do sada najveća vatrogasno-spasilačka vježba

Više država zajedno u pripremi za reagovanje na zemljotrese

Čak 600 učesnika sa velikim brojem specijalnih interventih vozila i druge posebne opreme, očekuje se na predstojećoj velikoj međunarodnoj terenskoj vježbi reagovanja u slučaju zemljotresa

2964 pregleda 2 komentar(a)
Sa info dana u Tivtu, Foto: Siniša Luković
Sa info dana u Tivtu, Foto: Siniša Luković

Oko 600 učesnika sa velikim brojem specijalnih interventnih vozila i druge posebne opreme, očekuje se na predstojećoj velikoj međunarodnoj terenskoj vježbi reagovanja u slučaju zemljotresa, a koja će u skloapu projekta "BALANCE - Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu", biti održana od 10. do 14.novembra na prostoru tri opštine u Boki Kotorskoj. To će tu aktivnost učiniti najvećom takvom vatrogasno-spasilačkom vježbom koja je do sada organizovana u Crnoj Gori.

To je juče kazala Lidija Petrone-Kolar, rukovoditeljka Područne jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore u Herceg Novom, na info-danu koji je povodom predstojeće vježbe, održan u Tivtu. Projekat BALANVE se realizuje u okvoru Mehanizma EU za civilnu zaštitu, a realizuje ga Direktorat za zaštitu i spašavanja MUP-a u saradnji sa 13 organizacija iz Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Bugarske, Italije, Grčke, Kipra i iz Španije.

"Na vježbi koja počinje u ponedjeljak očekuje se između 500 i 600 učesnika iz Crne Gore i inostranstva, a planirano je učešće operativnih timova iz Albanije, Bugarske, Italije, Grčke, Kipra i Španije, kao i timova Crvenog krsta Slovenije i Srbije. Među učesnicima je i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologuju Crne Gore, kao i crnogorski Tim za traganje i spašavanje iz ruševina, tim Crvenog krsta Crne Gore, kao i tim EU za civilnu zaštitu, te pripadnici više dobrovoljnih.vatrogasnih društava iz Boke", kazala je Petrone-Kolar.

Ona je navelada vježba koja se priprema duže od godinu dana predstavlja veliki logistički i organizacioni izazov za Crnu Goru kao zemlju domaćina, te da će se aktivnosti koje će se planom vježbe sprovoditi na teriotoriji opštine Tivat, odvijati na tri lokaliteta: na podriučju rta Župa, kompleksu bivšeg vojnog objekat Opatovo, kao i na Luštini, na polusrušenoj staroj austrougarskoj trđavi Fort Radiševič u Radovićima.

"Cilj projekta BALANCE je unapređenje kapaciteta za pripremljenost i reagovanje u slučaju katastrofa koje zahtijevaju zajedničiku koordinisanu akciju i odgovor posredstvom Mehanizma EU za civilnu zaštitu", kazala je Petrone- Kolar naglašavajući da će se uvježbavati efikasan odgovor na prirodne katastrofe kakav je zamljotres sa svim njegovim pratećim efektima, poboljšati koordinacija u vezi sa zadacima i saradnjom tokom intervencija međunarodne pomoći, poboljšati redovne i prekogranične tzv. Standardne operativne procedure za reagovanje u hitnim siutacijama, integrisati pristup za zaštitu kritične infrastrukture i kulturnog nasljeđa, te prezentovati nova moderna spasilačka oprema i druga tehnička sredstva poput bespilotbnih letjelica i sličnog.

"Takođe, ovo će biti prilika za provjeru kompatibilnosti opreme za spašavanje i komunikaciju tokom zajedničkog rada međunarodnih timova, kao i za poboljšanje vještina, planova za zaštitu i spašavanje i protokola o bilateralnoj i multiratelanoj saradnji u oblasti civilne zaštite", rekla je Petrone-Kolar dodajući da se u sklopu projekta BALANCE organizuje i edukacija djece po ovdašnjim školama o rizicima i pravilnom postupanju u slučaju zemljotresa.