urgencija Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Opština Tivat podržala zahtjeve mještana Lepetana

Peticije stanovnika Mjesne zajednice koji traže da se za područje tog naselja hitno izradi i usvoji novi Detaljni urbanistički plan ranije predata Ministarstvu

6379 pregleda 3 komentar(a)
Detalj iz Lepetana, Foto: Siniša Luković
Detalj iz Lepetana, Foto: Siniša Luković

Opština Tivat uputila je urgenciju Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma povodom peticije stanovnika Mjesne zajednice "Lepetane" koji traže da se za područje tog naselja hitno izradi i usvoji novi Detaljni urbanistički plan.

Na nedavno održanom zboru građana u Mjesnoj zajednici, predstavnici Opštine i građani usaglasili su dalje aktivnosti u rješavanju višegodišnjeg problema izrade planske dokumentacije za to područje.

"Opština Tivat, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, proslijedila je peticiju za izradu Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, dostavljenu od MZ "Lepetane". U dopisu Opštinet ukazuje se na potrebu izrade ovog planskog dokumenta, te podsjeća na prethodno upućene inicijative lokalne samouprave, od kojih je posljednja nadležnom ministarstvu dostavljena početkom avgusta“, saopšteno je juče iz lokalne uprave.

Područje te MZ, odnosno naselja Lepetane sa okolinom, jedino je na području Tivta koje nema važeći DUP, što je problem koji traje već godinama. DUP "Lepetane" bi trebalo da pokriva površinu od 20,24 hektara i obuhvata teritoriju najsjevernijeg dijela Opštine Tivat. Taj planski dokument obuhvata prostor od krajnje sjeverne granice naselja Lepetane prema tjesnacu Verige do rta Opatovo na jugu, sa isključenim područjem dosadašnje kasarne u Lepetanima površine 4,69 hektara, a za koju je već prije nekoliko godina napravljen i u Skupštini Opštine usvojen posebni Urbanistički projekat.

Vlada je od usvajanja aktuelnog lošeg Zakona o planiranju i izgradnji prostora koji je planiranje centralizovao na državnom nivou i izuzeo ga iz nadležnosti lokalnih uprava, u dva navrata je počev od 2019. do danas, donosila odluku o pokretanju postupka izrade novog DUP-a "Lepetane", birala obrađivača i davala mu programski zadatak. Međutim, Vlada je nakon toga, dva puta bez ikakvog obrazloženja, donosila i odluke o prestanku važenje svojih ranijih odluka o izradu novog DUP-a za Lepetane. Posljednji put je to Vlada bivšeg premijera Zdravka Krivokapića uradila 29.decembra prošle godine.

To u praksi znači da stanovnici Lepetana, ali i lokalna uprava imaju potpuno vezane ruke kada je u pitanju legalna izgradnja bilo kakvog novog objekta na području te mjesne zajedince. Mještani ne mogu graditi nove kuće i druge objekte, a Opština ne može započeti izgradnju bilo kojeg novog javnog ili objekta infrastrukture, iako su oni prijeko potrebni u tom naselju gdje se već decenijama gotovo ništa značajnije nije uložilo.

Istovremeno, nedonošenjem DUP-a država svjesno stimuliše bespravnu gradnju i devastaciju prostora protiv kojih se zvanično bori.

"Uvažavajući činjenicu da nije praksa raditi planske dokumente različitog ranga istovremeno, smatra se opravdanim pokretanje izrade DUP-a “Lepetane”, naročito imajući u vidu da izrada Izmjena PUP-a ne prati predviđenu dinamiku, te da je u odnosu na površinu koju tretira PUP, za mnogo manju površinu koju obuhvata DUP, moguća znatno brža izrada planskog dokumenta“, saopšteno je iz Opštine, uz napomenu da će lokalna uprava "nastaviti da ukazuje na važnost pokretanja postupka izrade DUP-a “Lepetane”.

Budući da građani u svojoj peticiji najavljuju blokadu Jadranske magistrale iukoliko se ne izađe u susret njihovim zahtevima vezanim za hitno donošenje DUPa, iz Opštine su poručili da se "očekuje odgovor nadležnog ministarstva na dostavljenu inicijativu i peticiju“.