Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda funkcioniše odlično, WTE ga ostavio u katastrofalnom stanju

Novoosnovano opštinsko preduzeće “Otpadne vode” doo Budva koje je preuzelo upravljanje postrojenjem od 2020. godine do sada nije imalo većih problema u funkcionisanju sistema za transport i prečišćavanja otpadnih voda

22670 pregleda 5 komentar(a)
Postrojenje otvoreno prije sedam godina, Foto: Orpadne vode Budva
Postrojenje otvoreno prije sedam godina, Foto: Orpadne vode Budva

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Bečićima u toku ove ljetne sezone radi svojim punim kapacitetetom i količine otpadne vode koje se prečišćavaju do sada su na nivou 2021. godine, a u poređenju sa rekordnom 2019. godinom je ta količina otpadne vode manja za nekih 10 odsto.

To je u razgovoru za “Vijesti” kazao izvršni direktor opštinskog preduzeća “Otpadne vode” Milivoje Radulović.

Njemačko-austrijska kompanija WTE/EVN, koja je upravljala postrojenjem krajem 2019. naplatila je državnu garanciju od 29,3 miliona eura od Vlade Duška Markovića da bi već u januaru 2020. spakovala kofere i ostavila postrojenje za tretman otpadnih voda u Bečićima Opštini Budva u katastrofalnom tehničkom stanju. Podnijela je dvije tužbe za naplatu garancija od ukupno stotinu miliona eura i postupak se vodi pred arbitražnim sudovima u Frankfurtu i Ženevi. U pitanju je jedna od najvećih koupcionaških, još neistraženih afera, iz vremena budvanske kriminalne grupe Svetozara Marovića.

Prema riječima Radulovića količina otpadne vode, koje je PPOV Bečići odradilo, u toku 2022. godine je nešto veća od 2,5 miliona kubika i do kraja godine se očekuje da ta količina bude veća od 4,5 miliona kubika.

”Novoosnovano opštinsko preduzeće “Otpadne vode” doo Budva koje preuzelo upravljanje postrojenjem od 2020. godine do sada nije imalo većih problema u funkcionisanju sistema za transport i prečišćavanja otpadnih voda sa teritorija Budve i Bečića. Tome je doprinio svakodnevni rad na održavanju, servisiranju i zamjeni opreme na čemu je ovo društvo radilo još od svog osnivanja. Nakon što je njemačka kompanija WTE prestala da upravlja postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, najveća bojaznost za novo društvo je bila funkcionalnost SCADA sistema i neposjedovanje source kodova, ali se nakon dugih pregovora sa autorom sistema došlo do dogovora i zaključenja ugovora i time je ovaj problem riješen”, naglasio je Radulović.

Naglašava da je to preduzeće radilo i na dobijanju svih nedostajućih dozvola, saglasnosti i ostale dokumentacije koje je potrebno da posjeduje postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a prije svega na dobijanju vodne dozvole koju izdaje Uprava za vode Crne Gore.

”Vodna dozvola predstavlja krovni dokument u oblasti prečišćavanja otpadnih voda i istom se utvrđuje način i uslovi ispuštanja otpadnih voda kao i kontrola rada procesa sa svim potrebnim analizama koje je potrebno sprovoditi na godišnjem nivou. Otpadne vode doo Budva je prvi i jedini subjekt koje posjeduje vodnu dozvolu iz oblasti prečišćavanja otpadnih voda i na to smo i te kako ponosni i smatramo ovo našim najvećim uspjehom”, ističe Radulović.

On navodi da rezultati ispitavanja koji se redovno rade od strane akreditovanih laboratorija pokazuju da su parametri prečišćene voda u toku 2022. godine bile uvjek u dozvoljenim granicama i da postrojenje svojim radom zadovoljava osnovnu svrhu svoga postojanja.

”U toku ljetnih mjeseci a naročito tokom jula i avgusta rezultati ispitivanja pokazuju da dolazi do određenih prekoračenja dozvoljenih vrijednosti parametara u prečišćenoj vodi a glavni razlog za to je nedostatak kiseonika u aeracionim bazenima. Problem nedovoljne količine kiseonika je prisutan još od samog početka rada postrojenja zbog neadekvatne opreme koja je ugrađena i koju je neophodno što hitnije zamijeniti novom i efikasnijom. U rješevanju ovog problema društvo konstatno radi kako bi našlo najbolje rješenje i nadamo se da ćemo u najskorije vrijeme početi sa realizacijom u vezi sa nabavkom i ugradnjom opreme, a sve uz veliku pomoć Uprave javnih radova Crne Gore i Sekretarijotom za investicije Opštine Budva. Uz pomoć Opštine i Sekretarijata za investicije koji su razumjeli potrebu i koji nam i te kako pomažu u našem radu i otklanjanju nedostataka u funkcionisanju sistema za prečišćavanje predano se radi i na nabavci i ugradnji opreme koja će pomoći u smanjenju troškova potrošnje električne energije kao i boljem i sigurnijem radu svih pumpnih stanica kojih imaju ukupno tri na teritoriji Budve i Bečića”, naglasio je Radulović.

Kanalizacioni mulj ide u Albaniju

Prema riječima Radulovića prerađeni mulj se redovno, direktno sa postrojenja, transportuje u Albaniju shodno ugovoru koji je “Komunalno Budva” zaključilo sa društvom “Motelea” iz Podgorica.

”Ukupna količina prerađenog mulja u toku 2022. iznosi više od 180.000 kubika a što nakon obrade na presama i tretmanom sa krečom i ferihloridom predstavlja količinu od preko 2000 kubika koja je odvezena sa postrojenja. Društvo se trenutno nalazi pri kraju procesu uvođenja ISO standarda a koji se odnose na zaštitu životne sredine, kvaliteta usluga i zaštite na radu, a što će u velikoj mjeri pomoći u daljem funkcionisanju i razvoju društva. S tim u vezi smo pokrenuli realizaciju pilot projekta kompostiranja sa društvom “Vermikompost farma” i gospodinom Miljanom Grbom, a cilj je da uz pomoć kalifornijskih glista, zelenog otpada i papira pokušamo da se na koristan način riješimo manje količine kanalizacionog mulja a ujedno da dobijemo kvalitetan kompost. Tako dobijeni kompost uz saradnju sa “Komunalnim Budva” doo će biti iskorišćen kao đubrivo za zelene površine u gradu i duboko vjerujemo da će ovaj projekat uspjeti i da ćemo u budućnosti isti u velikoj mjeri razvijati”, naglasio je Radulović.

Bonus video: