U toku javni poziv za uklanjanje divlje deponije

Umjesto deponije, mjesto za rekreaciju u barskoj Sokolani

Sredstva za uklanjanje divlje deponije Sokolana, kako je krajem jula objavila Agencija CG News, obezbijeđena su kroz javni konkurs Eko fonda

5380 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Agencija CG News
Foto: Agencija CG News

Preduzeće Komunalne djelatnosti Bar objavilo je javni poziv za uslugu uklanjanja divlje deponije u mjestu Sokolana. Prema tekstu javnog poziva, vrijednost nabavke je 19.500 eura.

Usluga podrazumijeva utovar i prevoz 1.023 kubika otpada sa divlje deponije Sokolane na sanitarnu deponiju Možura.

Rok za podnošenje ponuda je 23. avgust u 9.00 sati, kada će biti održano i otvaranje ponuda.

Sredstva za uklanjanje divlje deponije Sokolana, kako je krajem jula objavila Agencija CG News, obezbijeđena su kroz javni konkurs Eko fonda.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, koja su namijenjena za realizaciju projekata uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu, kako je tada saopšteno, iskoristili su samo Opština Mojkovac i barsko komunalno preduzeće.

Ukupna vrijednost javnog konkursa Eko fonda iznosila je 170 hiljada eura.

Maksimalni iznos sredstava podrške koje je korisnik mogao da ostvari po tom javnom konkursu, kako je saopšteno, bio je najviše 80 odsto prihvatljivih i opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno maksimalno do 34.000 eura, dok preostali iznos, od najmanje 20 odsto ukupnih troškova, snosi korisnik sredstava.

Rukovoditeljka Službe za projekte zaštite životne sredine u Eko fondu Ana Pavićević tada je kazala da je od ukupno 24 opštine na javni konkurs prijavu podnijelo svega pet korisnika, a da su dva, Opština Mojkovac i Komunalne djelatnosti Bar, ostvarili pravo na subvenciju od 34.000 eura.

”Osnovna svrha javnog konkursa Eko fonda bila je trajna sanacija divljih deponija kroz infrastrukturno opremanje predmetnih lokacija, postavljanje kontejnera, prenamjenu prostora na primjer u dječije igralište, park i slično, a sve u cilju da se spriječi ponovno odlaganje otpada od strane građana. U cilju održivosti projekta, korisnici sredstava Eko fonda imaće obavezu da nakon realizacije projekta naredne tri godine informišu Eko fond o pozitivnim učincima projekta na životnu sredinu”, kazala je Pavićevićeva tada.