Izet Draga podnio tužbu zbog navodno pretrpljenih duševnih bolova

Opština Ulcinj na sudu zbog diskriminacije

U tužbi, u koju su “Vijesti” imale uvid, piše da se naknada traži zbog nezakonitog, zlonamjernog i šikanoznog postupanja prema Dragi u postupku donošenja Rješenja Službe za zaštitu i zajedničke poslove Opštine Ulcinj od 19. 07. 2021. godine, na ime povrede prava na psihički, odnosno duševni integritet

39836 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Punomoćnik Izeta Drage iz Sukobina kod Ulcinja, advokat Gzim Hadžibeti podnio je Osnovnom sudu u tom gradu tužbu protiv Opštine, kojom na ime naknade nematerijalne štete zbog navodno pretrpljenih duševnih bolova, traži iznos čija će visina biti utvrđena tokom postupka, sa zakonskom kamatom od dana presuđenja pa do konačne isplate.

U tužbi, u koju su “Vijesti” imale uvid, piše da se naknada traži zbog nezakonitog, zlonamjernog i šikanoznog postupanja prema Dragi u postupku donošenja Rješenja Službe za zaštitu i zajedničke poslove Opštine Ulcinj od 19. 07. 2021. godine, na ime povrede prava na psihički, odnosno duševni integritet.

Hadžibeti u tužbi pojašnjava, da je tužilac kod tužene u stalnom radnom odnosu od 20. 05. 2010. godine, na neodređeno vrijeme na radnom mjestu dostavljač - vozač. Rješenjem Službe za zaštitu i zajedničke poslove Opštine, od 08. 10. 2015. godine, raspoređen je na poslovima referenta voznog parka. Rješenjem iste službe od 30. 08. 2016. godine, raspoređen je na poslovima i službeničkim zadacima kao samostalni referent voznog parka. Od 02. 04. 2021. godine, raspoređen je na poslovima i službeničkim zadacima samostalni referent - vozač.

”Za čitavo ovo vrijeme uredno je izvršavao sve poslove svih radnih mjesta na koja je bio raspoređen i nikada niti jednu povredu službene dužnosti nije izvršio, niti je protiv njega vođen bilo kakav postupak”, piše u tužbi.

Uprkos tome, 24. 07. 2021. godine, tužiocu je uručeno rješenje kojim se stavlja na raspolaganje Sekretarijatu za upravu i društvene djelatnosti za potrebe internog tržišta rada i utvrđivanja mogućnosti njegovog odgovarajućeg raspoređivanja.

”A najduže 6 mjeseci od dana stavljanja na raspolaganje, uz obrazloženje da je navodno smanjen broj sistematizovanih radnih mjesta i izvršioca novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zaštitu i zajedničke poslove Opštine Ulcinj, pa i broj izvršioca - izvršni kadar samostalni referent-vozač. U slučaju da je u ovom periodu bio raspoređen, tužiocu bi prestao radni odnos po sili zakona, kako je to navedeno u obrazloženju rješenja”, piše u tužbi.

U stvarnosti, navodi se dalje, smanjenje broja izvršilaca je urađeno samo zbog činjenice da Opština u prethodnom periodu nije redovno isplaćivala zarade zaposlenima, zbog čega je tužilac pokrenuo postupak prinudne naplate svojih zarada preko javnog izvršitelja, na šta ima pravo po zakonu, a zbog činjenice da je ta zarada jedini izvor prihoda za njega i njegovu porodicu, koju čine njegova supruga i sin student.

”Na ovaj način tužena, odnosno pojedinci koji su tu zaposleni, su htjeli da se osvete tužiocu, sa namjerom da ga ostave bez posla”, zaključio je Hadžibeti u tužbi.

Da bi zaštitio svoja prava od, kako je navedeno u tužbi, nezakonitog, zlonamjernog i šikanoznog postupanja Opštine, Draga se obratio Upravnoj inspekciji, koja je u postupku inspekcijskog nadzora utvrdila niz nepravilnosti, a između ostalog da lice koje je potpisalo sporno rješenje od 19. 07. 2021. nije imenovano u skladu sa zakonom, uz konstatovanje brojnih drugih nezakonitosti.

”Kako bi otklonili ove nezakonitosti, tužena je Rješenjem Službe za zaštitu i zajedničke poslove Opštine Ulcinj od 18. 11. 2021, nakon prijema zapisnika Upravne inspekcije rasporedila tužioca na radno mjesto samostalni referent - vozač. Dakle, tužilac se raspoređuje na isto radno mjesto na koje je i ranije bio raspoređen, a za koje se jednom utvrđuje da se smanjuje broj izvršioca, a nakon toga da je to radno mjesto ipak sistematizovano po pravilniku”, navodi se u tužbi.

Sve to, kako se konstatuje, ukazuje da se pravilnici mijenjanju i dopunjuju bez ikakvog zakonskog osnova i kriterijuma, po nečijim željama i ocjenama podobnosti zaposlenih, gdje je očigledno procijenjeno od pojedinaca da tužilac nije podoban jer je tražio ono što mu po zakonu pripada - pravo na zaradu.

”Ali je tužena konačno zbog straha od preduzimanja upravnih mjera od strane Upravne inspekcije opet promijenila svoj pravilnik i tužioca rasporedila na isto radno mjesto na koje je i ranije bio raspoređen. Zbog ovako nezakonitog postupanja tužene, tužilac je pretprio štetu, koja se ogleda u duševnim bolovima koje je pretrpio u navedenom periodu, zbog neizvjesnosti u pogledu njegovog radnog statusa i očigledne namjere tužene da ga iz protivpravnih motiva i osvete ostavi bez posla”, naveo je Hadžibeti.

Postupanjem na taj način, piše u tužbi, tuženi je kao poslodavac zloupotrijebio svoja prava, jer je protiv tužioca vodio maliciozan postupak, što je osnov za naknadu štete.

”Ovakva odluka i postupanje tuženog je kod tužicoa izazvala ozbiljne poremećaje emocionalne i psihičke ravnoteže, koji su nastali kao produkt diskriminacije. Postupanje tužene je kod tužioca proizvelo povredu časti i ugleda, odnosno strah kao afektivnu reakciju na ovaj događaj, jer je postupak sproveden u cilju omalovažavanja i nepoštovanja tužioca, odnosno sa ciljem da se, prema shvatanjima tužene, kazni zato što je tražio prinudnu naplatu svojih zarada”, piše u tužbi.

Nika: Maltretiranje traje

Koordinator službe za zaštitu Muhamet Nika kazao je da, pod moralnom i krivičnom odgovornošću, tvrdi da je Draga apsolutno u pravu kada tvrdi da je bio diskriminisan i omalovažavan. Naveo je da je to osjetio i na svojoj koži.

”Što se tiče mobinga, odnosno maltretiranja na radu u lokalnoj administraciji, smatram da se ovdje zakon odavno ne poštuje”, kazao je Nika “Vijestima”.

Podsjetio je da je još 2014. sklonjen sa funkcije načelnika Službe za zajedničke poslove i raspoređen na mjesto koordinatora u toj službi.

”Ta funkcija nije partijska, ali su oni doveli čovjeka koji nije ispunjavao uslove, ali jeste partijske kvote”.

On se nedavno obratio i aktuelnom predsjedniku Opštine Omeru Bajraktariju, tražeći od njega da zaustavi staru praksu kršenja zakonskih propisa imenovanjem ljudi koji ne ispunjavaju uslove.

On se obratio i Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova sa Opštinom.