Vratili im imovinu, ali sa tuđim dugom

Poslije tri decenije institucionalne bitke da povrate svoju imovinu više Bjelopoljaca “naslijedili” i hipoteku od pola miliona eura za tuđi poreski dug. Kriminalnim radnjama službenih lica iz bjelopoljske filijale Uprave za katastar i državnu imovinu upisana hipoteka na štetu ranijih vlasnika, tvrdi advokat Bjelanović

26003 pregleda 9 komentar(a)
Tri decenije se borili za svoju imovinu u Nedakusima, Foto: Jadranka Ćetković
Tri decenije se borili za svoju imovinu u Nedakusima, Foto: Jadranka Ćetković

Nakon tri decenije borbe da u svoje vlasništvo vrate poljoprivredno zemljište u bjelopoljskim Nedakusima, više Bjelopoljca, među kojima su i Iljaz Bektašević i Miladin Peković dobili su imovinu, a sa njom i dug od pola miliona eura na koliko je protivzakonito upisana hipoteka poreskog dužnika - firme “Eko Meduza”.

Povraćaj imovine bivšim vlasnicima garantovao je Zakon o vraćanju imovine iz društvene svojine ranijim vlasnicima usvojen 1992. godine.

Bektašević i Peković za “Vijesti” su ispričali da su, nakon što su uz rješenje preveli zemlju na svoje ime, dobili i novo - da je zemljište pod hipotekom. Na njihovu imovinu koja je bila pod sporom, hipoteka je upisana nezakonito.

Njih dvojica objašnjavaju da je u pitanju poreski dug bjelopoljske firme, od oko 500.000 eura.

”Pitamo se ko osporava naša zakonska prava i ko je mogao, da u ime države, štiti privatnu firmu. Uprava za katastar upisala je 2017. godine rješenje o naplati poreskog duga za obaveze koje prema državi ima ‘Eko Meduza’. To nijesu mogli da urade jer je bila upisana zabilježba - postupak povraćaja poljoprivrednog zemljišta iz društvene svojine, a to je teret koji je Upravi za katastar zabranjivao da prihvati rješenje i upiše hipoteku za naplatu poreskog duga na ovom zemljištu, jer je bilo pod teretom”, kazao je Peković.

Opterećeni zbog tuđeg duga

On i Bektašević kazali su da sada ispada da bi trebalo da se proda zemlja i plati poreski dug koji ima “Eko Meduza” prema državi.

Njihov pravni zastupnik, advokat Vučko Bjelanović podsjeća da imovinom fizičkih lica ne može da se plaća porez na pravno lice, koje nije vlasnik te zemlje.

”Pravni prethodnik Iljaza Bektaševića i drugih, Mulaz Bektašević je u aprilu 1992, nakon stupanja na pravnu snagu Zakona o vraćanju ranijim vlasnicima poljoprivrednog zemljišta iz društvene svojine, podnio zahtjev za povraćaj poljoprivrednog zemljišta. Po tom zahtjevu sve do 2020. godine vođen je upravni postupak i upravni spor, da bi konačno Upravni sud presudom odbio tužbu ‘Eko Meduza’ iz Bijelog Polja za predmetne nepokretnosti i odlučio da se predmetno zemljište povrati ranijim vlasnicima. Vrhovni sud...u julu ove godine odbio je zahtjev za ispitivanje sudske odluke kao neosnovan...te je na taj način završen postupak u upravnom sporu i u potpunosti riješen sporni odnos nakon trideset godina od dana podnošenja zahtjeva”, objasnio je Bjelanović.

Država im upisala tuđi dug: Ilijaz Bektašević
Država im upisala tuđi dug: Ilijaz Bektaševićfoto: Jadranka Ćetković

On dodaje da je Uprava za katastar i državnu imovinu - Područna jedinica Bijelo Polje, 10. oktobra dozvolila da se nepokretnosti upišu na ranije vlasnike, shodno rješenju Uprave za nekretnine od 3. septembra 2020. godine.

Bektašević je kazao da su dostavljanjem tog rješenja oni, kao raniji vlasnici, upoznati da su raniji tereti - zabilježba povraćaja poljoprivrednog zemljišta brisani.

