POSLANIK PZP PREDAO INICIJATIVU DRI ZA POKRETANJE REVIZIJE U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

Bajčetić: Dvije privilegovane organizacije za tri godine dobile više nego im pripada

Raspodjele sredstava NVO tokom 2018, 2019. i 2020. predstavljaju pandorinu kutiju za tužilaštvo - kako bi rekao ministar Dragoslav Šćekić...Umjesto da postupi po presudi i donese novu odluku, Ministarstvo zdravlja obavještava Upravni sud, da taj organ državne uprave 'nije u mogućnosti da postupi iz razloga stvarne i pravne nemogućnosti', saopštio je Bajčetić

3589 pregleda 7 komentar(a)
Bajčetić, Foto: Boris Pejović
Bajčetić, Foto: Boris Pejović

Poslanik Demokratskog fronta (DF), iz redova Pokreta za promjene (PzP), Nikola Bajčetić predao je inicijativu Državnoj revizorskoj institiciji za pokretanje postupka revizije u raspodjelama sredstava Ministarstva zdravlja za 2018. i 2019. godinu.

On je saopštio da je toko 2018, 2019. i 2020. sprovedeno osam raspodjela za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacijama, tokom kojih je, kako ističe, suprotno Zakonu o NVO raspolagano, „odnosno podijeljeno preko 1. 055.000 eura budžetskih i sredstava inostranog donatora Global fonda“.

"Od ukupno osam sprovedenih, šest raspodjela je odlukama okončao tadašnji ministar zdravlja Kenan Hrapović i kao stvarno nenadležni organ i podijelio 910.025 eura“, navodi Bajčetić.

Prema njegovim riječima, od tog iznosa, „za više projekata dvijema privilegovanim NVO CAZAS i JUVENTAS podijelio je 684.187,70 eura ili 75,18 odsto, odnosno odnosno tri četvrtine od ukupno podijeljenih 910.025 eura“.

"Od iznosa 684.187,70 eura podijeljenih dvijema privilegovanim NVO CAZAS i JUVENTAS, značajan iznos ili 471.000,00 eura predstavlja prekoračenje limita koji je propisan u odredbi čl.32ž st.3 i 4 Zakona o NVO (ZNVO), kako u pogledu broja projekata/programa za koje su se mogla dodijeliti sredstva, tako i u pogledu iznosa dodijeljenih sredstava“, tvrdi Bajčetić.

Naglašava da je navedenom odredbom ZNVO propisano da NVO koja je na konkurs prijavila više projekata/programa, sredstva može dobiti samo za jedan i to u iznosu koji ne može preći 20 odsto od ukupno dijeljenog iznosa u raspodjeli.

"Odluke o svih osam raspodjela sredstava sprovedenih u Ministarstvu zdravlja, tokom 2018, 2019. i 2020. poništio je Upravni sud svojim presudama i naložio da se u zakonom ostavljenom roku od 30 dana donesu nove, zakonite odluke, što je Ministarstvo zdravlja propustilo da učini“, isttiče Bajčetić.

Zbog toga je, kaže, postavio i poslaničko pitanje ministru zdravlja Dragolasavu Šćekiću i pitao da li će Ministarstvo zdravlja pokrenuti postupak za utvrđivanje i povraćaj utvrđenog iznosa sredstava koja su u raspodjelama sprovedenim tokom te tri godine „podijeljena dvijema privilegovanim NVO, preko dozvoljenog iznosa propisanog u članu 32ž st.3 i 4 ZNVO“.

"Od Ministarstva zdravlja sam dobio odgovor 'da osnova za pokretanje postupka povraćaja sredstava nema, jer je Komisija Ministarstva zdravlja svojim aktom dodijelila određena sredstva najbolje rangiranim nevladinim organizacijama, po tačno predviđenim kriterijumima, na osnovu rang liste nezavisnih procjenjivača. Nevladine organizacije koje su dobile sredstva su ista potrošile u skladu sa ugovorom koji je potpisan i na kraju programskog perioda dostavile uredne finansijske izvještaje. Shodno navedenom, Ministarstvo zdravlja nema osnova za potraživanje navedenih sredstava, niti je u presudama Upravnog suda to bio razlog za poništaj Odluke', navodi Bajčetić i naglašava da ovakav odgovor „nije utemeljen u zakonu zato što sredstva, koja su podijeljena dvijema privilegovanim NVO CAZAS i JUVENTAS, u prekoračenju propisanog iznosa iz čl.32ž st.3 i 4 ZNVO, predstavljaju protivpravnu imovinsku dobit stečenu na način što im je dodijelio tadašnji ministar Hrapović u prekoračenju svojih službenih ovlašćenja i dužnosti i na taj način prigrabio za sebe više prava nego mu to zakon dozvoljava“.

"Prema tome, pravni osnov po kome su dvije privilegovane NVO CAZAS i JUVENTAS dužne da izvrše povraćaj dobijenih sredstava na navedeni način predstavlja neosnovano bogaćenje, ovo iz razloga što se radi o dodjeli sredstava suprotno ZNVO, što su ovlašćeni predstavnici u obije NVO CAZAS i JUVENTAS morali znati, jer je ZNVO specijalni zakon kojim se regulišu sva bitna pitanja od značaja za NVO i primjenjuje se u svim pravnim odnosima - pa tako i u raspodjelama sredstava, u kojima se NVO javlja kao pravni subjekat“, kaže Bajčetić.

Prema njegovim riječima, odredbe ZNVO su precizno formulisane i jasne „čak i laicima, bez dodatnog tumačenja, tako da ne postoji niti jedan razlog koji se osnovano može istaći da bi se njime opravdalo grubo kršenje imperativnih zakonskih normi u sprovedenim raspodjelama, kako za komisija koje su vršile raspodjele sredstava Ministarstva zdravlja, tako ni za NVO učesnice koje su u raspodjelama dobile sredstva“.

"Ministarstvo zdravlja je dužno da u okviru svojih nadležnosti preduzme zakonom propisane radnje i da obezbijedi da se u postupku donošenja novih Odluka o raspodjelama sredstava, za period 2018, 2019. i 2020, po presudama Upravnog suda, primijene imperativne odredbe iz čl.32ž st. 3 i 4 ZNVO, i donesu nove zakonite odluke o raspodjelama. Takođe, Ministarstvo zdravlja je dužno da za svaku od osam nezakonito sprovedenih raspodjela, utvrdi iznose prekoračenja zakonom propisanih limita, za obje privilegovane NVO CAZAS i JUVENTAS, pojedinačno“, navopdi Bajčetić.

On kaže i da je predstavnike Ministarstva zdravlja u Skupštini pitao zbog čega do sada nije postupano po presudama Upravnog suda, ali da odgovor nije dobio.

"Ove raspodjele sredstava NVO tokom 2018, 2019. i 2020, predstavljaju pandorinu kutiju za tužilaštvo - kako bi rekao ministar Šćekić...Umjesto da postupi po presudi i donese novu odluku, Ministarstvo zdravlja obavještava Upravni sud, da taj organ državne uprave 'nije u mogućnosti da postupi iz razloga stvarne i pravne nemogućnosti'. Nakon toga, Upravni sud je donosi novu presudu i obavezuje Ministarstvo zdravlja da u roku od 30 dana donese odluku po presudi U.br.5101/19. Upravni sud CG je ovu presudu uz prateći akt od 11.05.2022. uputio predsjedniku Vlade i Skupštini, kao organima koji vrše nadzor nad Ministarstvom zdravlja“, stoji u saopštenju Bajčetića.

On tvrdi da „sve navedeno pokazuje, da odgovorni u Ministarstvu zdravlja, u produženom trajanju, u raspodjelama sredstava NVO za 2018, 2019. i 2020. svjesno krše imperativne norme Zakona o NVO, uopšte ne postupaju po presudama Upravnog suda, kao ni po obavezujuućim odredbama Sporazuma sa Global fondom (koji u tački 5 propisuje obavezu Ministarstvu zdravlja 'da u raspodjelama ne krši bilo koji primjenjivi zakon Crne Gore, bilo koji nalog ili presudu bilo kog suda ili bilo kojeg nadležnog organa...')“

"...Kao što Ministarstvo zdravlja ne postupa ni po obavezujućim preporukama iz Izvještaja o reviziji DRI za 2020“, zaključio je Bajčetić.

Podsjetio je i da je DRI, u izvještaju o reviziji za 2020, utvrdila da su NVO CAZAS i JUVENTAS u raspodjeli sprovedenoj te godine, koju je šesti put kao stvarno nenadležni organ okončao tadašnji ministar Hrapović, uprkos presudama Upravnog suda za 2018 i 2019 god., dobile sredstva u prekoračenju zakonom propisanog limita.

"Kad se prekoračenja koja se odnose na broj prijavljenih projekata i visinu dobijenih sredstva, koja je DRI CG utvrdila u procentima, izraze kroz novčani iznos, dvije privilegovane NVO CAZAS i JUVENTAS su po tom osnovu nezakonito prihodovale 221.511 eura, suprotno imperativnoj odredbi iz čl.32ž st. 3 i 4 ZNVO. Od 295.376 eura u raspodjeli za 2020, dvije privilegovane NVO CAZAS i JUVENTAS su dobile ukupno 263.826,00eura ili 89,31 odsto“, precizirao je Bajčetić.