INSPEKCIJA ZA URBANIZAM NEĆE O "NEZAKONITOJ GRADNJI"

Država nenadležna za Petrosa Statisa

Urbanistički inspektor prvo je obavijestio Opštinu Budva da je zahtjev za ocjenu zakonitosti dijelom u njegovoj nadležnosti
65 pregleda 5 komentar(a)
Sveti Stefan, Foto: Vuk Lajović
Sveti Stefan, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Inspektor za urbanizam Uprave za inspekcije poslove oglasio se nenadležnim kada je u  pitanju zakonitost dokumentacije kojom se grčkom biznismenu Petrosu Statisu omogućava gradnja stanova za tržište u stoljetnom Miločerskom parku.

To piše u dopisu koji je nedavno Opštini Budva dostavio urbanistički inspektor Siniša Milić.

Gradonačelnik Dragan Krapović ocijenio je da se na taj način pokušava onemogućiti Opštini pravo žalbe.

Sekretarijat  za zaštitu imovine Opštine Budva uputio je prije dva mjeseca urgentni zahtjev Inspekciji za urbanizam da prekontroliše da li je urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta Miločer urađeno u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekta. 

U dopisu koji je potpisao v. d. sekretara Nikola Plamenac ističe se  da nijesu ispoštovane zakonske odredbe.

“Predviđeno je (Zakonom) da Vlada, odnosno izvršni organ lokalne samouprave, za objekte od opšteg interesa može odrediti lokaciju u skladu sa smjernicama iz planova šire teritorijalne cjeline. Budući da je predmetnim konkursnim rješenjem predviđena izgradnja, između ostalog, smještajnih jedinica, vila... smatramo da se ne radi  o objektima od opšteg interesa...”, piše u dopisu.

Plamenac je naveo i da predmet konkursa nijesu bile dvije katastarske parcele koje predstavljaju put i tekuće vode, na kojima pravo raspolaganja ima Opština, a tretirane su urbanističko-tehničkim uslovima koje je izdalo Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT).

Krapović kaže da se Milić nije izjasnio o “dvije ključne stvari”  - da se konkursno rješenje radi samo za područje gdje nema plana, iako je dio parcela obuhvaćen planom Pržno  -Podličak i da se radi za objekte od opšteg interesa, uprkos gradnji stanova za tržište.

“Milić - namjerno mu pominjem ime pošto će Inspekcija biti ključna za sprovođenje Zakona o planiranju prostora i izgradnji koji danas stupa na snagu, nas 6. septembra obavještava da je inicijativa  Opštine Budva dijelom u njegovoj nadležnosti i da će nas obavijestiti o ishodu inspekcijskog nadzora“.

Krapović navodi da se mjesec kasnije Milić predomislio, nakon što su iz Opštine, dopisom sredinom avgusta, zatražili od Inspekcije da se izjasni da li je planski dokument za Miločer u skladu sa zakonom.

“Inspektor Milić 6. oktobra  upućuje akt koji nam je dostavljen 10. oktobra  u kome nas obavještava da je zakonska procedura sprovedena..., a da on nije nadležan da cijeni izabrano konkursno rješenje, iako je prvobitno rekao da jeste... Mislim da je to bježanje od odluke, prvo njega kao pojedinca, a onda Uprave za inspekcijske poslove, Vlade Crne Gore i države”. 

MORT je izdao dozvolu za rušenje hotela „Kraljičina plaža“, a procedura izdavanja građevinske dozvole Statisovoj kompaniji “Adriatic properties“ je u toku. 

Opština Budva dobila je svojstvo stranke u postupku.

”Adriatic properties” je dugoročni zakupac grad-hotela “Sveti Stefan” i “Vile Miločer”, kao i hotela “Kraljičina plaža”, prema ugovorima  zaključenim 2007. sa HG “Budvanska rivijera”, odnosno HTP Miločer. 

Skupština Crne Gore lani je aminovala  aneks ugovora po kome  je produžen zakup hotela sa 30 na 42 godine.

Zemljište uz “Kraljičinu plažu”, gdje Statis planira da gradi zgarde sa apartmanina, dato je na  90 godina  zakupa.

Skupština donijela odluku da se ne dozvoli gradnja stanova u srcu Miločera

Skupšina Opštine Budva prije tri dana jednoglasno je usvojila Odluku o utvrđivanju javnog interesa radi zaštiti i očuvanja Miločerskog parka, kojim se suprotstavljaju izgradnji novih i proširivanju kapaciteta postojećih objekata u nekada elitnom hotelskom kompelksu. 

Time se, kako je istaknuto, staje na put Statisu da izgradi stanove za tržište u samom srcu Miločera i udvostruči postojeće kapacitete. Programskim zadatkom, na ukupno 35 hektara predviđeno je  da bude ukupno više od 47 hiljada kvadrata, postojećih, dograđenih i novoizgrađenih objekata. 

Statisu je omogućeno da na mjestu starog hotela izgradi novi, višestruko veći, od oko 22.000 kvadrata, sa 60 soba.

Predviđena je i gradnja 66 luksuznih stanova za tržište i rekonstrukcija i višestruka dogradnja pet postojećih kamenih vila u Miločerskom parku.

Planirana je izgradnja  12 apartmana za tražište, naspram  grad-hotela “Sveti Stefan, rekonstrukcijom postojećih divljih građevina.