”Međutim, da čudo bude veće, tada smo saznali da je Uprava za katastar i državnu imovinu - PJ Bijelo Polje, prihvatila da se zasnuje hipoteka u korist države Crne Gore radi obezbjeđenja potraživanja naplate poreskog duga za preduzeće ‘Eko Meduza’”, rekao je Bektašević.

Rješenje nezakonito

Njihov advokat upozorava da su, tako nezakonitim rješenjem, kod činjenice da su predmetne nepokretnosti u postupku povraćaja poljoprivrednog zemljišta i da je na istima bila upisana zabilježba povraćaja poljoprivrednog zemljišta, direktno i dodatno poslije toliko godina ugrožena svojinska prava ranijih vlasnika.

“Drugim riječima, Uprava za katastar i državnu imovinu PJ Bijelo Polje, po zakonu nije bila ovlašćena da prihvati upis predmetne hipoteke po ovom osnovu na ovim nepokretnostima, pa je na ovakav način kriminalnim radnjama službenih lica u toj područnoj jedinici zasnovana hipoteka na štetu ranijih vlasnika. Zbog takve nezakonite radnje i zloupotrebe službenog položaja, nakon konačnog okončanja upravnog postupka i upravnog spora, zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore traži da se predmetni teret prenese na nepokretnosti novih vlasnika. Na ovaj način, sve ono što je rađeno punih trideset godina u ovom postupku, ispalo bi da je rađeno bez značaja za ranije vlasnike poljoprivrednog zemljišta, jer bi država na ovaj način stekla mogućnost da naplati poresko potraživanja od DOO ‘Eko Meduza’ iz nepokretnsoti koje su bile sporne od 1992. godine i za koje je konačno utvrđeno da pripadaju ranijim vlasnicima”, naglasio je Bjelanović.

Na taj način, ocijenio je Bjelanović, poslije tri decenije vođenja postupaka, nezakonitim postupanjem bjelopoljskog Katastra, raniji vlasnici prinuđeni su da ponovo vode odgovarajuće postupke, koji se sigurno neće tako brzo okončati, da trpe ogromnu materijalnu i nematerijalnu štetu...i pokrenu odgovarajuće krivične postupke.

Sa postupanjem bjelopoljskog Katastra oni su upoznali premijere Dritana Abazovića, Ministarstvo finansija, direktora Uprave za katastar i državnu imovinu i zaštitnika imovinsko pravnih interesa.

“Dođite u kancelariju, ali zovite Poresku upravu”

Iz Poreske uprave u Bijelom Polju iako su telefonskim putem kazali da su krivi za propuste, koje će ispraviti, novinarki “Vijesti” rečeno je da “dođe u kancelariju”, zbog navodno, loših iskustava sa novinarima.

Međutim, nakon dolaska u njihovu kancelariju, načelnik Poreske uprave Zoran Kuč rekao je da ne može davati izjavu, jer nije ovlašćen, upućujući nas na Poresku upravu Crne Gore.

Na čekanju do kraja žalbenog postupka pred Ministarstvom finansija

Iz Uprave za katastar i državnu imovinu - PJ Bijelo Polje “Vijestima” su odgovorili da je taj organ konačno uspio da privede kraju postupke koji se vode kod njih još od 1992. godine.

”Postupajući organ je donio odluku o varaćanju predmetnog zemljišta ranijim vlasnicima, protiv istih su izjavljene žalbe i tužbe koje su odbijene, pa čak su i preispitivane kod Vrhovnog suda... Kako su se stekli uslovi da se postupi po pravosnažnim odlukama i izvrši upis na ranije vlasnike, donešena su rješenja o upisu kao i o brisanju tereta i ograničenja koji su opterećivali predmetne nepokretnosti od strane hipotekarnog povjerioca - države Crne Gore, po osnovu izvršnog rješenja Poreske uprave PJ Bijelo Polje. Na takvu odluku se žalio zaštitnik imovinsko pravnih intetesa, kancelarija Bijelo Polje, tako da će upis biti izvršen po okončanju žalbenog postupka pred drugostepenim organom Ministarstvom finansija”, odgovorio je koordinator bjelopoljske filijale te Uprave, Rajko Madžgalj.