"Unaprijediti položaj i status djece iz romske i egipćanske populacije, kao i djece sa smetnjama u razvoju"

"Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava adresa za sve dobre inicijative, sugestije i predloge kako bi se ljudska prava konstantno unapređivala u cilju njihovog punog ostvarivanja"

1374 pregleda 0 komentar(a)
Sa današnjeg sastanka, Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Sa današnjeg sastanka, Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava i Unicef, zajedno sa nacionalnim i međunarodnim partnerima, radiće na unapređenju položaja i statusa djece iz romske i egipćanske populacije, djece sa smetnjama u razvoju, kao i na unapređenju politika rodne ravnopravnosti, poručeno je na sastanku ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Đeke sa predstavnicima Unicefa.

Kako se navodi u saopštenju ovog vladinog resora Đeka se danas sastao sa vršiteljkom dužnosti šefa predstavništva Unicefa u Crnoj Gori Sabinom Žunić i koordinatorkom programa za monitoring prava djeteta u Unicefu Nelom Krnić.

On je zahvalio na prilici za razmjenu mišljenja u vezi sa razvojem politika u sferi zaštite ljudskih prava ranjivih kategorija u društvu prvenstveno romske i egipćanske zajednice i djece, dodaje se u saopštenju.

"Vrlo je značajna dobra međuresorna saradnja kako bi se tekući izazovi riješili trajno", rekao je Đeka.

Dodao je da je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava adresa za sve dobre inicijative, sugestije i predloge kako bi se ljudska prava konstantno unapređivala u cilju njihovog punog ostvarivanja.

"Takođe, rodna ravnopravnost, kao poseban važan aspekt našeg djelovanja zahtjeva već dugo vremena da bude pozicionirana bolje i vidljivije. S tim u vezi, gledaćemo da dodatno osnažimo sprovođenje politike jednakih mogućnosti u cilju postizanja ravnopravnosti muškaraca i žena u crnogorskom društvu. Zadovoljstvo mi je da postoji potvrđeno dobra saradnja između Vlade Crne Gore i međunarodnih institucija. Ova Vlada ima ozbiljne zadatke čije ispunjenje nema vremena da čeka, pa nam je iz tog razloga jako značajna činjenica da uz sebe imamo međunarodnu podršku na putu njihovog ispunjenja. Preuzeli smo obavezu da evropsku agendu ubrzamo svojim trudom, kapacitetima i zalaganjima najviše što možemo u mandatu koji nam je povjeren", istakao je Đeka.

Žunić je, kako se navodi, istakla da je novi strateški plan razvojne pomoći Ujedinjenih nacija razvijen u saradnji sa Vladom Crne Gore i drugim relevantnim akterima za period 2023-27 te da predstavlja težnju Unicefa da pruži trajan doprinos poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori, sa fokusom na najugroženiju djecu i porodice.

"Više analiza pokazalo je da su romska i egipćanska populacija u vrlo lošem položaju. Ima prostora za napredak u legislativi, a Unicef će se zalagati da se granica za stupanje u brak podigne na 18 godina, jer smo prepoznali rane brakove kao jedan od većih problema unutar romske i egipćanske zajednice", rekla je Žunić.

Unicef se zalaže, dodaje Žunić, i za eliminaciju prosjačenja, uvođenje većeg broja romskih medijatora u škole, kao i sprovođenje programa socijalne inkluzije.

Koordinatorka programa za monitoring prava djeteta u Unicefu Nela Krnić, kako piše u saoštenju, istakla je da su djeca sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog staranja posebno ranjiva i ugrožena populacija.

"Intersektorski pristup, koji bi uključio saradnju međunarodnih organizacija, države, socijalnih službi i civilnog sektora, put je kojim treba ići kako bi se smanjio broj djece u ustanovama dječje i socijalne zaštite. Unicef se zalaže za podršku roditeljima koji su u riziku da ostave djecu u ustanove, kao i za podršku hraniteljima, naročito specijalizovanom hraniteljstvu za djecu sa smetnjama u razvoju", istakla je Krnić.

Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava zaključuju da će na predlog Unicefa u Crnoj Gori, ovaj resor odrediti kontakt osobe za buduću saradnju i zajednički rad na akcionim planovima, kako bi svako dijete u Crnoj Gori uživalo prava koja mu pripadaju.

Bonus video: