Radeći bez dozvole oštetili blago

Agencija za zaštitu životne sredine podnijela Osnovnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv NN lica zbog sumnje da je neadekvatnim postupanjem poremećen ekosistem dijela Đalovića pećine

14826 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Vijesti
Foto: Vijesti

Zbog osnovane sumnje da se neadekvatnim postupanjem u dijelu zaštićenog područja “Đalovića klisura”, u Đalovića pećini, na teritoriji bjelopoljske opštine, probijanjem jednog od ulaza direktno uticalo na mikroklimu pećine i da je time poremećen njen ekosistem, Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv NN lica.

U prijavi u koju su “Vijesti” imale uvid, pored ostalog, navodi se i da EPA nije nikad izdala dozvolu za aktivnosti i radove koji se odnose na probijanje ulaza u gornji i suvi dio pećine, a da su upravo te aktivnosti za posljedicu imale narušavanje životne sredine, kada je, pored ostalog, uginulo oko sto jedinki, odnosno oko četiri odsto ukupno do sada u Crnoj Gori poznate populacije slijepih miševa.

”Ovakvim nesavjesnim postupanjem od strane NN lica, postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo protiv životne sredine i uređenja prostora za koje se goni po službenoj dužnosti, te ovaj događaj zaslužuje maksimalno angažovanje i reakciju nadležnih organa”, navodi se u prijavi koju potpisuje direktor EPA Milan Gazdić.

U prijavu, iz Agencije podsjećaju da su u septembru, nakon što su informisani da se na području koje potpada pod nacionalnu zaštitu moguće vrše neadekvatne radnje, obrazovali stručni tim, čiji nalazi na terenu su, kako tvrde, pokazali da se “jasno može zaključiti da je došlo do štete na predmetnoj lokaciji”.

”I to usljed obavljanja radnji i aktivnosti od strane nesavjesnih lica, i to bez pribavljene dozvole za te radnje od strane nadležnog organa, odnosno EPA, a shodno Zakonu o zaštiti prirode”, piše u prijavi.

Podsjećaju da je u izvještaju konstatovano da je šteta pričinjena na način što se otvaranjem vještačkog ulaza u pećinu direktno uticalo na ekosisteme pećine, prvenstveno na slijepe miševe, koji su u periodu radova na ulazu bili u hibernaciji.

”Te da je njihovo uginuće izazvano vještačkim putem. U izvještaju se može vidjeti i da se radi o četiri vrste slijepih miševa, koje uživaju međunarodnu zaštitu, jer se radi o zaštićenim vrstama životinja... Takođe, slijepi miševi su pod zaštitom i samog nacionalnog zakonodavstva i nalaze se na Listi zaštićenih rijetkih i ugroženih vrsta”, piše u prijavi.

Stručni tim je konstatovao i da su radovi na konzerviranju ulaza izazvali fizičko oštećenje stalagmita i ostalog pećinskog nakita.

”Što se, prema izvještaju, može smatrati direktnom posljedicom obavljanja građevinskih radova od strane pravnih lica koji su za to bili zaduženi, kao i činjenica da je vještački ulaz neadekvatno zaštićen od ulaza trećih lica koji svojim prisustvom mogu prouzrokovati ulančavanje oštećenja lokacije”, navode iz EPA u krivičnoj prijavi. Dodaju i da se iz svega zaključuje da je na lokaciji nastala šteta po životnu sredinu i da je štetu izazvao operater svojim nesavjesnim radom, obavljajući aktivnosti bez dovole koju je, prema Zakonu o zaštiti prirode, trebalo da pribavi od EPA.

Agencija je o prijavi štete i pokretanju postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini ranije obavijestila i Upravu za inspekcijske poslove, Odjeljenje za ekološku inspekciju. Kako navode, od inspekcije su tražili pisani odgovor o preduzetim koracima.

”Od strane UIP zvanično pisanim putem nismo dobili nikakav odgovor, osim telefonske komunikacije u kojoj navode da su preduzeli mjere iz svoje nadležnosti i istim zabranili dalje izvođenje radova unutar pećine”, navodi se u prijavi.

Agencija se, kako piše u prijavi, obratila i Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, odnosno Direkciji za urbanističko-građevinski nadzor.

”Kako bi ih informisali o pokrenutom postupku, kao i za dostavljanje dostupne dokumentacije i izjašnjenja čija je obaveza bila pribavljanje dozvola prije početka izvođenja radova”, podsjećaju u prijavi.

Iz resora ekologije, kako navode, dobili su dokument o prijavi građenja broj 12-3512/1 od 24. 9. 2021. i drugu dokumentaciju, iz koje se, navode iz EPA, jasno vidi da je investitor za projekat bilo tadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja.

”U Zapisniku o inspekcijskom pregledu od 14. 10. 2021, izvršenom u predmetu prijave građenja objekta od 24. 9. 2021, vidi se ko su još učesnici u projektu. EPA se obratila i ostalim nadležnim institucijama kako bi se izjasnili o predmetnom postupku, odnosno šteti u životnoj sredini... Ukazujemo da se Ministarstvo održivog razvoja (MORT) obratilo Agenciji sa zahtjevom za izdavanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u okviru zaštićenog prirodnog područja ‘Đalovića klisura” broj 02-UPI-1066/1 od 16. 7. 2020, u istom navodeći da u saradnji sa Upravom javnih radova realizuje projekat ‘Turistička valorizacija pećine nad Vražjim firovima (Đalovića pećina) sa uređenjem dijela pećine’, u opštini Bijelo Polje”, piše u prijavi.

Dodaje se i da je Sektor za zaštitu prirode, monitoring, analizu i izvještavanje Agencije dao mišljenje da prilikom izvođenja radnji za izgradnju - potpornih zidova Z2 i Z3, zid žardinjere Z1, nasipanje i ozelenjavanje žardinjere, planiranje sadnica na zelenim krovovima, žardinjeri i oko objekta, mobilijar uređenja kruga, neće doći do oštećenja zaštićenog područja, te da MORT-u treba izdati dozvolu za obavljanje tih radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

Agencija je postupajući po tom zahtjevu i na osnovu mišljenja Sektora za zaštitu prirode, kako dodaju, 29. jula 2020. izdala i rješenje kojim se podnosiocu odobrava obavljanje navedenih radnji, aktivnosti i djelatnosti. Iz Agencije u prijavi, međutim, navode i da je jasno da za predmetne radnje i aktivnosti na probijanju ulaza u gornji i suvi dio pećine, EPA nije dala saglasnost, odnosno Agencija nije izdala dozvolu, te da je to za posljedicu imalo narušavanje životne sredine na predmetnoj lokaciji na način kako je to navedeno u izvještaju stručnog tima.

Iz Agencije u prijavi koja je podnijeta ODT-u napominju da je postupak odgovornosti za štetu u životnoj sredini u toku, a da će osnovnom državnom tužiocu rješenje naknadno dostaviti.

Investitor projekta “Turistička valorizacija pećine nad Vražijim firovima (Đalovića pećina) sa uređenjem dijela pećine” je Uprava javnih radova, a radove na takozvanom turističkom ulazu izvodi “Novi Volvox” iz Podgorice.

Bonus video: