SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

Osobama sa mentalnim oboljenjima neophodna podrška

Ljudska prava osoba sa mentalnim oboljenjima, napominju iz Akcije za ljudska prava, su najčešće zaštićena kao prava osoba sa psiho-socijalnim invaliditetom što znači da nije dopušteno da se takve osobe lišavaju poslovne sposobnosti, niti da se liječe bez informisane saglasnosti
165 pregleda 1 komentar(a)
HRA, Akcija za ljudska prava, Foto: Printscreen
HRA, Akcija za ljudska prava, Foto: Printscreen
Ažurirano: 10.10.2017. 12:28h

Na Svjetski dan mentalnog zdravlja, Akcija za ljudska prava smatra da je potrebno skrenuti pažnju da je osobama sa mentalnim oboljenjima neophodna podrška, pažnja i razumijevanje kako porodice, tako i nadležnih državnih vlasti i cijelog društva u liječenju i ostvarivanju prava na dostojanstven život utemeljen na poštovanju ljudskih prava, rekli su iz te organizacije.

Kako su kazali, Javni servis će večeras u 20:45 sati premijerno prikazati dokumentarni film „Van izolacije“, u kome se govori o teškoćama sa kojima se susreću osobe sa mentalnim oboljenjima. Film je nastao u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“, koji su od januara 2016. do juna 2017. godine izvele nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) iz Budimpešte, uz podršku Evropske komisije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i opštine Kotor.

"Danas koristimo priliku da podsjetimo da je neophodno dodatno obrazovanje stanovništva o mentalnim oboljenjima jer neznanje dovodi do straha i sramote, pogoršanja bolesti, stigmatizacije i diskriminacije osoba s mentalnim oboljenjima. Prošle godine smo objavili da gotovo dvije trećine stanovnika Crne Gore nije raspolagalo osnovnim znanjima o mentalnim bolestima, jedna trećina je bila ubijeđena u pogrešne stavove (kao npr. da je mentalno oboljela osoba najčešće opasna za ljude oko sebe ili da osoba koja se oporavila od mentalnog oboljenja nije sposobna da se vrati na posao), dok druga trećina nije imala stav (istraživanje je dostupno na: http://www.hraction.org/?p=11416)," kazali su iz Akcije za ljudska prava.

Ljudska prava osoba sa mentalnim oboljenjima, napominju, su najčešće zaštićena kao prava osoba sa psiho-socijalnim invaliditetom što, kako navode, znači da nije dopušteno da se takve osobe lišavaju poslovne sposobnosti, niti da se liječe bez informisane saglasnosti.

"Zabranjeno je i da se u njihovom liječenju primjenjuje prinuda, kao i da budu primorane na život u psihijatrijskoj bolnici jer nemaju gdje drugo da borave. Potrebno je da se osobe sa mentalnim oboljenjima uz odgovarajuću podršku uključe u odlučivanje o sopstvenom liječenju i životu uopšte i da im se omogući život u zajednici u skladu sa međunarodnim standardima koji obavezuju Crnu Goru. Podržavamo početak napora Ministarstva zdravlja da izradi plan deinstitucionalizacije pacijenata iz Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru," navode u saopštenju.

U okviru projekta ”Van izolacije - ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, dodaju, izrađeni su i izvještaj o poštovanju ljudskih prava pacijenata smještenih u stacionarnim psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori i Akcioni plan za jačanje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru, a finansirani su i uspješno sprovedeni projekti lokalnih NVO koje su neposredno pomogle izvođenje raznih aktivnosti u skladu sa Akcionim planom. 

"U Bolnici su održana i tri javna predavanja u cilju unaprjeđenja informisanosti i razvijanja svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima. Izrađeni su i izvještaji „Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici“ i „Oduzimanje poslovne sposobnosti u Crnoj Gori“. Konačno, sprovedena su još dva istraživanja i to o pacijentkinjama s mentalnim oboljenjima, kao i fokusirano anketiranje ljekara i pacijenata o diskriminaciji i drugim kršenjima prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Ovi izvještaji su dostupni na: http://www.hraction.org/?page_id=10335," ističu iz Akcije za ljudska prava.

Oni su istakli nadu da će se dostignuća ovog projekta korisititi nadležnim institucijama u postupku budućeg usklađivanja propisa i postupanja prema osobama sa mentalnim oboljenjima sa međunarodnim standardima  ljudskih prava.

Preporučujemo za Vas