Za čistiji Ulcinj treba znatno više radnika

"Novim aktom o komunalnom redu, koji je u proceduri, insistiraćemo na definisanju tačnog vremena odlaganja i odvoza otpada, što će doprinijeti da čistoća bude na višem nivou”, kazao je Kolari “Vijestima”

3325 pregleda 4 komentar(a)
Kontejneri kod Velike plaže, Foto: Samir Adrović
Kontejneri kod Velike plaže, Foto: Samir Adrović

Direktor DOO Komunalne djelatnosti Ulcinj Senad Kolari smatra da su manjkavosti Odluke o komunalnom redu i nedovoljan broj radnika, glavni razlozi što ove sezone čistoća u gradu nije uvijek na očekivanom nivou. On je ocijenio da odluka o komunalnom redu nije obuhvatila pojedine probleme i da će novi akt koji je u proceduri, ukloniti te nedostatke.

”Najveći problem je svakako nedefinisanje tačnog vremena odlaganja otpada, kako za domaćinstva tako i za privredna društva. Prema postojećoj Odluci o komunalnom redu, ostavljena je mogućnost za odlaganje otpada tokom 24 časa dnevno svih sedam dana u nedjelji. Novim aktom o komunalnom redu, koji je u proceduri, insistiraćemo na definisanju tačnog vremena odlaganja i odvoza otpada, što će doprinijeti da čistoća bude na višem nivou”, kazao je Kolari “Vijestima”.

Naveo je da će tako biti izbjegnute situacije da su kontejneri stalno puni, što stvara mnogo lošu sliku o održavaju čistoće u gradu. Problem sa kojim se Komunalno dodatno suočava ove sezone, kako je dodao, jeste mali broj radnika angažovanih u sektoru Čistoće.

”Trenutno imamo samo 36 radnika angažovanih na poslovima utovara otpada, perača ulica i metlara, koji su raspoređeni u tri smjene. To se svakako negativno odražava na terenu i često nivo čistoce nije na nivou koji građani ocekuju od nas”, kazao je Kolari koji je funkciju direktora Komunlnog preuzeo prije desetak dana.

Podsjetio je da ukupan broj svih vrsta vozila, uključujući i specijalna, kojim raspolažu Komunalne djelatnosti Ulcinj iznosi 27.

”Specijalnih vozila za odvoz otpada iz kontejnera 1,1 kubika imamo devet, dok za kontejnere od pet i sedam kubika, imamo dva vozila. Posjedujemo po jedno vozilo za transport otpada (kiper) do četiri kubika, za transport otpada (grajfer), kombinovani bager, dva traktora za odvoz otpada i održavanje javnih površina, dva motokultivatora...”, naveo je Kolari.

On je kazao da se komunalno suočava i sa odvozom smeća iz Starog grada i da tom problemu doprinose i sami ugostitelji.

”Zbog specifičnosti terena, odvoz se trenutno vrši sa motokultivatorom sa prikolicom, koja ne ispunjava sve standarde. Najveći problem nam predstavljaju ostaci ulja i hrane koje proizvode ugostiteljski objekti u Starom gradu, a koji se tokom prevoza prolivaju po ulicama zbog čega se šire neprijatni mirisi i prlja kaldrma”, kazao je Kolari najavljujući da će Komunalne djelatnosti nastojati da taj problem za sljedeću sezonu riješe kroz izmjene Odluke o komunalnom redu.

”Kojima ćemo urediti način odlaganja pomenutog otpada kao I odvoz istog. Svakako, prioritet će nam biti nabavka novog vozila koje će ispunjavati sve standarde i potrebe odvoza otpada iz Starog grada”, naveo je Kolari.

Dodao je da su tokom 2022, nabavljena su 32 polupodzemna kontejnera, koja će početi da se ugrađuju po završetku turističke sezone.

”Istovremeno se privodi kraju modifikacija jednog vozila kojim će se ti kontejneri prazniti. Nadamo da ce vec početkom septembra vozilo biti na raspolaganju, kako je ugovorom i predviđeno”, kazao je Kolari.

Najavio je da će prvom fazom ugradnje polupodzemnih kontejnera, biće pokriveno uže jezgro grada.

Dobra saradnja sa Morskim dobrom

Kolari je za sada zadovoljan saradnjom sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom.

”Ugovor sa JP zaključen je 7. 2. 2022, i važi do 31. 12. 2022. na osnovu Programa rada ovu godinu koji je dostavilo DOO Komunalne djelatnosti Ulcinj. Navedeni ugovor je zaključen na iznos od 240.000 eura i podrazumijeva održavanje čistoće, zelenila i javne rasvjete u zoni morskog dobra. Moramo navesti da JP redovno izmiruje svoje obaveze svakog mjeseca na osnovu našeg izvještaja sa fotografijama sa terena, koji smo u obavezi da im dostavimo”, kazao je Kolari navodeći da su svi zakupaci zemljišta kojim gazduje JP obavezni da sa DOO Komunalne djelatnosti Ulcinj, zaključe posebne ugovore.

Bonus video: