"JAVNOST DA PRATI POSTUPANJE ADMINISTRATIVNOG ODBORA"

CRNVO, CEMI, CGO i IA: Cilj vladajuće partije je da se RTCG ponovo vrati pod njihovu kontrolu

“Administrativni odbor je u prethodnim godinama, posebno u procesima izbora i imenovanja u različita tijela i agencije, demonstrirao grubo kršenje zakona, što su potvrdile i presude pravosudnih organa. Time se Administrativni odbor legitimisao kao radno tijelo DPS-a, a ne Skupštine
77 pregleda 0 komentar(a)
RTCG, Foto: Boris Pejović
RTCG, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 05.10.2017. 14:21h

Grupa od četiri nevladine organizacije (NVO) pozvala je domaću i međunarodnu javnost da pomno prati postupanje Administrativnog odbora koji treba da se odredi prema odlukama Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanja (CEMI), Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Stevo Muk iz Instituta alternativa (IA) saopštili su da “hitno i koordinisano postupanje Administrativnog odbora i ASK, po “anonimnim” prijavama u vezi sa potencijalnim sukobom interesa članova Savjeta RTCG” izaziva njihovu sumnju i zabrinutost da je riječ o politički instruiranom djelovanju oba organa.

“Naručenog od vladajuće partije, a čiji je cilj da se RTCG ponovo vrati pod njihovu direktnu kontrolu. Stoga, nakon najave postupka za razrješenje u odboru Skupštine kojim upravlja DPS pozivamo domaću i međunarodnu javnost da pomno prati dalji razvoj ove situacije i postupanje Administrativnog odbora, koji sada treba da se odredi prema odlukama ASK”, kaže se u saopštenju predstavnika četiri NVO.

Ta sumnja, kako dodaju, zasnovana je na selektivnosti postupanja oba ta organa.

“Administrativni odbor je u prethodnim godinama, posebno u procesima izbora i imenovanja u različita tijela i agencije, demonstrirao grubo kršenje zakona, što su potvrdile i presude pravosudnih organa. Time se Administrativni odbor legitimisao kao radno tijelo DPS-a, a ne Skupštine, u kojoj bi trebalo dosljedno da brani zakonitost procedura i postupaka”, kaže se u saopštenju.

Stoga je, kako je saopšteno, teško vjerovati da je hitno procesuiranje “anonimnih” prijava u cilju “interesa javnosti za RTCG”, “kako je neubjedljivo pokušao objasniti predsjednik odbora, Ljuiđ Škrelja”.

“Istovremeno, ASK od svog osnivanja nije uspjela da ostvari nijedan pažnje vrijedan rezultat u borbi protiv korupcije, a zbog čega je i osnovana. Ovakva konstatacija dolazi i sa relevantnih međunarodnih adresa, koje takođe traže konkretne rezultate ovog tijela”, rekli su predstavnici NVO.

U bilo kojem od segmenata njene nadležnosti: sukoba interesa, finansiranja političkih partija, zaštite zviždača, ASK je, saopšteno je, u konkretnim slučajevima pokazala da nema integritet, nezavisnost i autonomnost, već da je i ta institucija pod kontrolom DPS-a.

“Stoga, nije ni iznenađenje da je predstavnik NVO u Savjetu, Goran Đurović prvi predmet “anonimne” prijave. Interesantno je podsjetiti da čak 1016 javnih funkcionera nije u skladu sa rokom propisanim zakonom u 2017. godini podnijelo izvještaje o prihodima i imovini i da to nije predmet hitnog postupanja ASK. A izostanak objavljivanja ovog izvještaja predstavlja grubo kršenje Zakona o sprečavanju korupcije”, kaže se u saopštenju.

Sa druge strane, navode iz CRNVO, CEMI-ja, CGO i IA, ASK hitno postupa po “anonimnim” prijavama kako bi ispitala “da li je proizvodnja zelene salate od strane ovog člana Savjeta u sukobu sa obavljanjem funkcije člana Savjeta RTCG”.

“Iz nemoći da proizvodnju zelene salate dovedu u direktnu vezu sa produkcijom TV programa, ASK donosi odluku da je član Savjeta RTCG, Goran Đurović, prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer nije na vrijeme napustio poziciju izvršnog direktora u poljoprivrednom preduzeću”, kazali su oni.

Iz NVO ističu da Đurović nije mogao obavljati funkciju ovlašćenog lica privrednog društva, čak ni onoga koje se bavi prodajom salate, a koje je osnovao tokom trajanja mandata, a ne prije stupanja na funkciju.

“Međutim, treba reći da je istog trenutka kada je saznao da to nije dozvoljena radnja, isto ispravio, odnosno više nije ovlašćeno lice. Da je on ovlašćeno lice se moglo saznati iz njegovog imovinskog kartona jer je isto i prijavio ne znajući da isto nije ispravno”, dodaje se u saopštenju.

Međutim, kako je navedeno, to isto ne predstavlja kršenje Zakona o nacionalnom javnom emiteru i Radio Televiziji Crne Gore i osnov za eventualno razrješenje, jer isto preduzeće nije registrovano za obavljanje niti ima interesa u pravnim licima koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa.

“Stoga bilo kakav pokušaj razrješenja bi bio pokušaj nezakonite promjene upravljačkog tijela RTCG. Agencija treba da obavlja svoj posao, ali se nikako ne može dozvoliti zloupotreba, odnosno pokušaj da se pod medijskom prašinom pokuša sprovesti protivzakonito razrješenje člana Savjeta. Očigledno je ovdje meta Savjet RTCG, jasno iz političkih razloga”, poručuju predstavnici NVO.

Oni traže primjenu zakona, “a nema zakonskog osnova da se Goran Đurović razriješi jer je prekršajno ponašanje otklonjeno”.

“Ovakvi mehanizmi obračunavanja DPS sa aktivistima nevladinog sektora na čije djelovanje i rad ne mogu uticati nisu novina. Svjedočili smo, u prethodnim godinama, prljavim kampanjama usmjerenim na narušavanje časti i ugleda aktivista NVO, koje su sprovodili mediji direktno kontrolisani od DPS-a”, navedeno je u saopštenju.

Institut takozvane anonimne im je, dodaju, takođe dobro poznat, “jer je u prošlosti korišten od strane Tužilaštva kako bi “izviđalo” rad uglednih NVO koje su ugrozile interese moćnih struktura vlasti”.

“I po tim anonimnim prijava se postupalo hitno, uz prateću orkestriranu medijsku podršku, tako da su sredstva obračuna poznata, samo se mijenjaju direktni izvršioci”, kazali su iz NVO.

Administrativni odbor, kako dodaju, ima priliku da odluke Agencije o prekršaju konstatuje i potvrdi ili da pokrene nezakonito razrješenje članova Savjeta.

“Ako se dogodi ovo drugo, samo će biti potvrđena naša zabrinutost da je u pitanju organizovana akcija u cilju destabilizacije rada Savjeta i RTCG koji se počinju profilisati kao servis u službi svih građana i građanki”, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas