Sa mrtve tačke pokrenuti istrage o napadima na novinare i imovinu medija koje dugo traju ili su nedjelotvorne

Ministar bez portfelja i član Komisije Zoran Miljanić, konstatovao je da je napad na medije - napad na demokratiju i državu

8392 pregleda 3 komentar(a)
Uviđaj na automobilu korišćenom u ubistvu Duška Jovanovića
Uviđaj na automobilu korišćenom u ubistvu Duška Jovanovića

Rukovodioci nadležnih tužilaštava trebalo bi da obave uvid u sve predmete napada na novinare i imovinu medija u kojima istraga dugo traje ili je nedjelotvorna i po potrebi daju obavezujuća uputstva postupajućim tužiocima, kako bi se sa mrtve tačke pokrenule istrage koje dugo traju ili su nedjelotvorne.

To je jedna od preporuka Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

Vlada je juče usvojila njihov izvještaj za period od 10. februara do 20. juna 2022. godine.

”Komisija preporučuje da vrhovni državni tužilac i rukovodioci nadležnih viših državnih tužilaštava razmotre i mogućnost da pojedine predmete u kojima istraga dugo traje ili je nedjelotvorna, povjere drugim tužiocima u tom tužilaštvu ili drugim državnim tužilaštvima u skladu sa zakonom”, navode iz Komisije.

Oni preporučuju Vrhovnom državnom tužilaštvu i nadležnim Višim tužilaštvima, da izvrše neposredan nadzor nad svim predmetima napada na novinare i imovinu medija i da podnesu predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Tužilačkom savjetu ili utvrde da li je bilo propusta u postupanju tužilaca, u istragama koje dugo traju ili su nedjelotvorne - ako za to postoji osnovana sumnja.

”Komisija preporučuje Vrhovnom državnom tužilaštvu da Komisiji dostavi posljednju verziju ‘posebne tabele bilansa ostvarenih rezultata u kojoj su sadržani svi predmeti formirani povodom napada na novinare i njihovu imovinu i u kojoj su opisane relevantne dokazne radnje sprovedene od strane tužioca u pojedinačnim predmetima’, kao i da ažuriranu tabelu, ako se i dalje vodi, dostavlja i Komisiji”, navodi se u posljednjoj preporuci.

Ministar bez portfelja i član Komisije Zoran Miljanić, konstatovao je juče da je napad na medije - napad na demokratiju i državu.

Povezani članci

22. Septembar 2022.

"Ubistvo Duška Jovanovića je kamen oko vrata državi"

Govoreći tokom rasprave o Izvještaju o radu Komisije, on je ocijenio da svi mediji moraju biti ravnopravni: “A napadi na njih jednako tretirani. Nažalost, u posljednjih 20-ak godina, svjedoci smo niza napada na novinare, a neki su završeni tragično, poput smrti glavnog i odgovoornog urednika Dana Duška Jovanovića, napad na istraživačku novinarku Oliveru Lakić”.

Tokom sjednice Vlade rečeno je i da se Komisija obratila "spoljno-političkim partnerima SAD i Velikoj Britaniji, uključujući i FBI, kako bi kvalitetnije odradili posao".

Istakao je da od 2021. godine, kada je formiran novi sastav tog tijela, uočen nedostatak - članovi nijesu dobro sarađivali sa tužilaštvom i onima koji su radili na rasvjetljavanju krivičnih djela.

”Zato te institucije sada imaju svog predstavnika u Komisiji. U posljednje dvije godine, veliki broj slučajeva je sa pravnim epilogom - slučaj Milke Tadić Mijović, Esada Kočana, Seada Sadikovića... Posebna grupa češlja ubistvo Duška Jovanovića, traži ko je tokom istrage omanuo. Obratili smo se za pomoć Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), da nam omoguće saradnju sa njihovim stručnjacima. Ti slučajevi, a posebno slučaj ubistva Jovanovića, državi je kamen oko vrata”, poručio je Miljanić.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, kazao je da država mora stati u odbranu svih novinara i medija, bez obzira na to koliko je neko saglasan sa uređivačkom politikom.

Ministar odbrane Raško Konjević poručio je da bi trebalo uputiti apel za nultom tolerancijom verbalnih napada na medije.

”Podržavajući sve ono što radi Komisija, kao Vlada treba da osudimo i sve verbalne napade prema medijima. Znamo da je u procesu integracija važno da obezbijedimo slobodu medija, a da političari ni na verbalan način dovode u pitanje pravo medija da u društvu ostvaruju svoju funkciju. Drugarski će kolega Đurović da pomogne, zna on kako”, kazao je Konjević.

Potpredsjednik Vlade Vladimir Joković nadovezao se da se i “mora demantovati ono što nije istina”.

Ministar sporta Vasilije Lalošević kazao je da “nema slobode medija bez pronalaska nalogodavaca i izvršilaca ubistva Duška Jovanovića”.

Podsjetio je da napadi na Mladena Stojovića i Tufika Softića još nijesu riješeni.

Zadaci Komisije

Zadaci Komisije su da utvrdi plan i dinamiku prikupljanja činjenica i utvrđivanja drugih okolnosti koje su u vezi sa istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, i da u tu svrhu ostvari saradnju sa organima nadležnim za vođenje tih istraga.

"Na osnovu dobijenih informacija i sagledanih okolnosti u vezi sa vođenim istragama, sačini pregled dosadašnjeg toka vođenih istraga, pripremi mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage moglo unaprijediti i da u tu svrhu predloži konkretne mjere koje bi trebalo preduzeti", navodi se u članu 3 Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.