"Direktorica da ne priča mimo zakona"

Zaštitnik: Prethodno članstvo u Školskom odboru nije predviđeno kao eliminatorni uslov

Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju propisano je da školski odbor čine dva predstavnika Ministarstva prosvjete, odnosno dva predstavnika opštine za ustanove čiji je osnivač opština, dva iz reda zaposlenih i jedan predstavnik roditelja

1708 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Rukovodstvo Osnovne škole “Njegoš” u Spužu trebalo bi ubuduće da se suzdržava od davanja izjava koje nemaju utemeljenje u zakonu, preporuka je zamjenice zaštitnika ljudskih prava i sloboda Nerme Dobardžić.

Građanka je podnijela pritužbu instituciji Zaštitnika na OŠ “Njegoš” u postupku izbora Školskog odbora zbog diskriminacije po osnovu njenog ranijeg članstva u tom tijelu.

Sredinom avgusta prošle godine održana je sjednica na kojoj je trebalo izabrati novi sastav Školskog odbora. Podnositeljka pritužbe kazala je da je bila predložena za člana, ali da je v. d. direktorice saopštila da ne može biti izabrana, jer je dobila uputstvo da se ne mogu birati stari članovi i da su izabrani novi.

U izjašnjenju OŠ “Njegoš” navodi se da je odluka o izboru članova Školskog odbora konačna i zakonita i donijeta po Opštem zakonu o obrazovanju i Statutu škole.

Iz OŠ “Njegoš” kazali su da je tačno da je na sjednici za članicu Školskog odbora bila predložena i podnositeljka pritužbe, ali da nije tačno da je v. d. direktorice, tada, saopštila da one ne može biti izabrana.

”Dalje je navedeno da je tada v. d. direktora saopštila sljedeće: da je podnositeljka pritužbe bila član Školskog odbora već tri puta, da bi, za kandidate, trebalo predlagati i one koji do sada nijesu bili... da nije rečeno da ona ne može biti predložena, nego, samo da bi trebalo predlagati i druga - nova lica i ništa više od toga... da niko nije branio da ona bude predložena ili birana nego da je samo rečeno koliko je puta ona do sada bila i da treba predlagati i druga lica”, navodi se u izjašnjenju OŠ.

Među utvrđenim činjenicama institucije Zaštitnika navodi se da prethodno članstvo u Školskom odboru nije predviđeno u zakonskim i podzakonskim aktima kao eliminatorni uslov za izbor predstavnika u tom tijelu.

Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju propisano je da školski odbor čine dva predstavnika Ministarstva prosvjete, odnosno dva predstavnika opštine za ustanove čiji je osnivač opština, dva iz reda zaposlenih i jedan predstavnik roditelja. Članovi Školskog odbora biraju se na četiri godine, osim predstavnika roditelja, koji se biraju na dvije godine, a pri tom nije ograničen broj mandata na koje se neka osoba može birati za člana.

”Zaštitnik konstatuje da izjava v. d. direktorice kojom se podsjeća da je podnositeljka pritužbe bila član Školskog odbora već tri puta i da bi za kandidate trebalo predlagati i one koji do sada nijesu bili, sadrži elemente kojim se moglo uticati na proces izbora kandidata/kinja”, navodi se u mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Dobardžić.