U Beranama od 24 raskrnsica 20 nema spušten prilaz

U Opštini Bijelo Polje prema popisu stanovništva 2011. godine, ima 6552 ili 14,2 odsto lica sa smetnjama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Analizom je utvrđeno da u Bijelom Polju samo jedna raskrsnica ima adekvatan prilaz za OSI, dok u Beranam od 25 raskrsnica čak 20 nema spušteni prilaz. Zaključak je da je generalno problem taj što se ne razmišlja o ovome dok se pravi plan izgradnje (u početnom planiranju)

3386 pregleda 5 komentar(a)
NVO Multimedijal Montenegro, Foto: NVO Multimedijal Montenegro
NVO Multimedijal Montenegro, Foto: NVO Multimedijal Montenegro

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija, posvećen povećanju fizičke dostupnosti saobraćaja i javne saobraćajne infrastrukture za osobe sa invaliditetom, realizovan je od NVO MMNE.

"Projekat "Imam i ja prava da se krećem“ je obuhvatio informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture. Kroz projekat smo imali za cilj da povećamo razumjevanje javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti, a posebno u saobraćaju", istakao je direktor NVO MMNE Željko Đukić.

Projekat je trajao šest mjeseci.

"Za to vrijeme vođena je aktivna kampanja na društvenim mrežama. Urađene su dvije kraće reportaže sa OSI, gdje posebnu zahvalnost dugujemo našem sugrađaninu Benjaminu Bahoviću koji je kroz čitav ovaj projekat bio uključen. Bahović je dao doprinos na način što je radio na skretanju pažnje o problemima sa kojima se OSI u našem gradu suočavaju, i sam bio učesnik u realizaciji jedne od naših reportaža. MMNE je takođe u sklopu ovog projekta, realizovala i uličnu aktivnost kroz koju je dijeljenjem edukativno-promotivnog materijala pokušala da skrene pažnju građanima na potrebe osoba sa invaliditetom. Moramo pomenuti, da je posebna pažnja bila usmjerena na mapiranje kritičnih tačaka pristupačnosti u Bijelom Polju i Beranama, na osnovu čega je napravljen predlog poboljšanja uslova pristupačnosti OSI u saobraćaju”, kazao je Đukić.

Stručni saradnik na projektu bila je Aida Idrizović, koja je iznijela zabrinjavajuće podatke sa terena, a to su da većina institucija nema prilagođen prilaz za osobe sa invaliditetom kako u Bijelom Polju tako i u Beranama.

Osim institucija, Idrizović je istakla da ni saobraćajna infrastruktura nije prilagođena ovim licima, što zvuči poražavajuće.

"U Opštini Bijelo Polje prema popisu stanovništva 2011. godine, ima 6552 ili 14,2 odsto lica sa smetnjama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Analizom je utvrđeno da u Bijelom Polju samo jedna raskrsnica ima adekvatan prilaz za OSI, dok u Beranam od 25 raskrsnica čak 20 nema spušteni prilaz. Zaključak je da je generalno problem taj što se ne razmišlja o ovome dok se pravi plan izgradnje (u početnom planiranju)", kazala je Idrizović.

Bonus video: