EUROZOX I DALJE SPREMAN DA PREGOVARA SA GLAVNIM GRADOM

Gorica trpi čekajući razmjenu parcela

Iz Glavnog grada su kazali da je za njih prihvatljiv svaki dogovor koji bi imao utemeljenje u zvaničnoj procjeni vrijednosti zemljišta

15890 pregleda 0 komentar(a)
Sa protesta na gradilištu prije nekoliko dana, Foto: Jelena Radulović
Sa protesta na gradilištu prije nekoliko dana, Foto: Jelena Radulović

Iz kompanije “Eurozox”, koja gradi stambeni objekat uz granicu spomenika prirode park-šuma Gorica, tvrde da su spremni za pregovore i da su Glavnom gradu ranije za parcelu, na kojoj planiraju gradnju, u zamjenu predložili tri druge, ali i da su gradske vlasti to odbile.

Optužuju administraciju Glavnog grada da im je, mimo zakona, komunalije za budući objekat protivzakonito obračunavala više mjeseci. Nelogičnim smatraju to što im je Glavni grad kao investitoru najprije omogućio dokompletiranje parcele, da bi nedavno predstavnici gradskih vlasti protestovali protiv gradnje na toj lokaciji.

Iz PG biroa juče su “Vijestima” kazali da su investitorima nudili urbanističke parcele koje u svojini Glavnog grada i na kojima su planirani stambeni i stambeno-poslovni objekti.

”A sve u cilju postizanja dogovora, koji bi zadovoljio obje strane. Precizni uslovi i model razmjene bi mogao biti određen nakon izvršene procjene vrijednosti zemljišta, odnosno, urbanističkih parcela koje bi bile predmet razmjene. Glavnom gradu je bio prihvatljiv svaki dogovor koji bi bio zasnovan i koji bi imao utemljenje u zvaničnoj procjeni vrijednosti zemljišta, pošto bi u krajnjem, konačnu Odluku o razmjeni nepokretnosti donijela Skupština Glavnog grada. Takođe, za takvu Odluku bilo bi neophodno prethodno pribaviti i saglasnost Vlade”, kazao je redakciji Miljan Barović iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada.

”Eurozox” i Mladen Milutinović iz Podgorice neposredno uz zaštićenu zonu Gorice, na katastarskim parcelama 2280/9, 2280/12 (urbanistička parcela 8) i parceli 2155/1 (katastarska opština Podgorica II) grade stambeni objekat bruto površine preko 2.000 kvadrata. Prema podacima s vebsajta firme, objekat ima 21 stan i sastoji od dvije podzemne i četiri nadzemne etaže. Za parcele 2280/9 i 2280/12, Direkcija za imovinu Glavnog grada, na osnovu Odluke Gradonačelnika u junu 2018, radi dokompletiranja UP 8 u zahvatu DUP “Nova varoš 2”, prenijela je pravo svojine na građevinskom zemljištu na Milutinovića. Za tih 145 kvadrata, Milutinović je Glavnom gradu platio oko 50.000 eura.

Iz lokalnog odbora Građanskog pokreta URA nedavno su predložili da se gradnja stambene zgrade na Gorici spriječi tako da Glavni grad investitoru ponudi razmjenu parcele. Gradonačelnik Ivan Vuković objavio je 16. juna na Fejsbuku da je Glavni grad “mjesecima pokušavao da spriječi novu gradnju na Gorici upravo na taj način”, te da “proces je završen bez uspjeha, jer investitoru nije bila prihvatljiva ponuda Glavnog grada”.

Iz “Eurozoxa” tvrde da su bili spremni za saradnju i razmjenu. Podsjećaju da je Milutinović UP kompletirao 18. juna 2020.

”Da nismo dokompletirali ovu parcelu, nikada ne bi ušli u gradnju, jer je geometrija placa bez ovog dijela, koji nam je prodao Glavni grad, bila jako loša. Znači prodaju nam plac (Glavni grad), a onda gradonačelnik sa dijelom odbornika protestuje protiv gradnje na ovoj parceli”, naveo je, pored ostalog, jedan od vlasnika “Eurozoxa” Zoran Drobnjak u dopisu “Vijestima”.

Dodao je i da su čekali dvije godine da po važećem DUP-u dobiju prijavu građenja, da su im službe Glavnog grada umjesto za 15 dana, komunalije obračunali tek nakon više mjeseci.

”Kada smo im poslali urgenciju da krše zakon i da treba u zakonskom roku da nam obračunaju komunalije, oni su u javnosti i Skupštini Opštine kazali da im prijetimo, a mi ih samo podsjećamo šta je njihova obaveza i da rade po zakonu”, navodi on.

Nakon toga, kako je kazao, počeli su i pregovori oko razmjene parcela. Tvrdi da je Glavni grad “Eurozoxu” dao nekoliko ponuda za razmjenu za UP8 “Nova Varoš 2” (aktuelna parcela na Gorici), za parcele koje su dio DUP-a “1. maj”, Zabjelo 8.

”Na kraju nam kažu da ne mogu raditi razmjenu, osim u istom DUP-u ‘Nova Varoš 2’. Pregovori traju više od četiri mjeseca (za to vrijeme nam ne obračunavaju komunalije). Mi ponudimo tri opcije koje oni odbijaju, iako su bile svaka nepovoljna po nas”, napisao je Drobnjak.

Redakciji je proslijedio i kopiju elektronske pošte koju je uputio gradonačelniku i Miljanu Baroviću iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada. Taj Sekretarijat je 10. februara 2020. izdao urbanističko-tehničke uslove za stambeni objekat “Eurozoxa” i Milutinovića.

Pored ostalog, u tom dopisu od 21. februara, Drobnjak je naveo opcije koje su “Eurozoxu” prihvatljive. Jedna je da na UP8 odrade sprat niže, u zamjenu za UP17, bez međusobnih doplata. Ponudili su i da UP8 zamijene za dvije parcele - UP147 i UP148, DUP ‘1. maj’, takođe bez međusobnih doplata. Treća za njih prihvatljiva opcija je da UP8 zamijene za UP17, UP37 i UP46...

U dopisu, Drobnjak je naveo i da je angažovanje evenualnih procjenitelja koji bi opravdali razmjenu “u redu”, ako će procjena trajati nedjelju dana.

”Ako će samo procjenjivati same placeve, a ne uzimati u obzir ukupnu istoriju i situaciju, onda bolje da ne gubimo vrijeme”, napisao je on i dodao da su svi njihovi predlozi odbijeni, a da im je tek poslije urgencije advokata 10. maja omogućeno da plate komunalije.

”Bili smo spremni za saradnju i razmjenu i radili isključivo po zakonu. Međutim, koliko su neiskreni bili pregovori, koji su u suštini bili samo kupovanje vremena, što priznaše i gradonačelnik i Barović na sjednici Skupštine Glavnog grada prije neki dan, kažu da su podnijeli inicijativu Ministarstvu (ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) da predmetni DUP stavi van snage. Što znači da su bili spremni da nas bukvalno prevare. Protivzakonito nam nisu dozvoljavali da postupak sprovedemo do kraja, a inicirali su stavljanje DUP-a van snage. I još izjave da su spremni da obnove razgovore s nama. Na kraju su kazali da je za njih pravno moguća razmjena samo u istom DUP-u”, navodi Drobnjak.

On je, pored ostalog, Vukovića pitao i da li bi poslije eventualne razmjene u spornom DUP-u, opet izašao s odbornicima da protestuje protiv gradnje i na tim parcelama.

”Da li je uopšte realno da s nama po ovom pitanju kontaktiraju”, pitao je Drobnjak. Zbog urbanizacije i najavljene gradnje, prije nekoliko dana na Gorici je održan protest, u kojem su učestvovali građani, članovi GP URA i dio zaposlenih u Glavnom gradu.

Podgorički odbornici prije nekoliko dana glasali su da dio brda Gorica bude spomenik prirode. Prema Odluci o proglašenju Spomenika prirode park-šuma Gorica, na dijelu gdje “Eurozox” planira da gradi dozvoljena je izgradnja objekata u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom uz primjenu uslova i smjernica zaštite prirode. Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kazali su prije nekoliko dana da će, ako Glavni grad i investitor ne mogu da se dogovore oko razmjene parcela, taj resor preuzeti komunikaciju i otpočeti razgovore sa investitorom “u pravcu nalaženja rješenja”.

Vlasnik “Eurozoxa”, uz Drobnjaka je Željko Šljivančanin.

Ta firma vlasnik je privatne zdravstvene ustanove “Konzilijum”, u udjelu od 75 odsto, dok se ostatak vodi na Milutina Đuranovića. Milutinović je izvršni je direktor i jedan od osnivača kompanije “Jumedia mont”, koja je izdavač dnevnih novina “Dan”.

Sve parcele na kojima je planirana gradnja stambene zgrade na dijelu brda Gorica, prema podacima Uprave za nekretnine, u svojini su Milutinovića.