Efekti prve pune godine rada nakon objedinjavanja

Tivatski Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor izrekao skoro 200.000 eura kazni

Za period od prva tri mjeseca ove godine inspektori i komunalni policajci SIKN-a su izrekli ukupno 488 prekršajnih naloga u iznosu od 30.430 eura. Od toga je do sada naplaćeno 10.120 eura novčanih kazni

10639 pregleda 9 komentar(a)
Tivatski pauk u akciji, Foto: Siniša Luković
Tivatski pauk u akciji, Foto: Siniša Luković

Inspektori i komunalni policajci novouspostvaljenog Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat (SIKN), koji je po zamisli aktuelne gradske NP-BF-GB gradske uprave, objedinio poslove nekadašnje samostalne Komunalne policije, odnosno Direkcije za inspekcijske poslove, tokom prošle godne - prve kompletne u radu povog Sekratarijata, izdali su ukupno 1.938 prekršajnih naloga i izrekli čak 198.590 eura novčanih kazni.

Po tome je ovaj sekretarijat kojim rukovodi Jelena Šćekić pokazao mnogo veću efikasnost i ukupne bolje finansijske efekte za lokalnu upravu nego prethodne dvije nezavisne komunalne inspekcije, odnosno komunalne policije koje su za vrijeme bivše tivatske DPS-SD-HGI vlasti vodili Jovica Stojković (DPS) i Novak Leković (DPS).

SIKN pored Šćekićeve kao rukovodioca organa, ima još 12 zaposlenih izvršilaca.

Građani su tokom prošle godine inspekciji SIKN-a podnijeli ukupno 261 pisanu i 74 usmenih prijava. Komunalni inspektori su sačinili 76 službenih zabilješki i vodili 355 upravnih postupaka, od čega je do kraja prošle godine okončano njih 325, a 30 postupaka je prenešeno u 2022. Na akte inspekcije je lani bilo ukupno pet žalbi koje su sve odbijene u drugostepenom postupku i potvrđena su prvobitna rješenja inspekcije.

Komunalni inspektori su tokom prošle godine izrekli ukupno 146 prekršajnih naloga u vrijednosti od 50.424 eura. Sektor Komunalne policije SIKN-a je lani dobio 404 pisane, odnosno 481 usmenu i prijavu preko telefona. Tivatski komunalni policajci su lani sačinili ukupno 632 zapisnika i 1.214 službenih zabilješki, pisanim putem izdali 149 naređenja, a usmeno još 1.152 naređenja. Učiniocima prekršaja izdata su ukupno 1.792 prekršajna naloga u ukupnoj vrijednosti novčanih kazni od 130.156 eura.

U SIKN-u posebno podvlače da im u radu jako puno koristi tzv. Sistem 48 koji je Opština uvela prije par godina i koji građanima omogućava da brzo i lako nadležnim lokalnim službama prijave razne probleme ili nepravilnosti u gradu. Preko te platforme SIKN-u su lani pristigle 452 prijave, od čega se 90 odnosilo na probleme buke, 52 prijave bile su zbog izvođenja građevinskih radova, a zbog remećenje kućnog reda i problema održavanja stambenih zgrada stigle su 92 prijave. Na nepropisno parkiranje odnosilo se 176 prijava, a 40 ih je bilo zbog rupa i drugih oštećenja na putevima i ulicama. Sve te prijave koje su poslate preko Sistema 48 uspješno su okončane u za to zadatom roku.

Po nalogu inspektora SIKN, lani je uklonjeno dvadeset privremenih i šest pomoćnih objekata, a jedan od većih problema sa kojima se taj opštinski organ suočio tokom 2021. je odlaganje komunalnog i drugog otpada na površinama koje za to nisu predviđene, bilo da su u pitanju javne, ili pak privatne površine. S tim u vezi, inspektori su protiv jednog pravnog lica i jednog odgovornog lica u pravnom licu, Sudu za prekršaje podnijeli prijavu i izrekli osam prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 4.350 eura. Komunalni policajci su istovremeno, po istom osnovu, izdali 21 prekršajni nalog u ukupnoj vrijednosti novačnih kazni od 14.900 eura.

Komunalna policija Tivta je po osnovu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zbog nepropisnog parkiranja, lani izdala ukupno čak 1.447 prekršajnih naloga u visini od 86.820 eura novčanih kazni. U saradnji sa preduzećem “Parking servis” Tivat koje raspolaže sa specijalnim vozulom “pauk”, Komunalna policija je izdala ukupno 640 naređenja za premještanje nepravilno parkiranih automobila.

Ažurno nastavili i u prvom kvartalu ove godine

Za period od prva tri mjeseca ove godine inspektori i komunalni policajci SIKN-a su izrekli ukupno 488 prekršajnih naloga u iznosu od 30.430 eura. Od toga je do sada naplaćeno 10.120 eura novčanih kazni.

Najviše prekršajnih naloga bilo je iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, njih 376, u iznosu od 225.609 eura novčanih kazni. Specijalnim vozilom “pauk” odneseno je 160 nepravilno parkiranih automobila a bila su i 53 pokušaja intervencije “pauka” koji su obustavljeni kada se na licu mjesta pojavio vlasnik nepravilno parkiranog vozila kojem je tom prilikom uručen kazneni nalog. U prvom kvartalu je bilo i 118 prekršajnih naloga iz oblasti komunalnog reda, jedan nalog iz oblasti kršenja propisa o opštinskim i nekategorisanim putevima, koliko i iz oblasti kršenja opštinskih propisa o regulisanju saobraćaja. Po dva prekršajna naloga izdata su za prekršaje iz oblasti Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, dok su četiri prekrašajna naloga izdata zbog nepoštovanja odredbi Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.