prava djece temelj napretka

Đurović razgovarala sa Santanderom: Uključiti mlade u procese odlučivanja i kreiranja politika

UNICEF poziva na podršku u izradi i usvajanju nove Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja, povećano izdvajanje sredstava za reformu centara za socijalni rad, te održivo širenje zdravstvenih i socijalnih usluga za zaštitu djece, porodica i žrtava nasilja

3735 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Skupstina.me
Foto: Skupstina.me

Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović poručila je da je Skupština spremna i otvorena da i u narednom periodu dodatno unaprijedi partnerstvo i doprinese aktivnostima UNICEF-a u cilju osnaživanja djece i mladih i njihovog učešća u društvenom životu.

Đurović se danas sastala sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huanom Santanderom.

"Predsjednica je pozdravila brojne inicijative UNICEF-a i ukazala na njihov značaj, akcentujući one sa fokusom na zaštitu djece iz najugroženijih grupa, djece koja žive u siromaštvu, kako bi se obezbijedio pristup svim uslugama u domenu zdravlja, socijalne i zaštite od nasilja, pružila prilika za obrazovanje, te navela da postoji jasna svijest o brojnim izazovima u dijelu raspoloživih kapaciteta za pružanje usluga, kao i na planu imunizacije, obrazovanja, inkluzivnosti marginalizovanih grupa i nasilja nad djecom", saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

Danijela Đurović, Huan Santander
foto: Skupstina.me

Konstatujući da Crna Gora u kovid, odnosno post kovid periodu, bilježi negativan trend u pitanjima koja se tiču pomenute problematike, Đurović je izrazila nadu i uvjerenje da se zajedničkim zalaganjem, uz proaktivan pristup i uvažavanje pozitivnih praksi, u perspektivi situacija može promijeniti na bolje.

U tom kontekstu, kako je saopšteno, Đurović je podsjetila da je Crna Gora prije kovid krize bila prepoznata kao država sa visokom stopom imunizacije, što je perspektiva koju, zajedničkim zalaganjem, treba iznova graditi.

Đurović je naglasila i da je problem govora mržnje identifikovan, te da i kao lokalni, ali i globalni problem zavređuje pažnju i traži da bude rješavan sistemski, pravovremeno i neupitno kroz uspostavljanje adekvatne zakonske regulative.

Danijela Đurović, Huan Santander
foto: Skupstina.me

Time bi se, kako je istakla Đurović, na najbolji način uredilo ovo pitanje koje pogađa najranjivije, djecu, žene, ali i druge društveno ranjive kategorije. Takođe, poručila je da postoji raspoloženje da se zakonskom regulativom uredi pitanje sprječavanja sklapanja maloljetničkih brakova.

"Predsjednica je prenijela snažnu opredijeljenost svih predstavnika državnih institucija da u narednom periodu rade na prevazilaženju aktuelnih izazova, sprovođenju usvojenih politika, snaženju koordinacije i saradnje ključnih sektora kako bi se usluge, infrastruktura i procedure prilagodile potrebama i interesima djeteta, te podsjetila na uspješnu, funkcionalnu i kooperativnu saradnju Ženskog kluba i UNICEF-a, uz uvjerenje da će i u prespektivi, na obostrano zadovoljstvo, biti uspješno rješavana aktuelna problematika", navodi se u saopštenju Skupštine.

Danijela Đurović, Huan Santander
foto: Skupstina.me

Naglasivši da UNICEF i Skupština imaju dugotrajnu uspješnu saradnju u korist djece, Santander je konstatovao da je upravo kroz ovakav vid partnerstva dva subjekta postignut visok nivo usklađenosti nacionalnih propisa s međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava, te uspostavljeni jači mehanizmi zaštite prava djece i porodica.

On je naglasio da su UNICEF i Skupština Crne Gore udružili snage kako bi svako dijete u Crnoj Gori ostvarivalo svoja prava, budući da, kako je poručio, prava djece jesu temelj napretka, a realizacija, tj. ostvarivanje prava djeteta jeste odgovornost svih nadležnih u državi.

Santander je istakao da je UNICEF pozvao Skupštinu da se na temelju preporuka Odbora za prava djeteta, ali i Odbora za eliminaciju diskriminacije nad ženama, starosna granica za sklapanje braka podigne na 18 godina bez izuzetka za žene i muškarce.

Danijela Đurović, Huan Santander
foto: Skupstina.me

Takođe, on je naglasio da UNICEF poziva na podršku u izradi i usvajanju nove Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja, povećano izdvajanje sredstava za reformu centara za socijalni rad, te održivo širenje zdravstvenih i socijalnih usluga za zaštitu djece, porodica i žrtava nasilja.

"Sagovornici su se saglasili i da bi na tragu usvajanja dobrih praksi zemalja regiona, bilo korisno u većoj mjeri uključiti mlade u procese odlučivanja i kreiranja politika", zaključuje se u saopštenju Skupštine.