Navodi u vezi sa deportacijom neistiniti, nije donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje boravka i rada

Iz Direktorata su kazali "Vijestima" da je zahtjev i dalje u postupku rješavanja, te da se čeka odgovor nadležnog organa u vezi sa preraspoređivanjem kvota, kako bi se moglo odlučiti o zahtjevu i u najboljem interesu stranke

6650 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Twitter.com/MupCg
Foto: Twitter.com/MupCg

U postupku po zahtjevu za produženje dozvole za privremeni boravak i rad, nije donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva, a navodi u vezi sa deportacijom docenta dr Bojana Mašanovića su neosnovani i u krajnjem neistiniti.

To se navodi u odgovorima Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, koje potpisuje vršilac dužnosti generalnog direktora Radovan Popović.

Docenta dr Bojan Mašanović, prodekan na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje se obratio "Vijestima" otvorenim pismom u kome navodi da od ponedjeljka neće moći da obavlja svoj posao i biće deportovan jer, kako navodi, ne postoji "kvota" za kadar njegove struke, iako je neophodan Univerzitetu Crne Gore i matičnom fakultetu.

Iz Direktorata su kazali "Vijestima" da je zahtjev i dalje u postupku rješavanja, te da se čeka odgovor nadležnog organa u vezi sa preraspoređivanjem kvota, kako bi se moglo odlučiti o zahtjevu i u najboljem interesu stranke.

Napomenuli su da je u vezi sa navedenim činjenicama, Mašanović upoznat od strane ovlašćenog službenika i da sve do donošenja konačnog rješenja on može nesmetano boraviti na teritoriji Crne Gore.

Mašanović koji je državljanin Srbije je, kako navode, 9. septembra 2022. godine Područnoj jedinici za upravne poslove podnio zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad, shodno Zakonu o strancima.

Iz Direktorata su pojasnili da je rok za rješavanje zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad 15 dana od predaje urednog zahtjeva, a da je u konkretnom slučaju rok za navedeni zahtjev 26. septembar.

"U postupku po podnijetom zahtjevu, imenovani je od strane ovlašćenog službenika, koji radi na rješavanju navedenog zahtjeva obaviješten da je kvota koja je bila predviđena za djelatnost obrazovanje utrošena, te da će se MUP obratiti nadležnom organu, sa zahtjevom za preraspodjelu kvota", navodi se u odgovorima koje su dostavili iz Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance.

Dalje piše da je "ovaj organ odmah po saznanju o utrošenosti kvote, 23. septembra, uputio dopis Zavodu za zapošljavanje Crne Gore da je potrebno da se izvrši dodatno raspoređivanje dozvola za privremeni boravak i rad za djelatnost obrazovanje i ostale uslužne djelatnosti, iz razloga što je za navedene djelatnosti došlo do utrošenosti kvote. MUP je, do sajber napada, na nedjeljnom nivou dostavljalo podatke o izdatim dozvolama za privremeni boravak i rad ZZZ i Ministarstvu rada i socijalnog staranja".

Prema njihovim riječima, Zakonom o strancima je propisano da se godišnji broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca utvrđuje Vlada, u skladu sa migracionom politikom, stanjem i kretanjem na tržištu rada u Crnoj Gori, te da se godišnjom kvotom utvrđuju djelatnosti u kojima se stranci mogu zapošljavati.

"Povodom molbe Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje za prijem u crnogorsko državljanstvo lica Bojana Mašanovića, saglasno članu 12 Zakona o crnogorskomm državljanstvu ("Službeni list Crne Gore", broj: 13/08, 40/10, 28/11, 46/11, 20/14, 56/16 i 73/19), koja je dostavljena ministru unutrašnjih poslova na dalji postupak, ovaj organ je postupajući po predmetnoj molbi obavijestio Fakultet za sport i fizičko vaspitanje aktom 04 broj 211-22-29621/2 dana 26.09.2022. godine u kojem se navedeni koraci koje je neophodno preduzeti u postupku podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo", navodi se u saopštenju.

Podnosilac molbe je, ističu iz Direktorata, obaviješten da je potrebno podnijeti inicijativu nadležnom ministarstvu za oblast prosvjete, saglasno članu 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu ("Službeni list Crne Gore", broj: 13/08, 40/10, 28/11, 46/11, 20/14, 56/16 i 73/19) i članu 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom ("Službeni list Crne Gore", broj: 13/10 I 40/16), kako bi navedeno Ministarstvo dalo mišljenje za prijem u crnogorsko državljanstvo.

"Dalje, dato mišljenje, nadležno ministarstvo dostavlja Predsjedniku Crne Gore, predsjedniku Skupštine Crne Gore ili predsjedniku Vlade Crne Gore, koji dalje svoj predlog za prijem imenovanog u crnogorsko državljanstvo, a kao lice od posebnog značaja za državni i drugi interes Crne Gore, sa mišljenjem nadležnog ministarstva, dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova na dalji postupak", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: