Posebna ponuda za penzionere u NLB Banci

Za sve klijente starosti do 78. godine, kao i u okviru redovne ponude, Banka je obezbijedila i poklon polisu osiguranja života

15852 pregleda 0 komentar(a)
Foto: NLB Banka
Foto: NLB Banka

NLB Banka spremila je posebne pogodnosti za klijente penzionere koje će važiti do kraja juna mjeseca, brinući o njihovoj finansijskoj sigurnosti.

Promotivna ponuda uključuje NLB Srebrni kredit za penzionere bez troškova obrade kredita i to uz 2% nižu kamatnu stopu, kao i tri mjeseca bez članarine za svaki novootvoreni Srebrni paket usluga, koji je namijenjen penzionerima.

NLB Banka s pažnjom pristupa kreiranju proizvoda i usluga za klijente treće životne dobi, nastojeći da na najbolji način odgovori finansijskim potrebama i izazovima sa kojima se suočava ova grupa korisnika.

Za sve klijente starosti do 78. godine, kao i u okviru redovne ponude, Banka je obezbijedila i poklon polisu osiguranja života, za kredite iznosa do 12.000 EUR, bez uvida u zdravstveni karton.

Akcija niže kamatne stope se nastavlja i u julu mjesecu, pri čemu će ona biti za 1% niža u odnosu na standardne ponude kredita za penzionere.

*Informativni primjeri obračuna nalaze se na dnu teksta

NLB Banka
foto: NLB Banka

NLB Srebrni paket u okviru posebne ponude, biće dostupan bez članarine za naredna tri mjeseca, a namijenjen je svim klijentima NLB Banke ili onima koji će to tek postati, a koji su korisnici penzija, sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori i koji uz to žele da po značajno nižoj cijeni uživaju u svim povoljnostima proizvoda i usluga koje paket sadrži, uključujući i danas neophodno osiguranje.

U okviru Srebnog paketa, budući korisnik će, pored otvorenog transakcionog računa, imati mogućnost izbora jedne kreditne i debitne kartice, prijem SMS poruke o prilivima i odlivima sa računa i pristup brojnim značajnim popustima kod trgovaca, NLB Partnera koji mogu donijeti značajnu uštedu mjesečnih budžeta.

Više informacija potražite na web sajtu: www.nlb.me ili pozovite 19888.

___________________________________________________________

*Informativni primjer obračuna kredita

NLB Srebrni kredit - Posebna ponuda koja će važiti do 30. juna 2022. godine

Za iznos kredita od 5.000 EUR i rokom otplate 60 mjeseci, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) je 8.49%, efektivna kamatna stopa (EKS) 8.88%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0% iznosa kredita (0 EUR), naknada za 1 mjenicu (2 EUR) i naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (3 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 6.159,86 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 102,58 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik kredita obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi izdavanja lista nepokretnosti i sl.). EKS je važeća na datum informativnog obračuna 07.06.2022. godine. Kalkulator je informativnog karaktera i određene vrijednosti mogu varirati.

NLB Srebrni kredit - Posebna ponuda koja će važiti od 1. jula do 31. jula 2022. godine

Za iznos kredita od 5.000 EUR i rokom otplate 60 mjeseci, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) je 9.49%, efektivna kamatna stopa (EKS) 9.96%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0% iznosa kredita (0 EUR), naknada za 1 mjenicu (2 EUR) i naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (3 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 7.565,70 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 126,01 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik kredita obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi izdavanja lista nepokretnosti i sl.). EKS je važeća na datum informativnog obračuna 13.06.2022. godine. Kalkulator je informativnog karaktera i određene vrijednosti mogu varirati.