Šćepanović: Učešće u programu Horizont Evropa vjerovatno najbliži oblik saradnje Crne Gore sa EU

"Ruta Zarnauskaite, šefica za pridruživanje programu Horizont Evropa u Generalnom direktoratu za istraživanje i inovacije Evropske komisije, kako se navodi, kazala je da je učešće Crne Gore u Programu značajno postignuće i pohvalila uspjeh naše naučnoistraživačke zajednice u prvoj godini učešća"

4376 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Učešće Crne Gore u programu Horizont Evropa je vjerovatno najbliži oblik saradnje Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) i u velikoj mjeri doprinosi jačanju znanja i iskustva domaćih istraživača i stvara bolje mogućnosti za njihov dalji rad, rekla je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović na Prvom sastanku Horizont Evropa Zajedničkog odbora za istraživanje i inovacije EU i Crne Gore.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja crnogorska naučnoistraživačka i inovaciona zajednica ravnopravno i uspješno učestvuje u jednom od najznačajnijih programa Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija vrijednom 95 milijardi eura – programu Horizont Evropa.

Crna Gora je, navodi se, pristupila ovom okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije (2021-2027) u decembru prošle godine, a učešće naše zemlje u njemu je ključno za rast i dalji razvoj crnogorske nauke i inovacija u skladu sa evropskim vrijednostima i naporima.

U saopštenju dodaju da je Šćepanović istakla da je Crna Gora veoma posvećena učešću u Programu i uključivanju crnogorskih aktera u najsavremenije istraživačke i inovacione projekte, te da je fokus Crne Gore i optimalno korišćenje mogućnosti Horizont Evropa programa za implementaciju prioriteta pametne specijalizacije (S3). Ona je napomenula da je Crna Gora napravila značajan iskorak u implementaciji S3 u prethodnom periodu, kao i to da zemlje Zapadnog Balkana takođe napreduju u tom procesu, te da se stvara dobra osnova za jačanje regionalne saradnje.

"Fokusiranje inovacionih kapaciteta na specifične prioritete S3 i jasna institucionalna i programska osnova za inovacije otvaraju širok spektar mogućnosti saradnje, posebno sa zemljama koje dijele iste prioritete, gdje možemo iskoristiti naše komparativne prednosti i kreirati mnogo zajedničkih inicijativa, posebno unutar Horizont Evropa", saopštila je Šćepanović i dodala da je sigurna da ćemo zajedničkim radom doprinijeti postizanju zapaženih rezultata u programu, jer Crna Gora ima naučni i inovacioni potencijal koji treba u potpunosti iskoristiti.

Na sastanku Horizont Evropa Zajedničkog odbora za istraživanje i inovacije, predstavljeno je učešće Crne Gore u različitim aktivnostima Horizont Evropa programa, razmatrana je podrška na nacionalnom nivou u cilju unapređenja učešća Crne Gore u programu kao i budući planovi za kvalitetno korišćenje svih raspoloživih instrumenata u okviru ovog fonda, navodi se u saopštenju.

aaa
foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Ruta Zarnauskaite, šefica za pridruživanje programu Horizont Evropa u Generalnom direktoratu za istraživanje i inovacije Evropske komisije, kako se navodi, kazala je da je učešće Crne Gore u Programu značajno postignuće i pohvalila uspjeh naše naučnoistraživačke zajednice u prvoj godini učešća.

"Naglasila je da moramo biti sigurni da nam nauka i inovacije pomažu i čine život, ne samo održivim, već čak i mogućim u nekim oblastima naročito imajući u vidu i da treba da doprinesu dugoročnom socio-ekonomskom poboljšanju regiona Zapadnog Balkana koji je ozbiljno pogođen pandemijom Covid-19. Pored Zarnauskaite, sastanku u Podgorici prisustvovali su i Bernhard Fabianek i Nikelina Naska, a brojni sagovornici sa obje strane uzeli su online učešće tokom trajanja sastanka", piše u saopštenju.

Pored sastanka Zajedničkog odbora, predstavnici Evropske komisije iskoristili su posjetu Crnoj Gori da sa ministarkom nauke i tehnološkog razvoja Biljanom Šćepanović na bilateralnom sastanku porazgovaraju o prioritetima i planovima Crne Gore u oblastima istraživanja i inovacija u narednom periodu. Takođe, predstavnici Evropske komisije juče su se sastali sa najvažnijim akterima u oblasti istraživanja i inovacija koji su već ostvarili rezultate u Horizont Evropa programu, kao i prethodnom, Horizont 2020 programu, zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: