intenzivirati aktivnosti na realizaciji preporuka

Još devet mjeseci za popravni

Državna revizija objavila Konačni izvještaj o efikasnosti realizacije preporuka izdatih u reviziji “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori - zaštita od šumskih požara”

8028 pregleda 3 komentar(a)
Jedan od brojnih požara koji je kolašinsku opštinu pogodio u martu, Foto: SZS Kolašin
Jedan od brojnih požara koji je kolašinsku opštinu pogodio u martu, Foto: SZS Kolašin

U odnosu na preporuke koje je Državna revizorska institucija (DRI) prije dvije godine dala nadležnim institucijama u vezi sa zaštitom šuma od požara, njihova realizacija nije bila dovoljno efikasna, pa je državna revizija preporučila da je neophodno intenzivirati aktivnosti na realizaciji preporuka i dala subjektima revizije još devet mjeseci da dostave novi izvještaj.

To se, pored ostalog, navodi u Konačnom izvještaju “Efikasnost realizacije preporuka DRI izdatih u reviziji ‘Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori - zaštita od šumskih požara” koji je objavljen juče.

DRI je reviziju uspjeha u dijelu koji se odnosi na zaštitu od šumskih požara objavila krajem oktobra 2019. godine. Tada je, pored ostalog, konstatovano da Crna Gora još nema uspostavljen dovoljno efikasan sistem zaštite od šumskih požara, da su njeni kapaciteti u tom smislu ograničeni i da dovode do toga da se “svake sezone kreće gotovo iz početka”.

Revizijom su tada obuhvaćeni Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), odnosno Direktorat za vanredne situacije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Uprava za šume, Nacionalni parkovi i opštine - uzorak (službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica i opština Nikšić, Berane i Pljevlja).

U cilju umanjenja štetnih efekata požara na šume Crne Gore, DRI je tom revizijom dala 42 preporuke, dvije resoru koji je tada vodio Pavle Radulović, po osam MUP-u i vladinom Koordinacionom timu za zaštitu i spašavanje, te devet resoru na čijem je čelu tada bio Milutin Simović i devet jedinicama lokalne samouprave.

Iz DRI u Konačnom izvještaju navode da je nadležni Kolegijum DRI kojeg čine dr Branislav Radulović, rukovodilac Kolegijuma, i dr Milan Dabović, član Kolegijuma, utvrdio da “aktivnosti koje su subjekti revizije preduzeli u cilju realizacije preporuka nisu sveobuhvatne i postignuti napredak je ograničen”, kao i da je “potrebno dalje nastaviti sa aktivnostima koje će direktno uticati na bolju zaštitu šuma od požara”.

Navodi se i da je DRI subjektima revizije dala četrdeset dvije 42 (69) preporuke, a da je od tog broja 11 preporuka realizovano, 18 preporuka je djelimično realizovano, 17 je u fazi realizacije, te da 23 preporuke nisu realizovane.

Resor poljoprivrede nije realizovao sedam preporuka, a dvije su djelimično realizovane, Uprava za šume nije realizovala jednu od datih preporuka, dvije su u fazi realizacije, a tri su preporuke djelimično realizovane. Glavni grad Podgorica i Opština Berane nisu realizovale četiri preporuke, opštine Pljevlja i Nikšić po tri.

Vlada, odnosno Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje, nije realizovao jednu preporuku, dok je sedam u fazi realizacije.

Jedna od preporuka za Vladu odnosila se na mogućnost da se uspostavi centralizovani sistem, što je bilo mišljenje većine u službama zaštite i spasavanja.

”U takvom sistemu rukovođenje, koordinacija i upotreba cjelokupnih resursa bili bi centralizovani, što bi omogućilo brzinu i efikasnost odgovora, kao i uravnoteženost u razvoju opreme i sistema”, piše u toj preporuci.

Iz DRI su juče saopštili da će Konačni izvještaj o kontrolnoj reviziji uputiti nadležnom odboru Skupštine Crne Gore, Vladi i Zajednici opština.