Marović: Prava LGBTI osoba visoko na agendi Vlade

Ppred Crnom Gorom je novi zadatak - proces prepoznavanja roda na osnovu samoopredjeljenja, čime će se omogućiti promjena oznake pola i matičnog broja u ličnim dokumentima bez obaveze da se završe medicinski postupci promjene pola, naročito medicinskih intervencija, kazala je ministarka

2492 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Queer Montenegro
Foto: Queer Montenegro

Ljudska prava LGBTI osoba visoko su na agendi Vlade, poručila je ministarka evropskih poslova Jovana Marović, dodajući da je potrebno osnažiti institucije za sprovođenje zakona, kako bi se poboljšao status tih osoba.

Marović je to kazala na konferenciji Efekti primjene Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023 - Spisak želja ili mjerljivi rezultati.

Kako je saopšteno iz nevladine organizacije Queer Montenegro, sa panela je poručeno da je neophodno prioritizovati odgovorno budžetiranje Vlade koje ne uključuje oslanjanje na budžete nevladinih organizacija prilikom realizovanja aktivnosti iz Strategije.

Navodi se da je neophodno obezbijediti i adekvatno učešće relevantnih institucija koje su ključni nosioci aktivnosti kroz obezbjeđivanje sredstava za implementaciju aktivnosti.

“A samim tim ključno je obezbijediti uključivanje LGBTI zajednice kao ciljne grupe u sektorske analize svih nadležnih ministarstava uključenih u implementaciju Strategije u narednom periodu”, kaže se u saopštenju.

Marović je kazala da treba jačati strateški okvir, osnažiti institucije za sprovođenje zakona, ali i unaprijediti saradnju Vlade i civilnog sektora, kako bi se poboljšao status LGBTI osoba, prevazišli problemi sa kojima se suočavaju i podigla svijest o značaju tolerancije u cijelom društvu.

Kako je navela, nije dovoljno samo obojiti zgradu Vlade duginim bojama na Dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, nego svi moraju svaki dan raditi na punoj zaštiti prava i sloboda LGBTI osoba.

“Koristićemo insitucionalnu poziciju Ministarstva evropskih poslova da u kontinuitetu skrećemo pažnju na otvorena pitanja i probleme s kojima se suočava LGBTI zajednica u cilju njihovog prevazilaženja”, rekla je Marović.

Generalna direktorica direktorata za ljudska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Mirjana Vlahović Andrijašević, rekla je kako budžet Crne Gore nije ljudskopravaški nastrojen.

“Samim tim malo novca i sredstava se opredjeljuje za aktivnosti iz oblasti ljudskih prava. Vlada mora da shvati prioritete svojih aktivnosti, a ljudska prava to svakako jesu i moraju biti prioritet u budućem radu Vlade", navela je Vlahović Andrijašević.

Kako je kazala, pred Crnom Gorom, odnosno Ministarstvom, novi zadatak je proces prepoznavanja roda na osnovu samoopredjeljenja, čime će se omogućiti promjena oznake pola i matičnog broja u ličnim dokumentima bez obaveze da se završe medicinski postupci promjene pola, naročito medicinskih intervencija.

“Izrada ovog Zakona i njegovo usvajanje predviđeno je samom Strategijom za 2023. godinu”, kazala je Vlahović Andrijašević.

Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević smatra da je borba za ljudska prava neprestana, a osobito izazovna kad se radi o marginalizovanim grupama.

“Zagovaranje za LGBTIQ prava nije politički profitabilno u Crnoj Gori, odnosno ne donosi popularne glasove, što pojačava obavezu svih progresivnih snaga da uporno i dosljedno stoje uz LGBTI osobe”, rekla je ona.

Predsjednik Upravnog odbora Queer Montenegra Danijel Kalezić kazao je kako je ta nevladina organizacija već ranije pozvala premijera i sve članove nove Vlade, da posebno povedu računa o osnovnim ljudskim pravima LGBTIQ osoba prilikom kreiranja sastava i sistematizacije ministarstava nove Vlade, naročito u dijelu resora ljudskih i manjinskih prava.

On je ocijenio da nova Vlada ima pred sobom veliki zadatak u smislu unapređenja zakonskog okvira i ukupnog poštovanja ljudskih prava LGBTI osoba.

Prema riječima Kalezića, to će biti moguće postići samo uz kvalitetan odabir kadrova i osvježenje timova, uključujući kadrove koji unutar samog sistema već posjeduju višegodišnje iskustvo, znanje i rezultate na polju ljudskih prava LGBTIQ osoba.

On je poručio da nova Vlada mora i prekinuti sa praksom zapošljavanja po partijskoj ili političkoj liniji u resorima koji se tiču ljudskih prava, i kao kriterijum za selekciju koristiti isključivo ekspertizu, znanje i razumijevanje savremenog koncepta ljudskih prava i sloboda, utemeljenog na demokratskim vrijednostima.

Bonus video: