NEMA DEFEKTOLOGA U NACIONALNOM SAVJETU ZA OBRAZOVANJE

Ko štiti interese djece sa smetnjama u razvoju?

Iz Ministarstva tvrde da je zakon jasan i ispoštovan u potpunosti kad je u pitanju sastav Savjeta

3130 pregleda 1 komentar(a)
Društvo tražilo predstavnika struke u Savjetu, Ministarstvo podsjeća na zakonske obaveze, Foto: Boris Pejović
Društvo tražilo predstavnika struke u Savjetu, Ministarstvo podsjeća na zakonske obaveze, Foto: Boris Pejović

Društvo defektologa Crne Gore osudilo je to što u Nacionalnom savjetu za obrazovanje nema defektologa kao predstavnika struke koja se direktno bavi obrazovno-vaspitnim procesom djece sa smetnjama u razvoju.

Iz Ministarstva prosvjete, međutim, ističu da je u cjelini ispoštovan Opšti zakon o obrazovanju kada je riječ o proceduri, ali i po pitanju sastava Nacionalnog savjeta, te da su poslali dopis svim institucijama kojima po propisima pripada pravo da predlože kandidate za članove tog dijela.

Iz Društva defektologa “Vijestima” su kazali da će se imenovani Nacionalni savjeta baviti, između ostalog, i obrazovanjem djece sa smetnjama u razvoju i to u svim segmentima obrazovanja.

”Dakle, pored inkluzivnog procesa, postoje institucije gdje se takođe implementira vaspitno-obrazovni proces sa ovom djecom. To su resursni centri i integrisana odjeljenja. Sa specifičnostima i potrebama ove djece najbolje su upoznati stručnjaci koji neposredno rade sa njima - defektolozi. U Nacionalnom savjetu, međutim, nema ni jednog defektologa. Pitamo se, kao strukovno udruženje, ko će štititi interese ove djece ako ne struka? Ko će na najbolji način predstaviti rad u ovakvim institucijama ako ne oni koji neposredno rade u njima? Da li je moguće da su djeca sa smetnjama opet zaboravljena, iako inkluzija traje, evo 20 i više godina? Dokle ćemo se samo deklarativno izjašnjavati a u praksi zaboravljati na ovaj važan segment obrazovanja koji djeci sa smetnjama pripada i na koji imaju pravo kao i sva ostala djeca?”, navodi se u dopisu koji potpisuje predsjednica Društva Svetlana Vukašinović.

Ona je kazala da je potpuno jasno da su defektolozi neizostavna i veoma značajna karika inkluzivnog procesa, velika podrška djeci, roditeljima i nastavnicima.

”Bez namjere da ikoga prozivamo, smatramo da Nacionalni savjet za obrazovanje ne smije da se oformi bez predstavnika struke koja se direktno bavi obrazovno- vaspitnim procesom djece sa smetnjama u razvoju. Nismo upućeni, obaviješteni niti smo dobili ikakav poziv za kandidovanje svog predstavnika. Smatramo da Ministarstvo prosvjete mora da sarađuje sa jedinim strukovnim udruženjem defektologa na nivou države a sve u korist djece sa smetnjama. Uputu smo nekoliko mejlova Minisatrstvu prosvjete, na nekoliko adresa - odgovora nema. Pozivali smo brojeve telefona istog Ministarstva, ali se na telefone niko ne javlja”, saopštili su iz Društva defektologa.

Iz Ministarstva prosvjete “Vijestima” su odgovorili da su dobili dopis ovog strukovnog udruženja, koji je iznio stav da u Nacionalni savjet treba uključiti njihovog predstavnika.

”Međutim, zakon je jasan. Prema Opštem zakonu o obrazovanju, član 31a, propisano je koje institucije iz obrazovnog sistema predlažu članove za Nacionalni savjet”, kazali su iz ovog resora.

Iz Ministarstva su pojasnili da po zakonu jednu trećinu članova predlažu Ministarstvo i Zavod za školstvo, iz reda nastavnika iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, domova učenika i studenata i predstavnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

”Jednu trećinu - ustanove visokog obrazovanja za obrazovanje nastavnika iz reda nastavnika sa akademskim zvanjem i naučnih radnika i jednu trećinu - reprezentativno udruženje poslodavaca, Privredna komora Crne Gore, Centar, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, reprezentativni sindikat prosvjetnih radnika, profesionalna strukovna udruženja nastavnika i učenički parlament”, piše u odgovoru Ministarstva.

Iz ovog resora su podsjetili da je Vlada na osnovu Opšteg zakona o obrazovanju, na sjednici održanoj 17. juna ove godine, donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje kojeg čini 21 član, izabran na period od četiri godine.