Na 98 kupališta voda odličnog kvaliteta

Programom za 2017. previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 16 u opštini Ulcinj, 13 u opštini Bar, 25 u Budvi, 10 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi
0 komentar(a)
Plaža, Foto: Vuk Lajović
Plaža, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 04.10.2017. 08:10h

Morska voda na crnogorskim kupalištima je odličnog kvaliteta, sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazala je poslednja analiza morske vode koju je Javno predzeće za upravljanje morskim dobrom u saradnji sa Institutom za bilogiju mora sprovelo na 100 kupališta od Ulcinja do Herceg Novog

"Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 27. do 28. septembra pokazali su da je na 98 kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na dva kupališta bio K2 klase. Odličan kvalitet vode K1 klase bio je na svim kupalištima u opštinama, Ulcinj na njih 16, u Baru na svih 12, u Budvi na 27 i u opštini Tivat na svih 9. U opštini Kotor, od ukupno 15 kupališta, na njih 14 voda je bila K1 klase, dok je samo na jednom kupalištu voda bila kvaliteta K2. Slična situacija je bila i u opštini Herceg Novi, gdje je od ukupno 21 kupališta, na njih 20 voda bila K1 klase, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase“, navode u JP Morsko dobro.

Programom za 2017. previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 16 u opštini Ulcinj, 13 u opštini Bar, 25 u Budvi, 10 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize vrše u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra.

Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase..

Bonus video: