Boškovića

Stijepović je istakao da je zakonska regulativa koja uređuje oblast turizma u dobroj mjeri usklađena sa predviđenim standardima pristupačnosti za lica sa invaliditetom, ali da veliki problem predstavlja loša primjena zakonskih normi u praksi, u prvom redu zbog nepostojanja adekvatnih kaznenih odredbi.

Poručio je da je itekako važno da se izvrši procjena šta bi dovelo do veće efektivnosti u ostvarivanju uslova pristupačnog turizma, da li utvrđivanjem kaznenih odredbi zbog nepoštovanja standarda pristupačnosti za lica sa invaliditetom ili podizanjem svijesti aktera u oblasti turizma o ostvarivanju ekonomske koristi obezbjeđivanjem usluga pristupačnog turizma.

Osvrnuvši se na Konvenciju UN-a o pravima lica s invaliditetom rekao je da bi svi akteri koji direktno ili indirektno učestvuju u kreiranju pristupačne turističke ponude trebali da se vode konceptom „univerzalnog dizajna“ (dizajna za sve) koji podrazumjeva dizajniranje proizvoda, okruženja i usluga, tako da ih sva lica sa invaliditetom mogu koristiti u najvećoj mogućoj mjeri bez dodatnih adaptacija.

Bošković, koji je u svom izlaganju predstavio rezultate sprovedenog istraživanja o postojećim barijerama i nedostacima koji utiču na pristupačnost turističkih usluga osobama s invaliditetom, dodao je da su istraživanjem obuhvaćena tri grada i to: Podgorica, Bar i Budva, a potom objasnio u kojoj su mjeri pristupačni turistički smještajni kapaciteti, sadržaji i usluge za ovu ciljnu grupu na ovom području.